دوره های نظام مهندسی

تقویم آموزشی

سوالات نظام مهندسی

سوالات کارشناس دادگستری

آزمون کارشناس رسمی

آزمون کارشناسی دادگستری

دانلود مباحث دفتر مقررات ملی

کانال های مرکز آموزش دژآران

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق آبان 93

 پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق آبان 93سوال 1)گزینه 1

S=√[(10+12*cos sin-1 (6.6/12) +20 *0.8 )2 +(10+6.6+20*0.6)2]

S= 46 KVA ⇒ I = 46/(√3*380) =70A


سوال 2)گزینه 2

Cos α = 0.9   ⇒  Q = Ptgα ⇒  Q=3600 tg cos-1 0.9 = 1743


سوال 3) گزینه 2

delta Umax = 5%  ⇒  delta Umax = 5%*220=11V                

 حداقل قابل قبول  U=220-11=209 V

پس با وجود 180V ، کنتاکتور وصل نمیشود.


سوال 4)گزینه 4

با توجه به وجود میزان ذخیره جریان به اندازه 25mA  در خازن ، کنتاکتور کمی وصل مانده و سپس قطع میشود.


سوال 5)گزینه 4

چون باید افت ولتاژ نداشت و ضمنا باعث بروز جریان خازنی زیاد نیز نشد.


سوال 6) گزینه 2

زیرا IP44و IP41 هر دو به صورت برابر در برابر نفوذ اجسام (عدد اول )حفاظت شده اند.


سوال 7) گزینه 4

RB    (RX 50)/(220-50)   ⇒ RE  ≤ 2.9


سوال 8)گزینه 4

n=Round up(طول چاه منهای یک تقسیم بر هفت)= Round up (50-1)/7 +1  ⇒ عدد 8


سوال 9) گزینه 1

برای اینکه سلکتیویته رعایت گردد باید کلید B سریعتر عمل نماید .


سوال 10) گزینه 3

A ≥ (Isc √t)/k ⇒ A ≥ (15000√0.2)/143

کابل X LPE ⇒ K=143      ⇒ A ≥ 46.9  ⇒ 50mm2


سوال 11)گزینه 1

برای ایجاد بنا در حریم درجه دو نیاز به مجوز از وزارت نیرو است.


سوال 12)گزینه 3

بر اساس مبحث 21 ، تجهیزات تهویه مطبوع ، پاسخ سوال است.


سوال 13)گزینه 2

VSD  با کنترل ولتاژ و فرکانس ، دور موتور را کنترل می نماید.


سوال 14)گزینه 3

بر اساس مبحث 21 ، گزینه 3 خواهد بود.


سوال 15) گزینه 4


سوال 16)گزینه 4

60*15*0.2=180 kw

با توجه به سوال ، منحنی B مورد استفاده است.


سوال 17)گزینه 2

I=s/(√3V) = 630000/(√3*400)=909A ⇒ In = 1000A           Ir=909/1000=0.91


سوال 18)گزینه 3

Isc = In / %uk   ⇒ 909/0.04=22.7 KA

و تمام کلید ها مثل هم هستند.


سوال 19)گزینه 1

QA1=QA2=QA3=22.7 KA

QB1=QB2=QB3= 2*22.7 KA  = 45.4 KA


سوال 20)گزینه 2

QA1=QA2=QA3= 2 * 22.7 KA =45.4 KA

QB1=QB2=QB3= 3 * 22.7 KA = 68.1 KA


سوال 21)گزینه 2

ضریب تصحیح Kt =  ضریب همجواری * ضریب دما

PVC=1*0.73=0.73    سه سینی در هر سینی شش کابل 

XLPE=1*0.73=0.73    سه سینی در هر سینی شش کابل 


سوال 22)گزینه 1

IL = P/(√3Vcos p)  = 30000/(√3*380*0.85)=53.62

کابل XLPE و T=40ºC ⇒ ضریب دما = 0.91

ضریب نصب و همجواری = 0.73     ⇒ kt = 0.91*0.73=0.6643   I'L = 53.62/0.6643=80.71A


سوال 23)گزینه 4

IY/delta  = Imotor / √3 = 46.6 A


سوال 24) گزینه 2

بر اساس مبحث 15


سوال 25 ) گزینه 3


سوال 26)گزینه 1


سوال 27)گزینه 3


سوال 28) گزینه 1

ct= (V*3600*K)/T = (0.75*3600*2)/0.4 =13500


سوال 29) گزینه 2

بر اساس میحث 15 حداکثر ارتفاع پله 0.24m

49/0.24=20.4                                      21 عدد پله

ضمنا در سطح افق با توجه به عمق هر پله برابر 40 سانتیمتر نیاز به 24 پله خواهد بود.

پس تعداد پله های مورد نیاز بر اساس حداکثر تعداد ، 24 خواهد بود


سوال 30)گزینه 4

24*2*75 = 3600 kg


سوال 31)گزینه 2


سوال 32)گزینه 4


سوال 33)گزینه 4


سوال 34)گزینه 1


سوال 35)گزینه 3


سوال 36)گزینه 4


سوال 37)گزینه 2

RKIn ≤ 50  ⇒ R*5*200 ≤ 50 ⇒ R≤0.05


سوال 38)گزینه 4

RKIrelay ≤ 50 ⇒ R*1.25 Irelay≤ 50 ⇒ R*1.25 *(10*200)≤ 50 ⇒ R ≤ 0.02سوال 39)گزینه 2


سوال 40)گزینه 3


سوال 41)گزینه 4


سوال 42)گزینه 3


سوال 43)گزینه 3

cos tg-1 phi1 = cos tg-1 30000/50000=0.857

cos tg-1phi2= cos tg -1 36000/60000=0.857

Cos phi ها برابر ، دیماند ها برابر ،  پس انرژی بیشتر = پول بیشتر


سوال 44)گزینه3

Zsc ≤ 220/(2*200)⇒ Zsc ≤ 0.55


سوال 45)گزینه 1

St= 900 KVA

900/Uk   =   (500/6) + (400/5) ⇒Uk =5.51%

Trans 1⇒  500*(5.51/6)*(850/900)=434 KVA 


سوال 46)گزینه 4


سوال 47)گزینه 1


سوال 48)گزینه 2


سوال 49)گزینه 4


سوال 50)گزینه 1


سوال 51)گزینه 2


سوال 52)گزینه 4

R=(100/(2π*3))[ln (((8*3)/0.02) -1)] =32.3


سوال 53)گزینه 1

32.3*0.13=4.2


سوال 54)گزینه 1


سوال 55)گزینه 4

Isc = In / %uk   ⇒ [1250000 / (√3*400)] / 0.06 = 30.07 KA


سوال 56)گزینه 3

30.07 KA+6* [600000/0.92] / [√3*400*0.92] = 36.21 KA


سوال 57)گزینه 3


سوال 58)گزینه 3


سوال 59)گزینه 4


سوال 60)گزینه 4

400*(99/94)=421

 پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق نظام مهندسی برق آزمون نظام مهندسی پاسخنامه آزمون نظام مهندسی برق سوالات آزمون نظام مهندسی برق برق نظام آزمون آبان 93 آزمون نظام مهندسی آبان جواب آزمون نظام مهندسی آبان 93 جواب ازمون نظام مهندسی حل سوالات آزمون نظام مهدسی حل سوالات ازمون نظام مهدسی برق نظام مهندسی برق نظام مهندسی مکانیک حل تشریحی آزمون نظام مهندسی کلید آزمون نظام مهندسی پروانه اشتغال آزمون پایه سه برق آزمون ورود به حرفه وزارت مسکن اعتراض به آزمون تاریخ اعلام نتایج پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی
ارسال شده در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393 توسط admin  پرینت

مرتبط باموضوع :

 ضوابط سیستمهای اعلام و اطفاء حریق  [ جمعه، 1 آذر ماه، 1392 ] 6921 مشاهده
 آموزش نرم افزار ePLAN  [ سه شنبه، 19 بهمن ماه، 1395 ] 894 مشاهده
 دوره فشرده طراحی روشنایی  [ پنجشنبه، 1 اسفند ماه، 1392 ] 2500 مشاهده
 دانلود دفترچه راهنمای و منابع آزمون نظام مهندسی سال 93  [ دوشنبه، 19 اسفند ماه، 1392 ] 34614 مشاهده
 سهم حق الزحمه طراحی و نظارت سال 93  [ شنبه، 30 فروردين ماه، 1393 ] 5300 مشاهده
نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h-azimi@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

سوالات 27-32-52 مطمئن اشتباه هستن.

جوابیه ها

نام شما: ناصر
ایمیل شما: nb12533@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

پاسخ 27 گزینه 3 است

جوابیه ها

نام شما: محمد رضا
ایمیل شما: taghinaghooo@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

27 میشه گزینه3 و 52 هم مطمئنا اشتباه فکر کنم گزینه 4  خواهشا در صورت امکان اصلاح کنید

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: ناصر
ایمیل شما: nb12533@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

سوال 32

گزینه 1 طبق صفحه 146 قانون نادرست است

گزینه 2 طبق صفحه 65 قانون نادرست است

گزینه 4 طبق صفحه 165 قانون نادرست است(چون حداقل ماهی 3 بار تشکیل جلسه میدهند...)

گزینه 3 صحیح است اگرچه مستقیما اشاره نشده است

جوابیه ها

نام شما: ناصر
ایمیل شما: nb12533@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

در مورد سوال 44 هم عدد بدست امده 0.55 است پس پاسخ گزینه 3 است که اشتباها گزینه 2 درج شده

 

پاسخ سوال 42 هم که درج نشده طبق مبحث 13 گزینه 3 پاسخ صحیح می باشد

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد نسیم افزا
ایمیل شما: mohammad.nasimafza@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

سوال 52 باید تو فرمول از Ln استفاده کرد نه Log....

توی راهنما نوشته loge که یعنی Ln دقیقا گزینه 4 بدست میاد.... جواب سوال 53 هم عوض میشه

 

سوال 23 هم بحث سر قطر کابله ...راه اندازی توی محاسبه قطر کابل نباید اثر داده بشه ...بنظر من همون 81 درسته

جوابیه ها

نام شما: بهنام س
ایمیل شما: behnam.s@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

به نظر من هم جریان راه اندازی توی محاسبه قطر کابل نباید دخالت داشته باشه چون جریان گذراست و بعد از چندثانیه از بین میره. جریان راه اندازی فقط در انتخاب تجهیزات حفاظتی اثر میگذاره

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: بهنام
ایمیل شما: behnam.s@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

سوال 9 با توجه به اینکه جریان اتصال کوتاه در قسمتی از نمودار کلید b است که منحنی یک خط صاف است سلکتیویته نامحتمل است

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد نسیم افزا
ایمیل شما: mohammad.nasimafza@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

سوال 29 رو اشتباه حل کردید...شما در اصل تعداد حداقل پله رو بدست آوزدید که اونم غیر ممکنه ... حالا میگ چرا

اگر با حساب تانژات زاویه 27 برابر است با ضلع مقابل به مجاور طول افقی پله برقی بدست میاد 9.1 متر...یعنی طول تصویر پله شما روی محور افقی یا زمین 9.1 متر میشه...شما گفتید 21 پله...حالا بیاید 21 رو ضربدر عمق پله ها که سوال گفته 0.4 متر بکنید بدست میاد 8.4 متر...پله شما وسط هوا معلق شد که!!! به طبقه بعدی اصلا نرسید

حالا بیاید 9.1 متر که طول پله است رو تقسیم بر عمق 0.4 کنید دقیقا میشه 24 پله... حالا ارتفاع 4.9 متر هم تقسیم بر 24 پله بکنیم ارتفاع هر پله میشه 0.2 متر که با نکته کتاب هم میخونه

ارسال جوابیه ]

نام شما: ناشناس
ایمیل شما: rouzi_mc@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

سئوال 32 :

پاسخ گینه 1 صحیح است.

گزینه 1 :  طبق اصلاحیه ماده  71 در صفحه 146 هیات رئیسه از بین خود و یا از میان هیات مدیره یک نفر را با تائید هیات مدیره به عنوان خزانه دار انتخاب می کند.

گزینه 3 : تصمیم گیر در خصوص بودجه به عهده شورای مرکزی میباشد.

گزینه 4 : اصلاحیه دارد د صفحه 165 جلسات ماهی 3 بار برگزار می گردد.

ارسال جوابیه ]

نام شما: سعید
ایمیل شما: boukanib@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

سوال 59 اشتباهه چون قدرت قطع بر اساس کوچکترین جریان اتصال کوتاه در مدار تنظیم می شوند

که در دیزل ژنراتور چون دارای امپدانس بزرگتری است پس جریان اتصال کوتای کمتری خواهد داشت

بنابراین گزینه 3 درست خواهد بود

جوابیه ها

نام شما: محمد رضا
ایمیل شما: taghinaghooo@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393


نه عزیز، بنظر من برای قدرت قطع باید حداکثر جریان اتصال کوتاه رو در نظر گرفت ولی اگر گفته بود برای عملکرد کلید حفاظتی می بایست حداقل جریان اتصال کوتاه رو در نظر می گرفتیم و ممنون میشم دوستان دیگه هم نظرشون رو بدن

جوابیه ها

نام شما: پگاه
ایمیل شما: goleyas1988@ymail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

سلام

من اینو مطمئنم که قدرت قطع کلید بر اساس حداکثر جریان اتصال کوتاهه

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h-azimi@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

بنظرمن برا هردو  باید مد نظر گرفت

چون اگه ضریب قدرت بار بیشتر از 0.8 باشه باید برای ژنراتور همان ضریب قدرت بار که بالای 0.8 است مد نظر گرفته بشه و برای دیزل حداکثر 0.8 در نظر گرفته بشود.

پس هردو باید محاسبه گردد.

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: masoud
ایمیل شما: masoud_paya@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

سلام

آقا کسی شما رو مجبور کرده جواب اشتباه رو بذارین

بلد نیستین خب جواب ندین .به حساب جوابای شما من قبولم ولی با پستهای سابر دوستان که مقایسه می کنم که غلطای شما رو گرفتن بدتر استرسی شدم . لطفا جوابارو درستش کنین بدونیم خلاصه44- 32 42-52 -23  لطفا مردیم از استرس

ارسال جوابیه ]

نام شما: amin
ایمیل شما: amin_moradi_66@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

با سلام و نشکر سوال 46 سوال تکراری از آزمون 21.3.89 سوال شماره 60 بود و طبق کلید نطام در سال 89 گزینه 3برای سوال 46 صحیح است.

جوابیه ها

نام شما: ناصر
ایمیل شما: nb12533@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

خوب عزیز من اونموقع گزینه 2 بین گزینه ها موجود نبود که  هر دو گزینه پاسخ صحیح باشه

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: amin
ایمیل شما: amin_moradi_66@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

با سلام وتشکر

سوال 27 همان 4 صحیح است مبحث 19 صفحه 60

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: amin
ایمیل شما: amin_moradi_66@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

با سلام و تشکر سوال 58 گزینه 2 صحیح است.

برطبق مبحث 13 فیوز در یک نقزه از مدار نمی تواند بعد از کلید خودکار قرار گیرد لذا گزینه 3 غلط است.

13-5-2-3-3

جوابیه ها

نام شما: ناصر
ایمیل شما: nb12533@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

ولی این کلید خود محدود کننده جریان می باشد طبق راهنمای مبحث 13 صفحه 373 برای حفاظت کلید های مینیاتوری میتوان از فیوز ها و کلید های خودکار محدود کننده جریان استفاده نمود

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: hossein
ایمیل شما: eng.hossein.saffarzadeh@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

با سلام

این جوابیه مربوط به سوالات کدوم گروه هستش؟ A ,B ,C?

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: morteza
ایمیل شما: mn@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

کسی با این جوابا موافقه:

سوال 46)

دو بار سوال آزمون بود هر دو بارش هم جواب شده بود گزینه 3 ولی در اون دو سال گزینه 2 را مطرح نکرده بودن.

سوال 52)

تو فرمول LN هست که جواب میشه

32.3

سوال 32)

گزینه 2 درسته

سوال 29)

گزینه 4

سوال30)

میشه 3600

سوال27)

نمیدونم چیه میشه، کسی میدونه دقیقا جواب چیه؟؟؟؟

جوابیه ها

نام شما: احسان
ایمیل شما: ehsanmazinani@ymail.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

سوال 46)

نظری ندارک

سوال 52)

درسته

سوال 32)

گزینه ۱ درسته

سوال 29)

گزینه ۳ درسته

سوال30)

بین علما اختلافه

سوال27)

گزینه ۳ درسته

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: ناصر
ایمیل شما: nb12533@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

بله به فرموده شما طبق صفحات 60 و 59 مبحث 19 در مورد گزینه چهارم الزامی بکار نبرده ولی در مورد گزینه سوم نوشته لازم است پس گزینه سوم صحیح تر است

ارسال جوابیه ]

نام شما: amin
ایمیل شما: amin_moradi_66@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

دوستان سوال پله برقی سوال 29 بین داو طلبان اختلاف است 

عده ای 21 پله را صحیح می دانند بر طبق 15.3.5.9 و عده ای بر طبق زاویه شیب 27 درجه پله برقی برای اینکه پله آخر به ارتفاع 4.9 برسد تعداد 21 پله را کافی نمی دانند و وجود 24 پله را الزامی می دانند. 

حال اگر 24 پله پله صحیح باشد برای سوال 30 داریم 24*2*75=3600KG یعنی گزینه 4 و کلید سایت در منظور کردن( سه پله در ورودی و سه پله در خروجی برای ارتفاع بیش از 6 متر اجباری است )اشتباه و حداقل 2 پله در ورودی و خروجی باید منطور گردد.15.3.4.2 لذا 28*2*75=4200 که در گزینه ها نیست و اگر پله های ورودی و خروجی مد نظر قرار نگیرد آنگاه 24*2*75=3600KG  که گزینه 4 صحیح است .

ارسال جوابیه ]

نام شما: emran behrooj
ایمیل شما: emranbehrooj@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

سلام

جواب 27 گزینه الف می باشددقت کنید که منظور سوال جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک چراغها می باشد گزینه دوم که مسلما غلط است گزینه سوم هم دلیلی ندارد برای همچنین فضایی شبها بطور خودکار چراغی روشن شود و مغایرت با صرفه جویی دارد گزینه چهارم هم چون تمام تمام فضاهای محصور را گفته غلط است نمونه اش یک اتاق خواب که یک فضای محصور حساب می شود نیازی به سلول نوری ندرد

ارسال جوابیه ]

نام شما: emran behrooj
ایمیل شما: emranbehrooj@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

جواب 29 هم گزینه دو یعنی 27 می شود

صورت سئوال ارتفاع و زاویه را به ماداده است سینوس هر زاویه ای برابر است با ضلع مقابل بر روی ضلع مجاور که از این طریق طول کفی کل پله ها را بدست می آوریم و سپس آنرا تقسیم بر عمق هر پله یعنی 0.4 می کنیم و جواب 27 می شود

جوابیه ها

نام شما: احسان
ایمیل شما: ehsanmazinani@ymail.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

عزیز دل ، شما فاصله افقی رو حساب نکردی بلکه طول پله برقی رو حساب کردی.

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

سوال 52 و 53 باید بر اساس Ln حل شود.

سوال 29 من 21 پله زدم ولی استدلال "محمد نسیم افزا" به نظر درست می آید که امیدوارم نباشد!!

سوال 27 بر اساس صفحه 61 مبحث 19 قطعا گزینه 3 درست است و فکر نمی کنم جای بحثی باشد.

کسی جوابهای 25 و 26 و 46 کسی جوابها را می داند؟
 

ارسال جوابیه ]

نام شما: emran behrooj
ایمیل شما: emranbehrooj@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

32 هم گزینه الف صد در صد درست است

ارسال جوابیه ]

نام شما: emran behrooj
ایمیل شما: emranbehrooj@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

41 هم گزینه الف صد در صد درست است

زیرا وسیله ارتباط دو طرفه برای آسانسورهای عمومی الزامیست نه برای همه ی آسانسورها

طبق متن کتاب مبحث 15

جوابیه ها

نام شما: محمدمهدی
ایمیل شما: moh_md16@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

 

این سوال مشکل داره و گزینه 4 هم چون "فاقد در" آورده شده جواب هست.

{اینقدرم الکی ننویس صددرصد! بنویس به نظر من!}

جوابیه ها

نام شما: افشین
ایمیل شما: behnam_1987k@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

احتمال زیاد سوال حذف میشه

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: علی
ایمیل شما: ALIM 63@YAHOO.COM

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

کلید سایت اصلاح می گردد:

1-1

2-2

3-2

4-4

5-4

6-2

7-4

8-4

9-1

10-3

11-1

12-3

13-2

14-3

15-2

16-4

17-2

18-3

19-1

20-2

21-2

22-3

23-4

24-2

25-3

26-4

27-3

28-1

29-3

30-4

31-2

32-1

33-4

34-1

35-3

36-4

37-2

38-3

39-2

40-2

41-4

42-3

43-3

44-3

45-1

46-3

47-1

48-2

49-4

50-1

51-2

52-4

53-1

54-1

55-4

56-3

57-3

58-2

59-4

60-4

 

جوابیه ها

نام شما: پگاه
ایمیل شما: goleyas1988@ymail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

58گزینه 3 میشه اشتباه نوشتین

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: emran behrooj
ایمیل شما: emranbehrooj@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

دوستان با عرض معذرت اشتباه کردم

تانژانت هر زاویه ای می شود ضلع مقابل بر مجاور پس تعداد پله ها 24 عدد می شود شک نکنید.

ارسال جوابیه ]

نام شما: nima
ایمیل شما: nima6767@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

سوال 30 4 می شود

24*2*75=3600

سوال46 هم 3 می شود چون گزینه 1 و 2 یکی است زیرا حداکثر جریان اتصال کوتاه همان اتصال کوتاه سه فاز متقارن است.که  زمان قطع حفاظت ها برای هر دو مطرح گردیده است لدا گزینه 3 صحیح است.

ارسال جوابیه ]

نام شما: ali
ایمیل شما: s@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

در ادامه :

ماده 4 : در مسير و حريم درجه يك اقدام بهرگونه عمليات ساختماني و ايجاد تأسيسات مسكوني و تاسيسات دامداري يا باغ و درختكاري و انبارداري تا هر ارتفاع ممنوع مي باشد.

 

پس سوال 11 گزینه صحیح 4 است   11-4

 

نظر دوستان و استید گرامی ؟

جوابیه ها

نام شما: nima
ایمیل شما: nima6767@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

با سلام گزینه 4 غلظ است

در حریم درجه دو با کسب مجوز از وزارت نیرو می توان بنا ایجاد کرد در حالی که گزینه 4 می گوید فقط درخت کاری و زراعت فصلی مجاز است که غلط است 

پس 11 همان 1 صحیح است

جوابیه ها

نام شما: احسان
ایمیل شما: ehsanmazinani@ymail.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

خوب دوست عزیز طراح هم گزینه غلط را از ما خواسته است. پس گزینه ۴ غلط است( یعنی درست است.)

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: lمحمد
ایمیل شما: kortex147@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

لطفا بگین سوال 46 کدام گزینه درست است؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: ali
ایمیل شما: aligkl64@yahii.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

46-3

ارسال جوابیه ]

نام شما: هادی
ایمیل شما: hh.aghdam.85@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

سوال 59 :وقتی در مدار تغذیه ژنراتور اتصال کوتاه رخ میده ، سرعت ژنراتور که پایین میاد مثل یه منبع ولتاژ عمل می کنه و در نتیجه جریان اتصال کوتاه از حالت عادی بیشتر میشه .

نمی دونم کجا ولی یه جا خونده بودم .فکر کنم تو حل المسائل بود .

به نظر من گزینه ج درسته .

 

سول 46 هم به نظر میاد مشکل داره .چون اول کابلو بر طبق حداکثر مصرف مدار انتخاب می کنن. وبعد وسیله حفاظتی رو متناسب با امپدانس کابل و حداقل شدت جریان که همون فاز به نول هستش ،

انتخاب می کنن.  فکر کنم منظور طراح انتخاب گزینه ج هست .

 

سوال 27 : صد در صد گزینه ج هستش . تو مبحث 19 صفحه 61 عین سوال رو نوشته .

 

سوال 41 :تو صفحه 48 مبحث 15 تعبیه هواکش برای کابین درب دار رو الزامی نوشته . ولی بعدش گفته برای بدون درب ها رعایت تمام استانداردها الزامیه . در مورد ریلها هم نگفته همبندی بشن .  وسیله مکالمه رو هم برای آسانسور های عمومی گفته .شاید همین درست باشه .شایدم گزینه ج . از کجا  معلوم کی میدونه  تو  ذهن طراح چی میگذره .

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

آقا قبول دارید که سوال23 جوابش اشتباه است چون اندازه کابل ربطی به جریان راه اندازی ندارد که اگر داشت باید مثلا در 5 یا 6 ضرب می شد و بعدا بر رادیکال 3 تقسیم میشد.

در مورد سوال 26 گزینه 1 به نظر درست می آید حالا این دوستمون آقای "علی" که اصلاحیه زده استدلالشون برای گزینه 4 چیه؟ لطفا اگر کسی سوالات 25 یا 26 را می دونه بگه.

ارسال جوابیه ]

نام شما: ali
ایمیل شما: s@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

دوست خوب آقا نیما طبق فرمایش شما گزینه 4 صحیح نیست در سوال هم گفته شده کدام گزینه صحیح نیست

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

در مورد سوال 29 قطعا جواب درست همان 24 پله می باشد که دوست عزیزمون با تانژآنت توضیح دادند

سوال 30 اگر پله های مسطح در نظر گرفته نشود جواب 3600 خواهد شد که به نظر میرسد منظور طراح همین بوده است.

سوال 32 هم با توجه به اصلاحیه های بعدی، تنها گزینه 1 درست است

در مورد سوال 40 به نظر بنده گزینه 4 درست است. چرا که با در نظر گرفتن احتمال اتصالی، بقیه گزینه ها دارای خطر زیادی هستند و بهترین آرایش L1L1L1L1 میباشد.

سوال 41 سوال اشتباهی بوده و دارای چند جواب است! گزینه 2 الزامی نمی باشد: باطری در صورتی مورد نیاز است که زنگ اخبار در آسانسور باشد، در صورتی که وجود زنگ اخبار الزامی نیست!

در مورد گزینه4 هم در کتاب بیان شده است که هواکش برای کابین دارای در لازم است و برای فاقد در صحبتی نکرده

سوال 52 و 53 را هم دوستان اشاره کردند، اگر به جای Log از Loge یا همان Ln استفاده کنیم به اعداد 32.2 و 4.24 خواهیم رسید.

نظر دوستان در مورد 40 و 41؟؟؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h-azimi@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

قابل توجه آقا هادی

کتاب مبحث 15 عوض شده و طبق کتاب جدید، ص 48 الزامات پله برقیه

جواب 48 همون گزینه 4 هستش

 

جوابیه ها

نام شما: افشین
ایمیل شما: behnam_1987k@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

48 گزینه 2

ارسال جوابیه ]

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h.azimi@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393
اصلاحیه بند بالا ک خودم نوشتم: جواب 41 همون گزینه 4 هستش
ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h-azimi@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

جواب 41 همون گزینه 4 هستش

ارسال جوابیه ]

نام شما: محسن
ایمیل شما: silver_star1989@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

سوال 22 گزینه 1 (81 آمپر) درسته یا گزینه 3 (54 آمپر)؟

جوابیه ها

نام شما: افشین
ایمیل شما: behnam_1987k@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

81 امپر

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h.azimi@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393
در مورد سوال 40 با توجه ب مبحث 13 بند 13ـ6ـ0ـ6 بنظر گزینه (L1,L1,L1,L1) درسته، نظر بقیه دوستان چیه؟
ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

آقا هوشنگ به درستی مبحث مربوطه برای سوال 40 رو پیدا کردند. صفحه49 مبحث 13 در حقیقت منبع سوال 40 هستش. با این تفاسیر جواب درست L1L1L1L1 هستش

ارسال جوابیه ]

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h.azimi@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393
جناب رضوانی نظرت در مورد 59 ّچیه؟ من که هردو رو زدم. ژنراتود،دیزل با استدلال لطفا
جوابیه ها

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

آقا هوشنگ متاسفانه بنده سوال 59 رو حل نکرده بودم و جوابش رو هم نمیدونم

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: روزبه
ایمیل شما: greenmindman@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

سوال 47 گزینه 3 صحیح است

راهرو حداقل می باید به اندازه 1.5 برابر عمق آسانسور باشد که این مورد به وضوح در شکل "ب" رعایت نشده است.

جوابیه ها

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h.azimi@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393
جناب تو سوال اصلا اشاره ایی ب عمق راهرو نشده و حتی تو گزینه ها هم چیزی نشان داده نشده جواب همان گزینه 1 است
جوابیه ها

نام شما: Vahid
ایمیل شما: Vhajizadeh@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393
در حل سوال ٤٧ مشخصه كه حواستون به عرض راهرو نبوده طبق مبحث ١٥ گزينه ٣ درسته
ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

آقا یعنی هیچ کس نظری راحع به سوالات 25 و 26  ندارد ؟ broken heart

ارسال جوابیه ]

نام شما: سعید
ایمیل شما: amirisaied33A@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

بلاخره جواب 40 کدوم گزینه است؟لطفا دوستان بیشتری نظر بدن...

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: علی
ایمیل شما: ALIM 63@YAHOO.COM

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

جدید ترین  اصلاحیه که کلید سوال 40  تغییر گردید:

جواب سوال 58 که بین دوستان هنوز اختلاف است را ما با این استدلال که در یک نقطه از مدار فیوز بعد از کلید خودکار قرار نمی گیرد ما همان گزینه 2 منطور کردیم.

برای سوال 41 هم باطری قابل شارژ برای زنگ اخبار (که خود اختیاری است) الزامی است لذا همان گزینه 4 صحیح است.

 

سوال 11 هم همان گزینه یک بنظر صحیح است علی رغم نظر دوستان

1-1

2-2

3-2

4-4

5-4

6-2

7-4

8-4

9-1

10-3

11-1

12-3

13-2

14-3

15-2

16-4

17-2

18-3

19-1

20-2

21-2

22-3

23-4

24-2

25-3

26-4

27-3

28-1

29-3

30-4

31-2

32-1

33-4

34-1

35-3

36-4

37-2

38-3

39-2

40-2

41-4

42-3

43-3

44-3

45-1

46-3

47-1

48-2

49-4

50-1

51-2

52-4

53-1

54-1

55-4

56-3

57-3

58-2

59-4

60-4

جوابیه ها

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h.azimi@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393
استدلالتون برا سوال 40 ک عوضش،کردید و سوال 59 چیه؟ در مورد 41 و 11 کاملا موافقم لاهاتون
ارسال جوابیه ]

نام شما: محسن
ایمیل شما: silver_star1989@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

سوال 22 گزینه 3 میشه یا 1؟

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

آقا علی خواهشا راجع به سوال 26 توضیح می دهید؟ 

سوال 25 و 26 چرا کسی صحبت نمی کند جوابش را نمی دونید یا شاید براتون بدیهی است. آقا من استرس دارم از صبج تا حالا منتظرم.

جوابیه ها

نام شما: شهاب الدین نجفی
ایمیل شما: shoijon@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

سوال 25 که طبق شکل مشابه در راهنمای مبحث سیرده باید محل تلاقی دو نمودار را حساب کرد که 8Ir میشه یعنی همون گزینه 4

اما سوال 26 و مطمئن نیستم من خودم گزینه 1 یعنی 50 میلی ثانیه رو زدم

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: ali
ایمیل شما: ALIM 63@YAHOO.COM

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

سوال 59

توان طاهری و ضریب قدرت برای ترانس و ژنراتور برابر است هر دو نیز به یک باس متصل هستند لذا جریان نامی هر دو برابر است اما uk ترانس بین 4 تا6 درصد و uk ژنراتور در حدود 12 درصد است لذا جریان اتصال کوتاه ترانس بیشتر است در ضمن کلید change over امکات اتصال همزمان ترانس و ينراتور را به باس نمی دهد لذا باید بر اساس جریان خطا درثانویه ترانس محاسبه گردد.

سوال 40 م 13    16-0-6-6    گزینه 4 صحیح است که یادم رفته بود در گزینه ها نسبت به اولین اصلاحیه در دومین اصلاحیه تغییرش دهم.

ارسال جوابیه ]

نام شما: EMAD
ایمیل شما: ADEELPOUR56@GMAIL.COM

در مورخه : دوشنبه، 26 آبان ماه، 1393

سوال 25

مقدار 8IR سلکتویته را تامین نمی کند و فیوز زود تر از کلید عمل می کند ولی از 6IR کمتر سلکتویته را تامین می کند که حد اکثر آن 6IR است

سوال 26 هم گزینه یک صحیح است 50 میلی ثانیه 

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

آقا عماد خیلی ممنون. اگر این دو گزینه درست باشد خیلی خوب است پس با این اوصاف پاسخ علی آقا برای سوال 26 غلط است

با توجه به اینکه این نمونه سوال در سال های قبل وجود نداشته راجع با ان خیلی دودل بودم یک بار دیگر از شما تشکر می کنم.

ارسال جوابیه ]

نام شما: مممم
ایمیل شما: h@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

اقا علی جسارتا سئوال 89 خرداد سوال 49 نوشته باید حداقل جریانو بدست بیاریم  یعنی جریان ژتراتورو پس گزینه 3 درسته تو سوال 59

سوال 38 همه اشتباه حل کردن هیچ کس ضریب 10 کلید خودکارو اعمال نکرده جواب گزیه 4 یعنی 0.02 اهم خواهد شد

ارسال جوابیه ]

نام شما: امیر
ایمیل شما: M@y.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

با سلام سوال 29-30 رو من با شکل حل کردم و به صورت فایل عکس آپلود کردم فکر کنم جای بحثی نداشته باشه

http://s5.picofile.com/file/8152156818/pele.JPG

جوابیه ها

نام شما: پویا
ایمیل شما: sajjad.pouya@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

امیر جان به فرض که راه حل در خصوص تعداد پله های سوال 29 درست باشه(که به نظرم نیست) شما برای طراحی پله برقی وزن افرادی رو که روی پله های تخت ایستادند رو در نظر نمی گیری؟!!  (اگر طراح پاسخ شما برای سوال 29 مد نظرش بوده باشه باید حداقل 10 دقیقه برای این سوال وقت در نظر میگرفت که اینطور نیست.) نیازی به این همه محاسبه زمان بر نیست. ارتفاع بین طبقات تقسیم بر ارتفاع مجاز پله در آیین نامه میشه جواب که همون 21 هست.

در خصوص سوال 30 هم حداقل طراحی برای حداکثر وزن باید حساب بشه و حداکثر تعداد پله ها در ورود و خروج طبق آیین نامه 3 عدد هست. 3*2=6 بعلاوه جواب سوال قبل می شه 27 پله که با احتساب دو نفر روی هر پله به عدد 4050 میرسیم.

27*2*75=4050

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: امیر
ایمیل شما: M@Y.COM

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

با سلام

در مورد سوال 40 در صفحه49 مبحث 13 صراحتا گفته شده اگر کابل موازی کشیده شود درون هر یک از کابلها باید تمام فازها و هادیهای حفاظتی مجود باشد

بنا براین گزینه 2 یا 3 صحیح میباشد

در ضمن این سوال دقیقا مشابه سوال 33 خرداد 93 هست که در آنجا پاسخ صحیح گزینه 4 بود 

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: صادق
ایمیل شما: sasabouri@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

سلام دوستان

متاسفانه همه راجع به سوال 53 نظر اشتباه دادن

بنده با اينكه اصلاً نخونده بودم اما توي كتاب راهنما به يه فرمول برخوردم كه نوشته بود اگه الكترود تبديل به چند تا الكترود با فاصله شد از اين فرمول استفاده كنيد ، اعداد رو توي فرمول گذاشتم و دقيقاً جواب 4.24 درومد

يادمه فاصله الكترودها و تعدادشون و همه چيز رو داده بود و فقط عدد گذاري ميخواست

به نظر من پاسخي كه دوستان درج كردن اشتباهه ، اگه فرصت شد بعد از ظهر فرمول و طريقه حلش رو ميگم

ارسال جوابیه ]

نام شما: امیرعلی
ایمیل شما: nazarpour1984@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

در سوال 29 باید طول افقی پله برقی در نظر گرفته شود.

l=h/tan27

طول بدست امده را بر عمق پله ها که 40 سانتی متر است تقسیم می کنیم که 24 پله بدست می آید

سوال 30 هم  3600 میشه

جوابیه ها

نام شما: محسن
ایمیل شما: rezvani82@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

 سلام امیر علی جواب سوال 29 میشه 24 پله درسته . اما اگر سوال 30 را به روش فیزیک حل کنید طول مسیر حرکت یک نفر میشه 10.79 متر که با داشتن سرعت 0.75 m/s  مینوانیم زمان بک سیکل را بدست آوریم که میشود 14.39 ثانیه.     t=x/v ( زمان یک سیکل = جابه جایی / سرعت ) . با تناسب  حالا میتوانیم بکوییم در یک ساعت ( 3600 ثانیه ) 13500 نفر ظرفیت پله است در یک سیکل (14.39) چند نفر روی پله برقی قرار دارند؟ که جواب میشود 54 نفر.           54*75=4050 کیلوگرم میشود       . و برای آزمایش این جواب  اگر شما 3600 کیلو گرم را بدست بیاورید یعنی تعداد 48 نفر در یک سیکل  که  با این عداد به 13500 نفر در کل نمیرسید . بنابراین 3600 کیلو اشتباه است.

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: امیر
ایمیل شما: nazarpour_5@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

سوال 32 گزینه 4 اخر کتاب اصلاحیه خورده که به ماهی 3 بار تغییر کرده، بنابراین تنها گزینه باقی مانده 1 است.

 

در سوال 52 در فرمول لگاریتم بر مبنای e است که همان Ln است، بنابراین با Lnگیری جواب 32.3 (گزینه 4) بدست می اید.

سوال 53 هم به تبع سوال 52 (32.3*.13=4.24) است (گزینه 1).

ارسال جوابیه ]

نام شما: علی
ایمیل شما: m.habibian@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

در مورد سوال 15 کسی میدونه مطمئنا" جوابش چی می شه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ممنون

ارسال جوابیه ]

نام شما: احسان
ایمیل شما: ehsandadash@ymail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

سلام

میشه سوال 47 رو یک بار دیگه نگاه کنید؟

من هم عرض راهرو رو در نظرگرفتم

روی شکل از قصد عرض راهرو خیلی کمتر از عمق آسانسور نشون داده شده

قاعدتا باید گزینه 3 درست باشه

ارسال جوابیه ]

نام شما: سس
ایمیل شما: sd@ddd

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

جواب سوال 15 تو نظامات اداری صحفه 88 بند8-1-19 حداکثر 1 ماه

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

سوال 38: از آنجایی که تنظیم کلید از یک تا 10 برابر امکان پذیر است و همچنین در صورت سوال حداکثر مقدار مقاومت خواسته شده است بنابراین تنظیم رله باید یک برابر جریان نامی انجام شود. لذا داریم:

ra<=50/(1.25*200)=0.2

در مورد سوال 47 هم لطفا دقیق صحبت بکنید! از روی شکل که نمیتوان در مورد عمق راهرو قضاوتی کرد! اگر عمق راهرو مورد سوال بود حتما بایستی به صورت عددی بیان میشد، همانطور که در مبحث 15 صفحه 13 بیان شده است. جواب درست همان گزینه 1 میباشد.

جوابیه ها

نام شما: محسن
ایمیل شما: rezvani82@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

  

با سلام در مورد سوال 38 موافقم که n باید برابر 1 در نظر گرفته بشه تا حداکث مقاومتی که برای سیستم میتوانیم داشته باشیم بدست بیاد.   وقتی تنظیم رله اتصال کوتاه روی 200 باشد ما حداکثر مقاومت را میتوانیم داشته باشیم و هر چه تنظیم رله بالاتربشود  بایستی مقاومت را پایین تر ببریم تا شرط ولتاژ زیر 50 رعایت گردد.

  

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: پویا
ایمیل شما: sajjad.pouya@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

اساتید محترم چرا پاسخ سوال های 29 و 30 رو عوض کردید؟ محاسبه طول افقی به نظر بنده غلط هست چرا که در سوال 29 صراحتا در صورت سوال آمده که پله های مسطح در ورودی و خروجی نبایستی محاسبه شوند. لذا همان عدد 21 (گزینه 4) صحیح است. استفاده از واژه حداکثر توسط پاسخ دهنده محترم صحیح نیست زیرا در سوال نیامده است.

در خصوص سوال 30 هم پاسخ قبلی شما صحیح بود: (گزینه 3)

21+2*4=29

29*2*70=4060--->  Almost 4050

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: a@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

جواب سوال 8 باضافه 2 نمیشه

ارسال جوابیه ]

نام شما: غفاری
ایمیل شما: sda@mail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

عزیزانی که میگن پله برقی 24 میشه اشتباه میکنن!

استدلال شما این هست که با 21 پله،پله برقی رو هوا میمونه ولی پله های مسطح اگه حساب بشن پله برقی رو هوا نمیمونه!

پس جواب 21 پله صحیح است.

 
ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

سوال 8 می شود 8 تا چراغ ولی من هم مثل شما 9 بدست آوردم احتمالا شما هم کتاب نوشته شده به وسیله محمود سروری رو دارید که از خودش فرمول من در آوردی درست کرده و با آینده ما بازی کرده. یکی نیست به این آقا بگه شما که مطمین نیستی چرا با قاطعیت اومدی یک فرمول رو ارایه میدی اون هم چی این جور فرمولها را به عنوان نقطه قوت کتابش معرفی کرده.angry

دوستان به همه توصیه می کنم کتاب محمود سروری را نخرید

ارسال جوابیه ]

نام شما: پويا
ایمیل شما: Sajjad.pouya@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393
سوال ٣٠ تعداد سه پله در ورودي و سه پله در خروجي مد نظر است كه بعلاوه ٢١ پله سوال قبل مساوي ٢٧ لذا محاسبه براي وزن ٧٥ كيلوگرم اصلاح ميشود كه به عدد دقيق ٤٠٥٠ ميرسيم: ٢٧*٢*٧٥= ٤٠٥٠
ارسال جوابیه ]

نام شما: هادی
ایمیل شما: hh.aghdam.85@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

تو سوال 38 حد اکثرو دو جور میشه معنی کرد .

یکی اینکه برای هر رنجی از تنیظیم رله مغناطیسی یه مقاومت حداکثر خواهیم داشت . بیشترین مقاومت زمانیه که رنج دستگاه رو 1 باشه و اون هم 0.2 هست .

و دیگری حد اکثر مقاومتیه که تو همه ی رنج ها جواب بده و یرای 10 ،  0.02 هستش .

متاسفانه من هم گزینه ج (0.2) رو زدم . ولی فکر کنم هدف طراح از گفتن تنظیم رله از 1 تا 10 توی پرانتز منظورش همه رنجهاست .

 

 

 

 

 

جوابیه ها

نام شما: صف
ایمیل شما: صف@غغ.زخئ

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

صورت سوال را دقیقا مطالعه فرمایید 

سوال می گوید:

حد اکثر مقاومت الکترود زمین چقدر خواهد بود؟

هیج جا نگفتا ( حداکثر تنطیم رله مغناطیسی )

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

بابا خواهشا خیال بافی نکنید دیگه! آخه مگه بیکاره اول بیاد بگه تنظیم از یک تا 10 امکان پذیره حالا شما بیاید تنظیم رو حداکثر بذارید! خب از همون اول میگفت که 10 برابر تنظیم شده.

تو این سوال بی برو برگرد جواب 0.2 هستش. سوال بعدیش هم که 4 برابر شده جواب به خاطر همین 0.2 هستش.

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: لیلا
ایمیل شما: LEILA@YAHOO.COM

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

سوال 45 گزینه یک درسته؟؟؟؟؟؟

جوابیه ها

نام شما: محمد
ایمیل شما: taghinaghooo@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

بله

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

دوستان در مورد سوال پله یکم عجیب نیست با تانژانت و... آخه معمولا سوالات نظام مهندسی دارای تقریب و جدول و خلاصه روش های ساده (کمی هم غیر علمی) است حالا بیان از این مدل سوال ها بدن. قبول دارم این سوال چیز پیچیده ای نیست اما به کلاس کاری نظام مهندسی نمی یاد. مگر اینکه بخوان تغییر رویه بدن که انگار از خرداد شروع کردن.

این نظر را توی پرانتز گفتم می دونم خیلی ها باهاش مخالفن.

ارسال جوابیه ]

نام شما: بهنام
ایمیل شما: behnam_1987k@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

چیزی که معلومه توی سوالای زیر اختلاف هست بین همه 

29     30    32      38     41   با توجه به دلایل  دوستان احتمالا مثل سنوات گذشته 2 گزینه صحیح اعلام بشه 

ارسال جوابیه ]

نام شما: صف
ایمیل شما: W@W.COM

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

سوال 38 و 41 دارای یک جوابند  

ولی سوال 29 با دو نوع استدلال دارای دو جواب است  و جواب سوال 30 به جواب  سوال29 بستگی دارد

سوالات 38 و 41 مشکلی ندارند

38-3   در صورت سوال اشاره شده حداکثر مقاومت الکترود زمین

41-4    در صورت نصب زنگ اخبارباطری قابل شارژ برای آن الزامی است لدا باطری قابل شارژ برای زنگ اخبار در خصوص آسانسور ها الزامی است.

ارسال جوابیه ]

نام شما: A
ایمیل شما: A@A.COM

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

سوالات دارای اختلاف

59        نود و نه درصد 4             یک درصد3

58         نود و نه درصد 3             یک درصد2

57          نود درصد 3                    ده درصد 2

47              آگر سازمان سنجش علاوه بر علم به نقاشی هم اهمیت بدهد  3 ندهد 1

46           پنجاه درصد 3                پنجاه درصد 4

41              نود و نه درصد 4              یک درصد 2

38             نود ونه درصد 3               یک درصد 4

29         ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

30        ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

11           نوند ونه درصد 1                    یک درصد 4

ارسال جوابیه ]

نام شما: صف
ایمیل شما: صف@غغ.زخئ

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

سوال 40 هم  اختلاف هست  بعضی 2 بعضی 3 بعضی 4

ارسال جوابیه ]

نام شما: بهنام
ایمیل شما: behnam_1987k@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

راجع به 41 بگم که توی مبحث 15 گفته که تلفن برای ساختمان های عمومی  الزامیه و برای همه اسانسورها توصیه نمیشه

و سوال 38  همانور که یکی از کاربران گفته

 

سوال ۳۸ حد اکثرو دو جور میشه معنی کرد .

یکی اینکه برای هر رنجی از تنیظیم رله مغناطیسی یه مقاومت حداکثر خواهیم داشت . بیشترین مقاومت زمانیه که رنج دستگاه رو ۱ باشه و اون هم ۰٫۲ هست .

و دیگری حد اکثر مقاومتیه که تو همه ی رنج ها جواب بده و یرای ۱۰ ، ۰٫۰۲ هستش .

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد سبزی
ایمیل شما: msabzi@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

با تشکر از شما

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: a@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

درمبحث 15ویرایش سوم 1392 صفحه 18 جواب سوال 8 باضافه 2 میشود نه 1

جوابیه ها

نام شما: بهنام
ایمیل شما: behnam_1987k@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

منم 9 زدم ولی با یک محاسبه سر انگشتی جواب 8 میشه

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: امیر
ایمیل شما: m@Y.COM

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

با سلام سوال 29-30 رو من با شکل حل کردم و به صورت فایل عکس آپلود کردم فکر کنم جای بحثی نداشته باشه

http://s5.picofile.com/file/8152156818/pele.JPG

ارسال جوابیه ]

نام شما: امیر
ایمیل شما: m@Y.COM

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

جواب سوال 29 و 30 کاملا مشخص است 

اولن قرار نیست پله ها رو روی هم بچینید قرار هست پله ها روی رمپ قرار بگیرن

دوما خود طراح گفته بی خیال پله های ابتدا و انتها بشید

شما به زور اونا رو اضافه میکنید

سوما استدلال ریاضی در  مورد  رد حلی که من بر روی شکل انجام دادم بدید 

این سوال با اطلاعات استاتیک فیزیک دبیرستان قابل حل بود و محاسباتش با ماشین حساب به 1 دقیقه هم نمیرسه

تازه 1 دقیقه برای 2 سوال

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: امیر
ایمیل شما: M@Y.COM

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

در ضمن طبق صفحه 45 مبحث 15 الزام 3 پله در ورودی و خروجی مربوط به پله با ارتفاع بالای 6 متر است در اینجا ما 4.9 مت داریم و 2 پله در ورودی و خروجی کافیست بنا براین اگر جواب 21 باشد پس با 4 جمع میشه و تعداد 25 بدست و یا اگر 4 پله در هر طرف داشته باشیم میشه 21 +8 برابر 29 میشه  میاد حالا پیدا کنید پرتغال فروش را

چون تعداد پله های تخت عدد مشخصی نیست به همین دلیل طراح در متن سوال گفته بیخیال پلهای تخت بشید 

جوابیه ها

نام شما: شهاب الدین نجفی
ایمیل شما: shoijon@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

با سلام

دوست من سوال 29 همون 21 میشه اما برای سوال 30 بگفته خودتون دو پله مسطح در هر طرف باید درنظر گرفت که یکی ازین چها تا توی همون 21  ی محاسبه شده درنتیجه مجموع میشه:

                                                24=21+3

که گزینه 4 درسته

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: a@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

روشنایی چاه اسانسور باید به نحو مطلوب تامین گردد.بدین منظور لازم است دو عدد چراغ در فاصله 0.5 متر از بالا و پایین ومابقی چراغ ها با فاصله حداکثر 7 متر .....نصب شود

ارسال جوابیه ]

نام شما: افشین
ایمیل شما: behnam_1987k@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

همانطور که گفتم توی خیلی سوال ها بین استید هم اختلاف هست

باید تا زمان اعلام کلید نهایی صبر کرد

ارسال جوابیه ]

نام شما: سعید
ایمیل شما: razavi_saeid89@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

سوالالت  18و 19و 20  یکم بیشتر توضیح بدین

ارسال جوابیه ]

نام شما: سعید
ایمیل شما: razavi_saeid89@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

چرا در مورد کلید  QA تو سوال 20 در  2 ضرب شده اما 19و 18 نشده

این سوال تو آذر 90 هم اومده بود

جوابیه ها

نام شما: شهاب الدین نجفی
ایمیل شما: shoijon@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

من فکر میکنم این سوال رو اشتباه حل کردن چون در سوال 19 اگه اتصال کوتاه قبل از کلید QA اتفاق بیفتد کل جریان دو ترانس یعنی 45.4 ازکلید QA خواهد گذشت وهمچنین در سوال 20 اگه اتصال کوتاه بازهم قبل از کلید QA اتفاق بیفتد کل جریان سه ترانس یعنی 68.1 از کلید QA میگذره درنتیجه به نظر بنده سوال 19 گزینه 3 وسوال 20 گزینه 1 صحیح میباشد.

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: a@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

طراح سوالات از شانس ما  بسیار زیرکانه و خوب سوال داده با وجود اینکه قبول نمیشم میگم

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

استدلال دوستان در مورد تعداد  چراغ در چاه آسانسور 8 تا  قبول است. اما موضوعی وجود دارد که 9 تا هم می شود. اگر سوال 17 اسفند سال 82 را نگاه کنید همین سوال اما با ارتفاع 40 تکرار شده که آنجا تعداد 8 جواب بوده طبق پاسخ نامه خود سازمان درست است.

حالا سوال اینه که اگر 40 متر می شود 8 تا آیا 50 متر هم می شود 8 تا؟

استدلال دوستان در مورد 9 تا قابل قبوله اما این مورد هم جای فکر دارد.

نظر دوستان در این مورد چیه. دوستان لظفا سوال 17 اسفند 82 را چک کنند شاید این پاسخ نامه من اشتباه است. منبع من 16 دوره آزمون است.

ارسال جوابیه ]

نام شما: EEEe
ایمیل شما: e@e.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

متاسفانه کلید آزمون در آن سال اشتباه بوده است 

اگر نمی توانید هشت تا را با استدلال بفهمید آن  را روی کاغذ نقاشی کنید از نیم متری دیوار یک لامپ بکشید حال یک فلش با فاصله 7 متر بکشید و سر فلش یک لامپ دیگر بکشید و سپس فلش بعدی و کشیدن لامپ بعدی تا تعداد فلش ها به 7 برسد یعنی 49 متر حال از لامپ سر اخرین فلش نیم متر فاصله بگیر و دیوار نقاشی کن پس از اتمام عملیات نقاشی تعداد این لامپ ها را بشمار

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

آقا قبول 8 تا رو می دانم از کجا اومده مشکلی هم با این استدلال ندارم اما بحث بر سر اینه که چرا در موارد دیگر این طور عمل شده که با عدد 2 جمع شده

جوابیه ها

نام شما: EEEe
ایمیل شما: e@e.com

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

فرمول های من در آوردی کتای تست های نامعتبر مثل محمود سروری که منم تو دام انداخت

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: mohamad
ایمیل شما: pixela

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393
ببخشیدا شما مهندس هستید و نباید با نقاشی کردن به جواب برسید،ایا برای یک برج هم نقاشی میکنید؟ما بر اساس فرمول ارايه شده حل کردیم.
ارسال جوابیه ]

نام شما: D
ایمیل شما: D@D.COM

در مورخه : سه شنبه، 27 آبان ماه، 1393

آقایان یکسری از سوالات نامفهوم و دو پهلو است و دارای ابهام و گاها جواب های متعدد 

بایستی بچه ها در کامنت ها سوالات و اشکالات سوالات و ابهامات را بیان کنیم تا پس از اعلا م کلید

آنها را جهت اعتراض و حذف سوالات دادن نمره آن به تمامی داوطلبان به سازمان سنجش و دفتر

مقررات ملی بیان کنیم.

11    29    30       40   41     47      

ارسال جوابیه ]

نام شما: هادی
ایمیل شما: hgurabi@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

سلام

آقا سوال 45 بنظرم گزینه 1 اشتباهه 

چون برای ترانس 2 که ظرفیتش 400 هست 416 بدست اومده که بیشتر از ظرفیت اون هست و باید اصلاح بشه.

جوابیه ها

نام شما: هادی
ایمیل شما: hh.aghdam.85@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

تو همه ی گزینه ها همینطوریه دیگه .

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: مممم
ایمیل شما: h@yahoo.comf]i i

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

بچه ها روی سوال 41 کار کنید که همه گزینه ها الزامی است و باید سوال حذف شود من خودم به این سوال اعتراض میکنم

ارسال جوابیه ]

نام شما: oil
ایمیل شما: oil@plm.co.fg

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

در مورد سوال 47 ما یاده مان رفته بود خط کش با خودمان بیاوریم سر جلسه  

سوال 47 در یک آزمون با این سطح نباید اینگونه مطرح می شد و بایستی در آن دو گزینه 1 و 3 هر دو صحیح اعلام شود

ارسال جوابیه ]

نام شما: فرشید
ایمیل شما: fgnm_9588@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

سوال23انتخاب سایز کابل چه ربطی به نحوه راه اندازی داره

درانتخاب نوع فیوزو... ربط داره ولی در سایز کابل تاثیری نداره

پس گزینه 3 درسته

لطفا نظر بدید

جوابیه ها

نام شما: رضا
ایمیل شما: tiger36992001@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

دقیقا درست میگید. جریان همان 81 آمپر میشه. 

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: ضروری
ایمیل شما: farzin_931@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

سوال 47 به نظر من هم عرض راهرو مهمه

مگه میشه اونو در نظر نگیریم

درسته عدد نداده ولی شکل جوریه که به طور واضح راهرو کوچکتر از عمق آسانسوره

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

دوستان در مورد سوال 47 به نظر می رسه بی دلیل دارید بحث می کنید. اگر منظور عرض راهرو و این جور حرفا بود قطعا باید عدد می داد اینجا فقط چینش کلی مد نظر بوده

کسی سوال 46 به نتیجه قطعی نرسیده؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: ahmadreze
ایمیل شما: ahmadreza_.65@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

سوال 46 کلید سایت اشتباه است و 3 صحیح است چون حداکثر جریان اتصال کوتاه اتصال کوتاه سه فاز است و حد اقل جریان اتصال کوتاه همان اتصال کوتاه تکفاز فاز به بدنه می باشد.لذا تفاوتی بین گزینه  1 و 2 نیست 

ماکزیمم جریان اتصال کوتاه برای محاسبه قدرت قطع کلید های حفاظتی بکار می روند و در سطح مقطع کابل ها کاربردی ندارند.

بنطر گزینه صحیح 3 می باشد.

ارسال جوابیه ]

نام شما: آرمین
ایمیل شما: a.khaleghi@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

سلام به همگی، سایت azmoonline.comپاسخنامه تاسیسات برق رو گذاشته منتها 12500 باید بپردازین

ارسال جوابیه ]

نام شما: حمید
ایمیل شما: H.COM@H

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

دوستان سوال 47 در صورت سوال گفته 

کدام یک از گزینه های زیر در مورد جانمایی دو دستگاه آسانسور صحیح است؟

در مرحله (جانمایی) هدف نحوه قرارگیری آسانسورها است  نه محاسبه عمق کابین و طول راهرو

 

پس از انتخاب جانمایی مناسب و مورد نظر سازنده طراح اقدام به محاسبه اندازه کابین و طول راهرو

می نماید لذا اگر مقصود طراح  گزینه سه باشد سوال غلط است و باید جانمایی  ب نیز صحیح اعلام

شود 

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

بچه ها در مورد سوال 46  خدمتتان عرض کنم که بعد از ساعت ها ممارست متوجه شدم که جواب گزینه 4 هست بلاشک حالا چرا؟

گزینه 3 که قبلا در سال های قبل آمده و واضح است این از این اما در مورد گزینه 2 می دانیم که I^2*t=K^2*S^2 بنابراین سطح مقطع به جریان و زمان قطع حفاظت ها نیز حساس است و گزینه درست گزینه 4 می باشد.

اگر کسی مخالف هست دلیلش را توضیح بده این چیزی هست که من به ذهنم رسیده

ارسال جوابیه ]

نام شما: hossein
ایمیل شما: hossein.msh27@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

سلام. منم طبق فرمول کتاب شایقی تعداد چراغو 9 عدد آوردم

ارسال جوابیه ]

نام شما: hossein
ایمیل شما: hossein.msh27@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

سوال 29 هم به نظرم باید هم 24 درست باشه هم 21

دوره های قبل بچه ها در مورد این تیپ سوالها  همه اعتراض کردن نمرش بین همه تقسیم شد

ارسال جوابیه ]

نام شما: شهاب الدین نجفی
ایمیل شما: shoijon@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393
بچه ها به نظر من سوال ۴ جوابش گزینه ۲ میشه چون منبع تغذیه ac هستش در نتیجه خازن اتصال کوتاه و هیچ انرژی رو ذخیره نمیکنه که بعد از قطع شدن کلید کنتاکتور هم قطع میکنه
جوابیه ها

نام شما: شهاب الدین نجفی
ایمیل شما: shoijon@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 29 آبان ماه، 1393

یه نظری هم در مورد سوال 4 بدینsad

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: ارمین
ایمیل شما: aran_7994@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

با سلام

سوال 45 گزینه 3 صحیح می باشد چون در گزینه 1 یکی از ترانسها دچار اضافه بار می شود که چنین چیزی صحیح نیست.

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 28 آبان ماه، 1393

آقای آرمین استدلال شما درست نیست از این دست سوالات (ترانس موازی) در سوالات کنکور ارشد زیاد هست و اضافه بار هم پیش می آید که مانعی ندارد. این را برای این گفتم که به خودتون دل خوشی ندهید و بعد از ارایه پاسخ نامه ناراحت شوید.

ارسال جوابیه ]

نام شما: assd
ایمیل شما: assd@assd.gp

در مورخه : پنجشنبه، 29 آبان ماه، 1393

               1-1         2-2           3-2                  4-3        5-4         6-2              7-4      8-4       9-1          10-3         11-1         12-3           13-2        14-3         15-4            16-4            17-2        18-3          19-1        20-2         21-2      22-1       23-3      24-2       25-3  

ارسال جوابیه ]

نام شما: مممم
ایمیل شما: h@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 29 آبان ماه، 1393

بچه ها لطفا روی سوالات 32 و41 تمرکز کنید جواب های این 2 سوال اشتباه هست یعنی توی گزینه ها  جواب صحیح وجود ندارد

ارسال جوابیه ]

نام شما: ناصر
ایمیل شما: nb12533@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 29 آبان ماه، 1393

این دوره چرا اینجوری شده همه سوالا دو پهلون هر کی یه نظری داره آخر سرمعلوم نیس جواب کی و با کدوم استدلال درسته!

ارسال جوابیه ]

نام شما: ارمین
ایمیل شما: aran_7994@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 29 آبان ماه، 1393

سلام احمد اقا

پیرو جوابیه شما به عرضتون برسونم که ترانس های موازی در استاندارد IEC که سوالات اینجا هم بر اون استاندارد طرح شده هیچ وقت نباید دچار اضافه بار شوند.

اگه بیشتر دوس داری بدونی برو استاندارد ترانسهای موازی رو تو IEC حتما بخون.

جوابیه ها

نام شما: افشین
ایمیل شما: behnam_1987k@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 29 آبان ماه، 1393

100 تا تست ارشد شبیه این هست که بعد از تقسیم اضافه بار پیدا میکنن 

خواهشا بچه ها الکی جو ندن

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 29 آبان ماه، 1393

نمی دونم این نظر من بود

انشالا که هممون قبول شویم

سوالات امسال سخت نبود اما تعدادی از سوالات بستگی به برداشت طرف از سوال داره فکر کنم بهتره حداقل تا ارایه پاسخ نامه کلیدی حتی در موردش بحث هم نکنیم چون بی مورده

ارسال جوابیه ]

نام شما: ش
ایمیل شما: ش@ش.زخئ

در مورخه : پنجشنبه، 29 آبان ماه، 1393

 سلام  کلید ها را کی می زنند؟                                                        

ارسال جوابیه ]

نام شما: ali
ایمیل شما: s@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 29 آبان ماه، 1393

سلام  کلید ها را کی می زنند؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: م

در مورخه : پنجشنبه، 29 آبان ماه، 1393
بچه ها کسی میدونه،حل سوالات توسط سایتazmoonlineموثقه یا نه؟
ارسال جوابیه ]

نام شما: hossein
ایمیل شما: hossein.msh27@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 29 آبان ماه، 1393

آقای محمد تو آزمون لاین جواب پله هارو چند تا زده- 21 یا 24

جوابیه ها

نام شما: ش
ایمیل شما: ش@ش.زخئ

در مورخه : پنجشنبه، 29 آبان ماه، 1393

سلام 24 تا زده

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: لقمان
ایمیل شما: aso@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 13 آذر ماه، 1393

سلام کلیدها اعلام شد سوال 5 رو گزینه 3 اعلام کرده که به طور حتم گزینه 4 درسته لظفا پیگیر باشید

ارسال جوابیه ]

نام شما: افشین
ایمیل شما: behnam_1987k@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 30 آبان ماه، 1393

در مورد جانمایی تنها محل قرار گیری صحیحه و به ابعاد کاری نداریم

در مورد ترانس های موازی هم اضافه بار ناچیزی وجود داره که اصلا مشکلی نیست و عادیه

ارسال جوابیه ]

نام شما: ستاره
ایمیل شما: l.a.2836@gmail.com

در مورخه : جمعه، 30 آبان ماه، 1393

بچه ها میشه هرکس جوابهای azmoonline یا inamad.ir  را گرفته

فقط گزینه هاش رو اینجا بزنه؟

 

ممنون

جوابیه ها

نام شما: amin
ایمیل شما: anbari_66@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 30 آبان ماه، 1393

هر کس می خاد میل بزند تا پاسخنامه را براش میل کنم

جوابیه ها

نام شما: بهنام
ایمیل شما: behnam_1987k@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 30 آبان ماه، 1393

azmooon lin ya inamd ?

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: Morteza
ایمیل شما: Hiuhui@gmail.com

در مورخه : جمعه، 30 آبان ماه، 1393
متاسفانه سايت inamad سوال ٣٢ رو زده كزينه ٤ با توجه به توضيح سوال ١٠
ارسال جوابیه ]

نام شما: Morteza
ایمیل شما: Hiuhu@gmail.com

در مورخه : جمعه، 30 آبان ماه، 1393
ببخشيد منظورم سوال ٤٦ بود كه سايت inamad كفته جواب كزينه ٤ با توجه به سوال١٠
جوابیه ها

نام شما: ناصر
ایمیل شما: nb12533@gmail.com

در مورخه : جمعه، 30 آبان ماه، 1393

کسی کلید درج شده توسط سایت inamad رو بلده بزاره

جوابیه ها

نام شما: ناصر
ایمیل شما: nb12533@gmail.com

در مورخه : جمعه، 30 آبان ماه، 1393

 در مورد سوال 40 و 58 این سایت چه جوابیرو ارائه دادن کسی میدونه؟

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: هدی
ایمیل شما: h_sharifi@aol.com

در مورخه : جمعه، 30 آبان ماه، 1393

سوال 57 گزینه 2 درسته.جریان راه اندازی با ستاره مثلث یا soft کم میشه وحدود دو یا سه برابرجریان نامی هست.پس اگه با دو یا سه براب  جریان نامی حساب کنیم جریان 33 میشود که کلید 35 جوابگو است.

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: ستاره
ایمیل شما: l.a.2836@gmail.com

در مورخه : جمعه، 30 آبان ماه، 1393

آقای امین

میشه برای من میل کنید.

براتون یه ایمیل هم فرستادم.

ممنون

ارسال جوابیه ]

نام شما: هدی
ایمیل شما: h_sharifi@aol.com

در مورخه : جمعه، 30 آبان ماه، 1393

سوال 13 کنترل دور موتور اسنکرون فقط با فرکانس انجام میشه.به مقاله به سایت www.doranmehr.com مراجعه کنید

ارسال جوابیه ]

نام شما: هدی
ایمیل شما: h_sharifi@aol.com

در مورخه : جمعه، 30 آبان ماه، 1393

سوال 23

از کابل موتور چه در حالت ستاره و چه در حالت مستقیم جریان یکسانی میگذره.جریانی ستاره رمانی تقسیم بر 3 یا رادیکال 3 میشه که جریان عبوری از کنتاکتور و ... بخواهد.پس گزینه مشخص شده غ هست.این سوال شبیه سوال 39 و 40 اسفند 91 هست

ارسال جوابیه ]

نام شما: مممم
ایمیل شما: h@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 30 آبان ماه، 1393

 جریان راه انداری چه ربطی به جریان ژنراتوری داره؟وقتی تو کلید q3اتصالی پیش میادموتور به ژنراتور تبدیل میشه برای چن لحظه

ارسال جوابیه ]

نام شما: مممم
ایمیل شما: h@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 30 آبان ماه، 1393

بریدروی سوال های 41و 32 تمرکز کنید که نمیشه جواب درست از تمام گزینه ها پیدا کرد

ارسال جوابیه ]

نام شما: پگاه
ایمیل شما: goleyas1988@ymail.com

در مورخه : جمعه، 30 آبان ماه، 1393

از دوستان کسی که جواب تشریحی رو گرفته میتونه بگه سوال38 و 58 و 59خصوصا 59 رو چه گزینه ای زده؟

مرسییییییییییییییییییییییییییییی

ارسال جوابیه ]

نام شما: ldel
ایمیل شما: hg@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 1 آذر ماه، 1393

همون گزینه های که اینجا زدن

جوابیه ها

نام شما: پگاه
ایمیل شما: goleyas1988@ymail.com

در مورخه : شنبه، 1 آذر ماه، 1393

یعنی توی جواب تشریحیinamadیا azmoon lineهم سوال 38 رو 4 و سوال 59 رو 4 زده؟فکر کنم inamadسوال 59 بیشتر روی گزینه 3 مطمئن بود

کسی میدونه جواب اونارو؟

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: as
ایمیل شما: as@as.com

در مورخه : شنبه، 1 آذر ماه، 1393

 حل یک سایت معتبر

1-1

2-2

3-2

4-4&3

5-4

6-2

7-4

8-4

9-1

10-3

11-1

12-3

13-2

14-3

15-4

16-4

17-2

18-3

19-1

20-2

21-2

22-1

23-3

24-2

25-3

26-1

27-3

28-1

29-3

30-4

31-2

32-1

33-4

34-1

35-3

36-4

37-2

38-4

39-2

40-2

41-4

42-3

43-3

44-3

45-1

46-4

47-1

48-2

49-4

50-1

51-2

52-4

53-1

54-1

55-4

56-3

57-3

58-3

59-4

60-4

جوابیه ها

نام شما: سلام
ایمیل شما: سلام@سلام

در مورخه : شنبه، 1 آذر ماه، 1393

کدوم سایت معتبر

ارسال جوابیه ]

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h-azimi@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 1 آذر ماه، 1393

از کدوم سایت معتبره ؟!؟!

زیادم اعتبار نیس تو جواباش

ارسال جوابیه ]

نام شما: majid
ایمیل شما: majid_0100@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 1 آذر ماه، 1393

41 گزینه 1 میشه

جوابیه ها

نام شما: پگاه
ایمیل شما: goleyas1988@ymail.com

در مورخه : شنبه، 1 آذر ماه، 1393

41 همون 4 هست تو سایتinamadهم همینو زده

جوابیه ها

نام شما: majid
ایمیل شما: majid_0100@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 1 آذر ماه، 1393

در کتاب صراحتا ذکر شده که برای دارای درب الزامی است و سوال غیر الزلمی ها را خواسته اینماد چطور گفته 4 جوابه

در ضمن فکر کردین توی اینماد کیا اومدن حل کردی که بهش استناد میکنییییییییییییییید

جوابیه ها

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h-azimi@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 1 آذر ماه، 1393

میشه بگید کجای کتاب صراحتا اعلام شده ؟؟؟

جوابیه ها

نام شما: پگاه
ایمیل شما: goleyas1988@ymail.com

در مورخه : شنبه، 1 آذر ماه، 1393

بدون شک 41 گزینه 4 هست

اما سوال 38 و 59 کسی میدونه تو سایتا چی زدن؟

جوابیه ها

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi@fff

در مورخه : دوشنبه، 3 آذر ماه، 1393

سلام.سوال 38 حداکثر مقاومت0.2 میشه و این زمانی است که تنظیم رله مغناطیسی حداقل باشه.

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: gDFh
ایمیل شما: gh@gh.gh

در مورخه : شنبه، 1 آذر ماه، 1393

اینها کلید سایت azmoonline  است می توانید مراجعه کنید به سایت و پاسخ نامه تشریحی را بخرید.

جوابیه ها

نام شما: پگاه
ایمیل شما: goleyas1988@ymail.com

در مورخه : شنبه، 1 آذر ماه، 1393

کسی میدونه inamad سوال 38 و 59 رو چی زده؟

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: مممم
ایمیل شما: h@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 1 آذر ماه، 1393

اگه گزینه 4 صحیح باشه نتیجه میگیریم که کابین دارای در میتونه فاقد هواکش باشه که تو کتاب نوشته الزامی این سوال باید حذف بشه

جوابیه ها

نام شما: هوشنگ
ایمیل شما: h-azimi@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 1 آذر ماه، 1393

کجای کتاب نوشته ؟؟؟

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضا
ایمیل شما: reza2naghavi@gmail.com

در مورخه : شنبه، 1 آذر ماه، 1393

با سلام
سوال 23
دوستان متور همیشه به حالت ستاره راه اندازی شده
و بعد از حدود 30 ثانیه  برای کار دائم به حالت مثلث می رود
بنابر این جواب دوباره همان 81 آمیر است
نه جریانی که متور در حالت ستاره می کشد 

ارسال جوابیه ]

نام شما: مممم
ایمیل شما: h@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 1 آذر ماه، 1393

منظوز من اینه که کابین دارای در باید حتما هوا کش داشته باشه الزامی هست پس گزینه 4 نمیتونه صحیخ باشه پس سوال باید حذف بشه

جوابیه ها

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi@fff

در مورخه : دوشنبه، 3 آذر ماه، 1393

سلام. وقتی توی سوال میگه هواکش برای کابین دارای در و بدون در الزامیه ولی جمله ی کتاب فقط میگه برای کبین دارای در الزامیه واضحه که این گزینه غلطه و میشه جواب سوال.مگه  اینکه هواکش برای کابین بدون در هم الزامی باشه و توی مبحث15 نیوورده باشه و از منبع دیگری اقتباس شده باشه؟؟؟؟؟؟

جوابیه ها

نام شما: reza
ایمیل شما: mohammadamir@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 3 آذر ماه، 1393

با این قدرت استدلالی که شما و جناب هوشنگ خان دارید حتما باید یه کلاس خصوصی بزنید

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضا
ایمیل شما: reza2naghavi@gmail.com

در مورخه : شنبه، 1 آذر ماه، 1393

با سلام مجدد
سوال 4
خازن در جريان متناوب اتصال كوتاه كوتاه است

ضمنا اين خازن واقعي نيست و يك خازن معادل مي باشد
با توجه به محل خازن
كه جريان نشتي آن معادل يك سيم اتصال كوتاه است و فقط
مي تواند 25 ميلي آمپر از آن عبور كند
 
البته اين جريان نشتي دائمي است و مي تواند كنتاكتور را
در حالت وصل نگه دارد

 جواب گزينه 3
کنتاکتور وصل مي ماند

ارسال جوابیه ]

نام شما: حامد
ایمیل شما: hbahooah90@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 2 آذر ماه، 1393

اخرین کلیدی که اینجا گذاشتین،خیلی اشتباه داره.از کجا میدونید که معتبره؟

جوابیه ها

نام شما: afgh
ایمیل شما: afgh@afgh.ag

در مورخه : يكشنبه، 2 آذر ماه، 1393

کلید سایت azmoonline  است 

ارسال جوابیه ]

نام شما: سلام
ایمیل شما: سلام@سلام

در مورخه : يكشنبه، 2 آذر ماه، 1393

از کجا میگی خیلی اشتباه داره!

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi@fff

در مورخه : دوشنبه، 3 آذر ماه، 1393

سلام.

سوال 45 ،دوستانی که گفتن اضافه بار ترانس2 مشکلی ایجاد نمیکنه چه دلیلی دارن؟ من خودم گزینه ی 1 رو زدم ولی با توجه به نکته ی اضافه بار گزینه ی 3 صحیح بنظر میرسه....

کسی نظری نداره/....

جوابیه ها

نام شما: شییبس
ایمیل شما: یسی@ربوبب.ر.کب

در مورخه : دوشنبه، 3 آذر ماه، 1393

تست کنکور 89 درس ماشین های الکتریکی کنکور کارشناسی ارشد مربوط به موازی کردن ترانس را یک نگاهی بزن

ارسال جوابیه ]

نام شما: شس
ایمیل شما: شس@شس.زخئ

در مورخه : دوشنبه، 3 آذر ماه، 1393

شانسی درست زدی

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: بهنام
ایمیل شما: behnam_1987k@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 3 آذر ماه، 1393

دوستان گزینه یک صحیحه کلی تست ارشد هست

مشکلی نیست برای اضافه بار

ارسال جوابیه ]

نام شما: مقایسه کلید آزمون لاین با دژاران
ایمیل شما: تلاتباب@مقایسه کلید آزمون لاین با دژاران

در مورخه : دوشنبه، 3 آذر ماه، 1393

سوال 1)گزینه 1


سوال 2)گزینه 2


سوال 3) گزینه 2

سوال 4)گزینه 4                      AZMOONLINE3 OR 4


سوال 5)گزینه 4


سوال 6) گزینه 2


سوال 7) گزینه 4


سوال 8)گزینه 4


سوال 9) گزینه 1


سوال 10) گزینه 3


سوال 11)گزینه 1


سوال 12)گزینه 3


سوال 13)گزینه 2


سوال 14)گزینه 3


سوال 15) گزینه 4


سوال 16)گزینه 4


سوال 17)گزینه 2


سوال 18)گزینه 3


سوال 19)گزینه 1


سوال 20)گزینه 2


سوال 21)گزینه 2

 

سوال 22)گزینه 1

سوال 23)گزینه 4              AZMOONLINE  3


سوال 24) گزینه 2


سوال 25 ) گزینه 3


سوال 26)گزینه 1


سوال 27)گزینه 3


سوال 28) گزینه 1


سوال 29) گزینه 2              AZMOONLIN 3


سوال 30)گزینه 4


سوال 31)گزینه 2


سوال 32)گزینه 4        AZMOONLINE32-1


سوال 33)گزینه 4


سوال 34)گزینه 1


سوال 35)گزینه 3


سوال 36)گزینه 4


سوال 37)گزینه 2


سوال 38)گزینه 4

سوال 39)گزینه 2


سوال 40)گزینه 3         AZMOONLINE 2  


سوال 41)گزینه 4


سوال 42)گزینه 3


سوال 43)گزینه 3


سوال 44)گزینه3


سوال 45)گزینه 1


سوال 46)گزینه 4


سوال 47)گزینه 1


سوال 48)گزینه 2


سوال 49)گزینه 4


سوال 50)گزینه 1


سوال 51)گزینه 2


سوال 52)گزینه 4

 

سوال 53)گزینه 1


سوال 54)گزینه 1


سوال 55)گزینه 4


سوال 56)گزینه 3

 

سوال 57)گزینه 3


سوال 58)گزینه 3


سوال 59)گزینه 4


سوال 60)گزینه 4

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi@fff

در مورخه : سه شنبه، 4 آذر ماه، 1393

سلام آقا بهنام.منم امیدوارم گزینه ی 1 رو (45)صحیح بگیرن اما تجربه ی آزمون قبلی میگه هرچی نظر طراح یا میزان اعتراضات به اون سوال جواب رو مشخص میکنه.دوره ی قبل 2 تا کلید منتشر کردن که کلید دومی حتی سوالات تعریفی رو بس که اعترض سر اون سوالا زیاد شده بود جوابشو تغییر دادن امیدوارم امسال آزمونو به سمتی که خرداد کشوندن ، نبرن و قبولی برا ما که مرزیم رو شانس نچرخه

ارسال جوابیه ]

نام شما: aso
ایمیل شما: aso@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 4 آذر ماه، 1393

سوال 32 گزینه 1 درسته صفحه 146 کتاب رو ببینید

ماده موجود در صفحه 81 اصلاح شده است

ارسال جوابیه ]

نام شما: hjjjhh
ایمیل شما: hhgjhgjh@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 4 آذر ماه، 1393

کسی نمیدونه کلید اصلی سوالات رو کی و کجا اعلام میکنن؟

جوابیه ها

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi@fff

در مورخه : سه شنبه، 4 آذر ماه، 1393

کلید اصلی رو دفتر مقررات اعلام میکنه تو سایتشون میزنن. اطلاعیه دادن تا آخر دی نتایج نهایی اعلام میشه ولی نتیجه ی اولیه رو 2 هفته ای زودتر اعلام میکنن که جای اعتراض باشه.

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: hossein
ایمیل شما: hossein.msh27@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 5 آذر ماه، 1393

سلام. کسی تعداد پله هارو 21 تا زده؟ به نظرتون جای اعتراض واسه این سوال هست یا همون 24 عدد درسته؟

جوابیه ها

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi@fff

در مورخه : پنجشنبه، 6 آذر ماه، 1393

سلام.من خودم تعداد پله ها رو 21 زدم منتهی وقتی حل دوستمونو تو سایت دیدم که 24 بدست آورده متوجه اشتباهم شدم .حرف حساب جواب نداره دیگه پس جای اعتراض نمیمونه.

 

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: مممم
ایمیل شما: h@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 5 آذر ماه، 1393

سوال 41 به نظر من و خیلی از بچه ها جای اعتراض داره .نه 24 عدد درسته البته من خودم 21 تا زدم

جوابیه ها

نام شما: vahid
ایمیل شما: vahidtalebinezhad@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 6 آذر ماه، 1393

سوال 41 مسلما گزینه 1 درسته

چون سوال گفته کدام مورد الزامی نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

در صورتی که در گزینه 4 چون کلمه دارای درب ذکر شده و هواکش برای دارای درب الزلایستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت بنابراین گزینه 4 پاسخ سوال نمیباشددددددددددددددددددددددد

سایتایی که گفتن 4 درسته و پول هم بابت حل میگیرن یک مشت بی سوادهستندددد

ارسال جوابیه ]

نام شما: ناصر
ایمیل شما: nb12533@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 6 آذر ماه، 1393

زیاد جوش نیارwink

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: aso
ایمیل شما: aso@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 13 آذر ماه، 1393

سلام کلیدها اعلام شد

سوال 5 رو گزینه 3 زده که به طور حتم گزینه 4 صحیحه لطفا پیگیر باشید

ارسال جوابیه ]

نام شما: Hadi
ایمیل شما: Hh.aghdam.85@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 13 آذر ماه، 1393
قابل توجه دوستان کلیدها در سایت inbr.ir قابل داونلود می باشد
ارسال جوابیه ]

نام شما: علی
ایمیل شما: ali_hooshmand1983@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 13 آذر ماه، 1393

سئوال 5 رو به اشتباه گزینه 3 زده است در حالیکه گزینه 4 درست استsurpriseblushsad

کسی میدونه چطور باید اعتراض کرد؟angry

ارسال جوابیه ]

نام شما: لقمان
ایمیل شما: loghman@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 13 آذر ماه، 1393

همکاران گرامی سوال 5 اشتباه است لطفا همه اعتراضی در سایت

inbr.ir

 در قسمت ارتباط با ما نوشته و ارسال کنند

ارسال جوابیه ]

نام شما: ali
ایمیل شما: s@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 19 آذر ماه، 1393

سلام

مزده مزده

سوال 5 بعد از پیگیری فراوان اصلاح گردید

جهت مشاهد کلید را مجددا از سایت inbr.ir دانلود کنید

ارسال جوابیه ]

نام شما: حبیب
ایمیل شما: M.habibian@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 19 آذر ماه، 1393

با سلام

دوستان لطفا در مورد سوال های 28 و43 بازهم اعتراض کنیم تا نتیجه بگیریم

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 19 آذر ماه، 1393

بچه ها سوال 5 درست شده به همه تبریک می گم

حالا باید دعا کنیم و البته پی گیری تا سوال 28 هم درست بشه

حالا سوال اینجاست که چطور سوال 5 درست شده ولی سوال 28 که تقریبا واضحه غلط بودنش رو اصلاح نکردن

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضا
ایمیل شما: a@b.com

در مورخه : چهارشنبه، 19 آذر ماه، 1393

بايد جواب 51 و 52 را هم اصلاح كنند.

ارسال جوابیه ]

نام شما: k.kh
ایمیل شما: fgdfg@chmail.ir

در مورخه : چهارشنبه، 19 آذر ماه، 1393

سوال 45 چرا گزینه 2 زده است؟؟

در صورتی که گفته برای هر فاز 4 کابل تک رشته. پس گزینه صحیح گزیته 3 است.

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: m.b@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 20 آذر ماه، 1393
 
ارسال جوابیه ]

نام شما: omid
ایمیل شما: esdehghan@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 20 آذر ماه، 1393

آقای k.kh من هم با شما موافقم چون برای هر فاز 4 کابل تک رشته در نظر گرفته، پس گزینه صحیح گزینه 3 است.

بازهم اعتراض کنیم تا انشا اله نتیجه بگیریم

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: م.

در مورخه : پنجشنبه، 20 آذر ماه، 1393
بچه ها روی سوال 9،28و45دفترچه Aاعتراض بزارید.چون جواب،دژاران،آزمون لاین با نظام مهندسی تناقض داره.
ارسال جوابیه ]

نام شما: مسعود
ایمیل شما: chapman@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 20 آذر ماه، 1393

بچه ها همه ایمیل بزنید به سوال کدام مورد برای آسانسور الزامی است اعترض کنید این سوال صد درصد غلط است.

ارسال جوابیه ]

نام شما: بوکان
ایمیل شما: بوکان

در مورخه : پنجشنبه، 20 آذر ماه، 1393
غلط نیست دوست عزیز زیاد جوش نیار
ارسال جوابیه ]

نام شما: رضا
ایمیل شما: a@b.com

در مورخه : جمعه، 21 آذر ماه، 1393

بايد جواب 51 و 52 را هم اصلاح كنند.yes

در هردو جواب 2 صحيح است.enlightened

سوال 51 عين سوال 60 خرداد89 است و سوال 52 عرض راهرو ناديده گرفته شده است.

ارسال جوابیه ]

نام شما: لقمان
ایمیل شما: loghman123@gmail.com

در مورخه : جمعه، 21 آذر ماه، 1393

آقا این سوال 28 آخرش کدوم گزینه درسته 81 آمپر یا 47 آمپر

ارسال جوابیه ]

نام شما: armin alaei bakhsh
ایمیل شما: alaeiarmin@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 21 آذر ماه، 1393

بابا این اسانسور رو ول کنین دیگه اه وسوال درسته دیگه.فقط 5 غلط بود درست کردن

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمود
ایمیل شما: mahmood.a.zarandi@gmail.com

در مورخه : شنبه، 22 آذر ماه، 1393

با سلام

قرار نشد مشکل خودتون حل شد بقیه را تنها بزارید .....

سوال 28 مسلم است که اشتباه است

ببین فرمول

p=1.7*u*i

را در نظر بگیر اگر 47 را با ضریب کاهش بزاریم چقدر توان کم می شود.

نمی دونم کدوم طراحی اینقدر بی حواس بوده.

ولی انصافا سوال آسانسور درسته با اینکه خودمم اشتباه زدم

اما این سوال 28 کاملا مشخص و واضح است که 81 آمپر می باشد .

پس همه با هم اعتراض کنیم تا حق کسی ضایع نشود .

با تشکر از همه

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: ليلا
ایمیل شما: LILIAN_ABDI@YAHOO.COM

در مورخه : يكشنبه، 23 آذر ماه، 1393

با سلام.

دوستان قرار نشد اگه خودتون سوالي را مطابق كليد نظام مهندسي زديد. ديگه استدلالي را راجع بهش قبول نكنيد.

در مورد الزام براي آسانسورها، آيا در همه ساختمانهاي مسكوني  كه شما تا حالا رفتيد وسيله مكالمه دو طرفه بوده كه ميگيد اين مورد براي تمامي آسانسورها الزام هستش ؟!

ارسال جوابیه ]

نام شما: kamran
ایمیل شما: rezaaaa@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 23 آذر ماه، 1393

سلام

راجع به آسانسور عرض کنم که متاسفانه منم اشتباه زدم.

استدلال شما الزام آور نیست . یعنی اگر انجام نمیشه دلیل بر نبودن نیست ولی تو کتاب که خوندم قانع شدم چون زده فقط کابین در دار در صورتی گه توسوالات زده در دار و فاقد در .پس خدایی غلط است با اینکه منم اینو نزدم.

تازه من سی تی رو هم نزدم ولی به نفع بقیه اعتراض کردم

سوال 28 رو منم 81 زدم و هنوزم به نظرم درسته .دقیقا استدلال دوستمون رو هم اضافه کنید .

پس خدایی قضاوت کنید من با اینکه آسانسور رو غلط زدم ولی اعتراض ندارم

اما سوال 28 واقعا 81 می شود پس همه همانطور که به سوال سی تی اعتراض کردیم به این سوال هم اعتراض کنید .

 

با تشکر از همه

ارسال جوابیه ]

نام شما: بهنام
ایمیل شما: behnam_1987k@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 23 آذر ماه، 1393

با سلام 

به سوال کابین دو در باید اعتراض زد یه عده فک میکنن اعتراض بزنن گزینه درستشون حذف میشه ولی این طور نیست دو گزینه صحیح اعلام میشه

این سوال 2 گزینه صحیح داره

ارسال جوابیه ]

نام شما: masoud
ایمیل شما: g.masoud.46@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 24 آذر ماه، 1393

سوال 38: از آنجایی که تنظیم کلید از یک تا 10 برابر امکان پذیر است و همچنین در صورت سوال حداکثر مقدار مقاومت خواسته شده است بنابراین تنظیم رله باید یک برابر جریان نامی انجام شود. لذا داریم:

ra<=50/(1.25*200)=0.2

در مورد سوال 47 هم لطفا دقیق صحبت بکنید! از روی شکل که نمیتوان در مورد عمق راهرو قضاوتی کرد! اگر عمق راهرو مورد سوال بود حتما بایستی به صورت عددی بیان میشد، همانطور که در مبحث 15 صفحه 13 بیان شده است. جواب درست همان گزینه 1 میباشد.

ارسال جوابیه ]

نام شما: masoud
ایمیل شما: g.masoud.46@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 24 آذر ماه، 1393

دوستان به سوال 43 گروهAهم اعتراض کنید

تو صورت سوال گفنه حداکثر مقاتومت بنا براین باید جواب 0.2بشه....

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : دوشنبه، 24 آذر ماه، 1393

دوستان چرا گیر دادین به سوالاتی که دو پهلو است. درخالی که سوال 28  خیلی واضحه که اشتباه است. سعی کنید همین سوال 28 رو درست کنید خودش خیلیه. وقتی سوالی مثل 28 را درست نمی کنند شما توقع دارین سوالاتی که دو پهلو هست و می شه هر ط.ر دلت خواست برداشت کرد رو بیان درست کنند.

جوابیه ها

نام شما: saeed
ایمیل شما: saeedrahnema@email.com

در مورخه : دوشنبه، 24 آذر ماه، 1393

منم با نظر احمد موافقم اصلا طراح چراتو سوال43 مقدار1تا 10رو مطرح کرده حال اگه 0.2رو بزاریم ولتاز تماس 500ولت میشه که ولتاز خطر ناکی است به نظر من این سوال جوابش درسته

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: masoud
ایمیل شما: g.masoud.46@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 24 آذر ماه، 1393

   
دوستان اعتراض کنیدلفا

سوال 43: از آنجایی که تنظیم کلید از یک تا 10 برابر امکان پذیر است و همچنین در صورت سوال حداکثر مقدار مقاومت خواسته شده است بنابراین تنظیم رله باید یک برابر جریان نامی انجام شود. لذا داریم:

ra<=50/(1.25*200)=0.2
سوال28:
دوستان متور همیشه به حالت ستاره راه اندازی شده
و بعد از حدود 30 ثانیه  برای کار دائم به حالت مثلث می رود
بنابر این جواب دوباره همان 81 آمیر است
نه جریانی که متور در حالت ستاره می کشد
سوال 45:
در مورد کابل 4رشته ای باید هر فاز را کنار هم کشید بنابران گزینه3صخیخ است

ارسال جوابیه ]

نام شما: غلام عباس
ایمیل شما: gholam .55@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 24 آذر ماه، 1393

بله دوستان مسعود درست میگه من که اعتراض کردم

 

 

 

 

جوابیه ها

نام شما: لقمان
ایمیل شما: LOGHMAN@GMAIL.COM

در مورخه : دوشنبه، 24 آذر ماه، 1393


سلام چجوری .میشه اعتراض کرد به سوال 28 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد رضا
ایمیل شما: jhfhfgvng@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 24 آذر ماه، 1393

با سلام

از همه دوستان تقاضا دارم که هماهنگ باشید

اعتراضات باید به صورت منطقی و واقعی باشند . سوال 28 کاملا مشخص است که اشتباه حل شده . صورت سوال گفته موتور به صورت 2 ضرب راه اندازی میگردد.

پس در نهایت باید به حالت مثلث(ضرب دوم) برود و با جدول کاهش جریان دهی کابل جواب 81 کاملا صحیح است . ولی متاسفانه کلید اشتباه می باشد . پس بنابراین همه با همه با استدلال و منطق به سوال 28 اعتراض میکنیم

ارسال جوابیه ]

نام شما: لقمان
ایمیل شما: لقملان

در مورخه : دوشنبه، 24 آذر ماه، 1393

سلام چجوری به این سوال اعتراض کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسن
ایمیل شما: msc_hooshmand@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 24 آذر ماه، 1393

آقای لقمان برای اعتراض باید استدلالتون رو به آدرس daftar@inbr.ir ایمیل کنید

ارسال جوابیه ]

نام شما: fatemeh
ایمیل شما: fatemeh_esmaili86@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 25 آذر ماه، 1393

سوال 34 تعداد پله برقی با اندزه 24 . و ارتفاع 4.9  و عمق 4. در نرم افزار اتوکد ترسیم کردم  چون در سوال تعداد حداقل و حداکثر هم عنوان نشده و پله های مسطح در ورودی وخروجی مد نظر نیست پس گزینه 3 یعنی 21 پله هم می تواند درست باشد.

ارسال جوابیه ]

نام شما: Hossein
ایمیل شما: Hossein.msh222@gmail

در مورخه : سه شنبه، 25 آذر ماه، 1393
سلام. منم نظرم رو 21 پله هست. باید اعتراضامونو به daftar@gmail.com بفرستیم
جوابیه ها

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi@fff

در مورخه : سه شنبه، 25 آذر ماه، 1393

سلام

دوست گلم حسین آقا نظر شما محترم ولی تو همین سایت خیلی قشنگ حل کرده که تعداد پله ها 24 تا میشه.من خودم 21 زدم ولی حرف حساب که جواب نداره . با ید رو سوالی اعتراض بزنی که بتونیم ثابت کنیم جواب درستش چیه

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: علي
ایمیل شما: ali@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 25 آذر ماه، 1393

من نميدونم اين دوستان ارتفاع پله را ازكجا ميارن؟ در صورت سوال هيچ اشاره اي به اينكه ارتفاع پله در حداكثر ارتفاع ممكن است نشده است.smiley

ارتفاع پله با عمق چهل سانتيمتر و زاويه 27 درجه ميشود 20.41 سانتي متر نه 24 سانتيمتري كه دوستمان در ابتدا فرض مي كند.

ارسال جوابیه ]

نام شما: علي
ایمیل شما: ali@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 25 آذر ماه، 1393

مشكل دوستان اينست كه در ابتدا ارتفاع پله را جزء فرضيات مساله حساب مي كنند. blush

ولي ارتفاع پله از زاويه شيب و عمق پله بدست مي آيد نه اينكه از اول بيست و چهار سانتيمتر فرض كنيم.wink

ارسال جوابیه ]

نام شما: علي
ایمیل شما: ali@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 25 آذر ماه، 1393

با اين ارتفاع 24 سانتيمتري و عمق 40 سانتيمتري زاويه شيب 31 درجه بدست مي آيد كه با صورت مساله كه 27 درجه داده در تناقض است. پس تعداد 24 پله كاملا صحيح است.wink

ارسال جوابیه ]

نام شما: علي
ایمیل شما: ali@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 25 آذر ماه، 1393

با اين ارتفاع 24 سانتيمتري و عمق 40 سانتيمتري زاويه شيب 31 درجه بدست مي آيد كه با صورت مساله كه 27 درجه داده در تناقض است. پس تعداد 24 پله كاملا صحيح است.wink

ارسال جوابیه ]

نام شما: فرهاد
ایمیل شما: dsfrdfrdfrgtgtyhyhfff@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 26 آذر ماه، 1393

با سلام. در مورد سوال اسانسور با توجه به اینکه  زاویه 27 درجه و عمق پله .4 متره ارتفاع پله ها برابر میشود با 0.4*tan27 که برابر 0.2038 می شود حالا ارتفاع 4.9 مترو بر عدد 0.2038 تقسیم کنیم حاصل عدد 24.0432 می شود بتابراین تعداد پله ها 24 عدد می شود

ارسال جوابیه ]

نام شما: hasani
ایمیل شما: hasani @gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 26 آذر ماه، 1393

سلام همه با هم به daftar@inbr.ir ایمیل بزنین و اعتراض خودمان را در خصوص سوال که گفته کدام مورد در خصوص آسانسورها الزامی نمی باشد اعلام نماییم این صوال صددرصد غلط است تا به نفع همه حذف شودچون زده فقط کابین در دار در صورتی گه توسوالات زده در دار و فاقد در .پس خدایی غلط است با اینکه منم اینو نزدم.

جوابیه ها

نام شما: armin alaei bakhsh
ایمیل شما: alaeiarmin@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 27 آذر ماه، 1393

بابا جان نوشته الزامی نمیباشد!!!!! خوب بابا وقتی تو کتاب زده فاقدر الزانیه یعنی در دار الزامی نمیاشد! این فهمش انقد سخته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کلید درسته دیگه

 

جوابیه ها

نام شما: afshin
ایمیل شما: afshinnaderi1145@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 27 آذر ماه، 1393

بابا جان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پس نصف دیگه گزینه چی که نوشته دارای در 

اینطور که شما میفرمایید بابا جان یعنی برای دارای درب هم الزامی نیست 

بابا جان

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: reza
ایمیل شما: dormaneshr6073@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 27 آذر ماه، 1393

مژده    مژده 

 

سازمان نظام مهندسی امروز بعد از ظهر گزینه صحیح سوال 46 رو گزینه 4 اعلام کرد

به همه تبریک میگم 

تلاشمون نتیجه داد

این موضوع به زودی در سایت سازمان اعلام میشه

جوابیه ها

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mahdi8448@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 27 آذر ماه، 1393

حالا تکلیف ما چیه که گزینه 3 رو زدیم ؟؟؟؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: m.moayedy@chmail.ir

در مورخه : پنجشنبه، 27 آذر ماه، 1393

میشه بفرمایید منبع این صحبتتون کجاست در ثانی شما اگر مدعی هتید که گزینه 4 استدلالتان این است  که در کتاب آمده برای آسانسورهای عمومی الزامی است پس گزینه 3 هم با همین استدلال صحیح است چون به صراحت در کتاب آمده پس لطفا منصف باشید بهترین حالت این سوال این است که هردو گزینه صحیح اعلام شود مثل یکی از سوالات دوره قبل

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mahdi8448@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 27 آذر ماه، 1393

با سلام

آزمون تاسیسات برقی آبان 93 گروه a

سوال 37 :

گزینه سوم صحیح است در کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صفحه هشتاد و یک ماده هفتاد و دو عنوان شده که جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی دوبار تشکیل و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت میابد .لازم به ذکر است مواد چهل ویک تا نود و چهار در خصوص سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که به اختصار سازمان استان نامیده میشود میباشد .

                           

سوال 43 :

گزینه دوم صحیح است چون در صورت سوال عنوان شده است حداکثر مقاومت الکترود زمین چقدر است بنابراین تنظیم رله مغناطیسی کلید خودکار اتوماتیک باید روی یک برابر جریان نامی کلید باشد تا حداکثر مقاومت بدست آید :

 RKIrelay ≤ 50 R*1.25 Irelay≤ 50 R*1.25 *(1*200)≤ 50 R ≤ 0.2

لطفن اعتراض بزنید به daftar@inbr.ir

جوابیه ها

نام شما: پگاه
ایمیل شما: س@ش

در مورخه : جمعه، 28 آذر ماه، 1393

بسه تورو خدا ...............5 رو که غلط بود درست کردن وهمه هم نظر بودیم بسه دیگه اه.46 همون 3 درسته الکی اینجا شایعه نندازین

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: سی
ایمیل شما: سی

در مورخه : پنجشنبه، 27 آذر ماه، 1393

واقعا به این سوال 28 کسی اعتراض نداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: سی
ایمیل شما: سی

در مورخه : پنجشنبه، 27 آذر ماه، 1393

اگه اشتباه میگم بگید تا روشن شم

جوابیه ها

نام شما: شهاب الدین نجفی
ایمیل شما: shoijon@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 27 آذر ماه، 1393

چرا من که همون روز اول که کلیدها رو گذاشتن گفتم

اعتراضم کردم اما ظاهرا فاییده ای نداشت

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: omid
ایمیل شما: omid

در مورخه : پنجشنبه، 27 آذر ماه، 1393

سوال 45 گزینه 3 درست است

لطفا اعتراض بزنید به daftar@inbr.ir

ارسال جوابیه ]

نام شما: ایمانی
ایمیل شما: abc@YAHOO.COM

در مورخه : پنجشنبه، 27 آذر ماه، 1393

با سلام

من هم با سوال 45 و گزینه 3 موافقم چون تو سوال گفته، مصرف کننده با کابل های تک رشته تغذیه می گردد.  تو صنعت هم برای این چنین مصرف کنند هایی هم از حالت گزینه 3 استفاده می کنند.

لطفا اعتراض کنید.

جوابیه ها

نام شما: سلام
ایمیل شما: سلام@سلام

در مورخه : جمعه، 28 آذر ماه، 1393

منم همین نظرو دارم ولی کو گوش شنوا!

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: reza
ایمیل شما: reza.fzi2014@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 27 آذر ماه، 1393
باسلام.بنده به پاسخنامه رسمی به پاسخ های 13-32-48معترضم به نظرمن 13 برطبق ماده15-2-2-3-6 گزینه 2 صحیح است وسوال 32 بر طبق 19-5-2-2 پاراگراف دوم گزینه 3 صحیح است و سوال 48 طبق محاسبات کسینوس فی دو مشترک برابر پس پرداختشون برابر و گزینه 3 صحیح است
ارسال جوابیه ]

نام شما: reza
ایمیل شما: reza.fzi2014@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 27 آذر ماه، 1393

دوستان لطفا اعتراض کنید.

ارسال جوابیه ]

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : پنجشنبه، 27 آذر ماه، 1393

سوال 43 صد درصد جواب کلید درسته ولی سوال 46 صد درصد جواب کلید اشتباهه در مورد سئال 43 لطف کنید به سوال های سال 91 اسفند 46 و سوال 7خرداد 93 نگاه کنید میفهمید چرا  در جواب سوال43 گزینه 3 یعنی 0.02 درسته

ارسال جوابیه ]

نام شما: reza
ایمیل شما: reza@fgh.com

در مورخه : جمعه، 28 آذر ماه، 1393

منم می گم 0.02درصد صحیح است چون گفته حداکثر پس باید اگه 10برابر انتخاب شد هم باید ایمنی برقرار باشد

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mahdi8448@gmail.com

در مورخه : جمعه، 28 آذر ماه، 1393

آخه چرا کسی راجع به سوال 37 اعتراض نمیکنه متن صریح کتابه ، تو همین سایت هم تایید شده ( تو این سایت سوال 32 گروه b میشه )

سوال 37 :

گزینه سوم صحیح است در کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صفحه هشتاد و یک ماده هفتاد و دو عنوان شده که جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی دوبار تشکیل و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت میابد .لازم به ذکر است مواد چهل ویک تا نود و چهار در خصوص سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که به اختصار سازمان استان نامیده میشود میباشد .

جوابیه ها

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : جمعه، 28 آذر ماه، 1393

اخر کتاب اصلاحیه زدن 3 بارعزیز

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: هانا
ایمیل شما: هانا

در مورخه : جمعه، 28 آذر ماه، 1393

سوال 46 به طور واضح و آشکارا گزینه 3 صحیح است من از شماها تعجب می کنم که با این استد لالهای اشتباه می گید 4 صحیحه؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جوابیه ها

نام شما: majid
ایمیل شما: pourhadi1985@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 28 آذر ماه، 1393

بی سواد

 

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: akbar
ایمیل شما: b.hassani55@gmail.com

در مورخه : جمعه، 28 آذر ماه، 1393

مهندسین عزیز کلید آزمون در چند سوال مبهم است چون بستگی به برداشت طراح سوال داشته که

.چی می خواسته  سوال 28-43-45 بقیه درست اند خواهشا الکی استدلال نیارید چو ن باعث میشه سازمان به هیچ اعتراضی رسیدگی نکنه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ارسال جوابیه ]

نام شما: امید
ایمیل شما: امید

در مورخه : جمعه، 28 آذر ماه، 1393

در پاسخ به همکار عزیزمان در رابطه با اصلاح کلید سوال 46

این سوال 100 درصد کلید اعلامی یعنی گزینه 3 صحیح است نمی دانم علت چیست با وجود اینکه هر بی سوادی هم کتاب رو بهش بدی بخونه گزینه 3 رو خواهد زد باز شما اصرار دارید که غلطه

واقعا از یک مهندس بعیده

من خودم غلط زدم ولی هرگز در مورد سوالی که می دانم صحیحه اعتراض نمی کنم

واقعیت ها را بپذیرید

با آرزوی موفقیت برای تمام مهندسان عزیز

جوابیه ها

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : جمعه، 28 آذر ماه، 1393

بله اگه بی سواد باشه گزینه 3 رو جواب صحیح میدونه ولی اگه مهندس 4 صحیح میدونه

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهرانه
ایمیل شما: mehraneh@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 28 آذر ماه، 1393

با سلام

در جواب بعضی ها باید بگم شما چرا اینقدر حق الناس می کنید

من خودم سر جلسه این سوال آسانسور را پیدا کرده و کامل خواندم و درست علامت زدم

حتی حاضر نیستید صورت سوال را درست بخوانید .

ناسلامتی شما باید طراح تاسیسات برقی باشید

جواب حق ضایع کردن بقیه را چگونه خواهید داد.

کسانی که واقع بین باشند فقط سوالهای سی تی و جریان 81 آمپر (5 و 28) غلط است که 5 را اصلاح نموده و باید 28 هم اصلاح گردد.

دوباره می گویم یکم بخود زحمت داده و صورت سوال آسانسور را دوباره بخوانید ....... بعد خودتان قضاوت کنید

جوابیه ها

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : جمعه، 28 آذر ماه، 1393

واقعیت اینه که سوال اسانسور باید حذف بشه ولی حذف نمیکنن ولی جواب درست که ناقصه همون گزینه 4

ارسال جوابیه ]

نام شما: v
ایمیل شما: vdfghrf@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 28 آذر ماه، 1393

46 صددرصد 4 درسته 

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: farshid
ایمیل شما: afshinnaderi1145@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 28 آذر ماه، 1393

معلومه که واقابی سوادیخودت بر یه بار دیگه سوالو بخون 46 ،4 میشه

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: امید
ایمیل شما: امید

در مورخه : جمعه، 28 آذر ماه، 1393

من با اینکه کل کتاب رو حفظم ولی بارها و بارها دوباره مراجعه کردم

قبول دارم گزینه 4 شک بر اندازه ولی قطعا گزینه صحیح همون 3 می باشد

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : جمعه، 28 آذر ماه، 1393

دوستان دعوا نکنید فایده نداره

به نظرم حرف دوستمون که گفتن سوالات 5 و 28 باید اصلاح بشه درسته

در مورد سوال46 من نمی خوام وارد دعواتون بشم اما فکر کنم پاسخ نامه درسته.  شاید نظر هر دو گروه درست باشه اما این سوالات یکم ریسکی هست که شما باید ریسکش را به جون بخرید. به همدیگه هم بی سواد و .... نگید.

من هم خیلی سوالات را اشتباه زدم که ناشی از برداشت اشتباه از سوال بوده اما باید پذیرفت حتی اگر به مذاقمون خوش نیاد. به نظرم اعتراض به این سوال 46 به جایی نمی رسه.

زورتون را برای سوال 28 بزنید خیلی احتمالش بیشتره

 

یا علی

ارسال جوابیه ]

نام شما: لقمان
ایمیل شما: لقمان

در مورخه : شنبه، 29 آذر ماه، 1393

خواهشا به سوال 28 اعتراض کنیین تا حق کسی ضایع نشه

ارسال جوابیه ]

نام شما: هیوا
ایمیل شما: هیوا

در مورخه : شنبه، 29 آذر ماه، 1393

دوستان گرامی در سوال 46 گزینه 4

کتاب نوشته وسیله مکالمه دوطرفه برای ساختمان های عمومی ( توصیه می شود برای تمام ساختمانها اجرایی شود )

بنابراین این گزینه با یک درجه تخفیف می تواند صحیح باشد

ولی با فرض محال اگر پاسخ گزینه 4 باشد پس گزینه 3 که گفته نصب هواکش برای کابین فاقد در الزامیست باید صحیح باشد که این گفته را با هیچ استدلالی نمی توان قبول کرد

پس فقط گزینه 3 می تواند صحیح باشد

با تشکر

 

جوابیه ها

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : شنبه، 29 آذر ماه، 1393

بله دیگه وقتی گفته برای کابین دارای در الزامی پس نمیتونه گزینه 3 صحیح باشه چون سوال غیر الزامی ها رو میخواد پس 4 درسته

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: هیوا
ایمیل شما: هیوا

در مورخه : شنبه، 29 آذر ماه، 1393

همکار گرامی برای رد کردن یک سوال فقط یک تناقض کافی ست لازم نیست که کل سوال صحیح باشد

تعجب می کنم چرا درکش نمی کنید

پس سوال 46 همون 3 درسته

ارسال جوابیه ]

نام شما: aa
ایمیل شما: aa

در مورخه : شنبه، 29 آذر ماه، 1393

همکاری گفت قراره کلید سوال 46 عوض بشه پس چرا عوض نکردند؟؟؟

هرکز عوض نخواهد شد چون جواب صحیح همون 3 می باشد

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضا
ایمیل شما: reza.fzi2014@gmail.com

در مورخه : شنبه، 29 آذر ماه، 1393
باسلام.دوستان بنده پکیج آموزشی رو که از همین سایت خرید کردم استاد کریمی سوالی مشابه سوال13را به این صورت حل کرده که دوتا نیم متر از پایین وبالا چاه اسانسوراست کم کرده که جای دو چراغ است و49بر 7تقسیم مشود 9=2+7 پس گزینه2 صحیح است چرا اعتراض نمکنید؟؟؟؟؟
جوابیه ها

نام شما: مهدی
ایمیل شما: dgfh

در مورخه : شنبه، 29 آذر ماه، 1393

سلام یکی از اون 7 چراغی که میگین با یکی از اون چراغهایی که نیم متر بالا و پایین چاه قرار میگیره همپوشانی داره و چون در صورت سوال گفته حداقل چراغ پس گزینه 8 عدد صحیح است .

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: mahdavi
ایمیل شما: mahdavi133@gmail.com

در مورخه : شنبه، 29 آذر ماه، 1393

درخواست کنید از daftar@inbr.ir که سوال 46 حذف شود زیرا این سوال غلط است و باید به نفع همه حذف شود خدایی سوال اشکال دارد

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : شنبه، 29 آذر ماه، 1393

آقا رضا این سوال را پرسیدی دل ما رو خون کردی. منم از یک کتاب دیگه با همین فرمول رفتم و 9 بدست آوردم. اما اگر با رسم شکل بری جلو می بینی که 8 تا درست هست. به همین دلیل نمیشه اعتراض کرد یعنی میشه ولی اونا رسیدگی نمی کنند. این فرمول تا اونجایی که من برداشت کردم برای سوالاتی جواب می داد که نیاز به گرد کردن داشت اما اینجا که 49 بر 7 تقسیم میشه جواب اشتباه می ده. حالا ما هیچ..... اما اینهایی که کتاب چاپ می کنند باید یک مساله را همه جانبه ببینند و فرمول در بیارند نه بعد جلسه راه حل بدن.

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضا
ایمیل شما: reza.fzi2014@gmail.com

در مورخه : شنبه، 29 آذر ماه، 1393
آقای احمدزندی قربونمرامت خیلی ب با معرفتی.پس قابل توجه(( آقای علی کریمی)) وهمه اساتید که در جایگاه تدریس قرار میگیرند آموزش را با همه ابعادش بدن یعنی بگن مثلا این فرمول برای زمان گرد کردن و این برای رندشه همینجوری الکی و..
ارسال جوابیه ]

نام شما: saeed
ایمیل شما: ssn_3000@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 29 آذر ماه، 1393

سلام دوستان عزیز

تجربه ای که من ازاین چندآزمون اخیرنظام مهندسی دارم اینه که سازمان ملی مقررات خیلی سخت قانع میشه کلید اولیه اش راتغییربده واین کار رامعمولابرای سوالاتی که محاسباتی هستند یا یک گزینه اشتباه درج شده باشه انجام میدن. اگراز سوال 5 آزمون امسال که ظاهرا به علت اشتباه چاپی در همان روزهای اول گزینه 3به 4تغییرکرد بگذریم آمارتغییرکلیدرسمی سازمان برای رشته تاسیسات برقی بصورت زیر بوده است:

شهریور91:  2سوال

اسفند91: 0سوال

آذر92: 0سوال

خرداد 93 :1سوال

باتوجه به مطالب بالا و اختلاف نظر زیاد همکاران نسبت به سوال 46به نظر من اعتراض به این سوال نتیجه ای نخواهد داشت و پیشنهاد میکنم همه تمرکزشان را روی سوالات 28-43-45بگذارندتا انشالله موفق شویم چند سوال دیگر راهم اصلاح کنیم.

 

جوابیه ها

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : يكشنبه، 30 آذر ماه، 1393

خرداد 93 سه تا سوال و تغییر دادن واسفند 91 4 تا سوال

43 جواب سوال کاملا صحیح است

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: علي
ایمیل شما: ali@gmail.com

در مورخه : شنبه، 29 آذر ماه، 1393

پاسخ سوال 43 كاملا صحيح است اين را ميتوان با مراجعه به سوال 44 كامل دريافت كرد.enlightened

 

جوابیه ها

نام شما: امیر
ایمیل شما: m@y.com

در مورخه : يكشنبه، 30 آذر ماه، 1393

با سلام

اتفاقا به دلیل پاسخ سوال 44 پاسخ 43 غلط است

اگر مقدار مقاومت زمین ملاک باشد و در سوال قبل حد اکثر آنرا طلب کرده با حد اکثر آن باید رله را تنظیم نمود که جواب 1 برابر جریان نامی میشود

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: امیر
ایمیل شما: m@y.com

در مورخه : يكشنبه، 30 آذر ماه، 1393

با سلام

نظر من در مورد سوال 43A این هست که اختلاف جوابها فنی نیست بلکه بر سر نوع نگارش سوال هست بهتره یک استاد زبان فارسی بیاریم تا مشکل ما رو با دفتر ملی حل کنه و اما مشکل از این قرار هست:

در صورت سوال اشاره شده حد اکثر مقاومت و سپس در داخل پرانتز آمده(تنظیم رله مغناطیسی کلید خودکاراتوماتیک از یک تا ده برابر جریان نامی کلید امکان پذیر است)

خوب همانطور که مشاهده میکنید از فعل "امکان پذیر است" استفاده شده 

حالا سوال اینجاست آیا قبل از مشخص کردن مقاومت زمین امکان پذیر است  که در این صورت با توجه به سوال که حد اکثر مقاومت را طلب میکند بنابراین  باید ابتدا رله را یک برابر جریان نامی تنظیم کنیم سپس مقاومت را محاسبه کنیم که پاسخ 0.2 بدست می آید

و اما اگر منظور طراح این بوده که رله را بعد از مشخص شدن مقاومت زمین بتوان از یک تا ده برابر جریان نامی تنظیم نمود خوب در این حالت میبایست  ابتدا بد ترین حالت یعنی ده برابر جریان نامی را در نظر گرفت و سپس مقاومت را محاسبه کنیم که در این حال پاسخ سوال 0.02 میشود

حالا باید از یک استاد زبان فارسی کمک گرفت که آیا فعل "امکان پذیر است" در این جمله در زمان  حال و پیش از محاسبه مقاومت  است یا آینده و بعد از محاسبه مقاومت زمین 

البته به نظر من اگر فرض دوم مد نظر طراح بود میبایست از فعل "امکان پذیر باشد" استفاده مینمود تا سوال دچار ابهام نباشد 

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: علي
ایمیل شما: ali@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 30 آذر ماه، 1393

با سلام خدمت كليه دوستان بخصوص اميرخانsmiley

وقتي در صورت سوال  در داخل پرانتز چنين جمله اي نوشته شده منظور اينست كه آقاي مهندس، طراحي را بر اساس بدترين شرايط انجام بده نه بر اساس خوشبيني ( بهترين شرايط) و بدترين شرايط اين كليد اينست كه كليد روي ضريب "ده برابر" قرار گرفته باشد.

نه اينكه خوشبينانه فرض كنيم كليد در ضريب يك برابر قرار گرفته و مقاومتي بدست آوريم. حال چنين كليدي كه قابليت ده برابر شدن دارد اگر ضريبش دوبرابر شود تكليف ولتاژ تماس  100 ولتي چه مي‌شود؟ آيا كاربر باچنين ولتاژ تماسي ايمني دارد؟blush

 

پس مقاومت زمين را به گونه اي بايد طراحي كرد كه در بدترين شرايط (ده برابر) هم مشكلي ايجاد نشود و ولتاژ تماس شما از 50 ولت بيشتر نشود. laugh

اگر دقت كرده باشيد تمامي مباحث مهندسي بر همين اساس است يعني طراحي بر اساس بدترين شرايط انجام مي‌شود و اين در مهندسي يك اصل اساسي است.wink

ارسال جوابیه ]

نام شما: امیر
ایمیل شما: m@Y.com

در مورخه : يكشنبه، 30 آذر ماه، 1393

دوست عزیز سلام

قرار نیست از یک جمله برداشت شخصی کنیم داخل پرانتز نگفته تنظیم رله از یک تا 10 امکان پذیر باشد

که در این صورت باید تمام حالات کلید رو در نظر میگرفتیم و جواب 0.02 میشد

در صورت سوال گفته "تنظیم رله مغناطیسی کلید خودکاراتوماتیک از یک تا ده برابر جریان نامی کلید امکان پذیر است" یعنی در طراحی این تابلو از تمامی حالتهای این کلید مجاز هستید استفاده کنید حالا  رله را آنگونه تنظیم کنید که حد اکثر مقاومت الکترود زمین بدست آید که در این حالت تنظیم رله را روی 1 برابر میگذاریم تا بتوانیم با حداکثر مقاومت زمین سیستم ایمنی داشته باشیم

 بازهم تاکید میکنم اگر گفته بود رله قابل تنظیم باشد (یعنی پساز محاسبه و طراحی) آنموقع پاسخ 0.2 صحیح بود

حالا حتی اگر طراح سوال نظرش با نظر شما یکی بوده ولی در نگارش جمله دچار اشتباه شده و این ایهام را ایجاد کرده

ارسال جوابیه ]

نام شما: reza
ایمیل شما: reza2naghavi@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 30 آذر ماه، 1393

 

دوستان گرامي

در صورت سوال گفته "تنظیم رله مغناطیسی کلید خودکاراتوماتیک از یک تا ده برابر جریان نامی کلید امکان پذیر است"

همه ما مي دانيم كه اگر رله مغناطیسی يك برابر باشد مقاومت زمين بايد  0.2

مي باشد و اگر ده برابر باشد اين مقدار

0.02 

مي باشد

حالا با توجه به صورت سوال كه گفته

حد اكثر مقدار مقاومت الكترود زمين چقدر خواهد بود

به نظر شما  حد اكثر مقدار مقاومت بين

اين دو عدد كدام است 

ارسال جوابیه ]

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : يكشنبه، 30 آذر ماه، 1393

بابا یسه دیگه سوال 43 درسته

زیرا

ra*ia<50

حال اگر  مقدار مفاومت در 10 برابر جریان نامی  بیش از 0.02 باشد شرط فوق صادق نمیباشد بنابرین حداکثر مقاومت میباشو نیزچون ما در طراحی بدترین شرایط رو در نظر گیریم جریان نامی را 10 یرایر فرض میکنیم

سوال 46که باید کلا حذف بشه  کسی با اون کار نداره

ارسال جوابیه ]

نام شما: ص
ایمیل شما: صم

در مورخه : يكشنبه، 30 آذر ماه، 1393
سوال ۴۶ کاملا درسته عزیزم برو سوال بعدی
جوابیه ها

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : جمعه، 5 دي ماه، 1393

سوال 46 کاملا اشتباه است ترمز کن

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: ebrahimb@yahoo.com
ایمیل شما: ebrahimb@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 30 آذر ماه، 1393

دوستان و مهندسین عزیز با هر استدلالی که به سوال 46 توجه کنید کلید اعلامی کاملا صحیح می باشد

حالا هی اصرار شما بر غلط بودن آن چیست نمی دانم ......

تنها سوال 28 و احتمالا 43 رو بتوان دو پهلو در نظر گرفت پس اگر اعتراض می کنید واقع بین باشید و فقط به آنها اعتراض کنید

هر چند مدت زمان اعتراض به نظرم خیلی وقته به سر رسیده و فقط دلخوشی کاذب حاصل میشود

الله و اعلم

ارسال جوابیه ]

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : دوشنبه، 1 دي ماه، 1393

سوال 28 غلطه 81 امپر درسته و سوال 46 صددرصد غلطه سوال 43 صد درصد درسته

ارسال جوابیه ]

نام شما: امید
ایمیل شما: امید

در مورخه : دوشنبه، 1 دي ماه، 1393

پاسخ به ننت

خودت این سوالو غلط حل کردی حال می خوای با اصرار برات درستش کنند

ولی خودتم می دونید که هرگز سوال صحیحی رو غلط اعلام نمی کنند

حتی امکان دو گزینه ای کردن سوالات هم وچود نخواهد داشت

با این حال برات آرزوی قبولی رو دارم

 

جوابیه ها

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : دوشنبه، 1 دي ماه، 1393

نیازی به سوال 46 ندارم اما دوست ندارم یه سوال غلط تو سایت دفتر مقررات ملی ساختمان باشه به خودم فکر نمیکنم سوالی که کلا غلطه

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : دوشنبه، 1 دي ماه، 1393

سوال 46 کلا باید حذف بشه من نمیدونم دوستان چرا فقط به منافع خودشون فکر میکنن در سوال 46 همه گزینه ها به نوعی الزامی هستن ولی روی سوال غیر الزامی ها رو خواسته اگه در گزینه 3 فقط نوشته شده بود کابین های بدون  در اون زمان گزینه صحیح بود ولی نوشته کابین های دارای در و فاقد در که در این صورت کابین های دارای در باید هواکش داشته باشن والزامی هست پس نمیتونه گزینه صحیح باشه در این صورت سوال باید حذف بشه که نه به خاطر خودمون فردا یه نفر میاد میگه در سال 93 شما نوشتید که تعبیه هواکش برای کابین دارای در الزامی نیست بر اساس سوال 46 که مغایر با مبحث 15 هست

ارسال جوابیه ]

نام شما: امید
ایمیل شما: امید

در مورخه : دوشنبه، 1 دي ماه، 1393

آخر برادر من اگر یک سوال صد تا جمله صحیح داشته باشد تنها یک جمله غلط کافی است تاکل سوال را غلط  بکند  نمی دونم  درک این مطلب برای شما چرا این قدر سخت است

مهم اینه در گزینه 3 نوشته کابین بدون در  .... همین برای صحیح بودن این گزینه کافی است دیگر ما کاری به قسمت اولش نداریم

از این تریپ سوالا در کلاسهای درس کارشناسی پیوسته فقط

به وفور وچود دارد آیا آن را ندیدید؟؟؟؟؟؟؟

جوابیه ها

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : جمعه، 5 دي ماه، 1393

بردار من روی سوال نوشته کدام گزینه اشتباه می باشد یا نوشته کدام گزینه غیر الزامی هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟واقعا درک این موضوع برای شما سخت است؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : دوشنبه، 1 دي ماه، 1393

باشه شما راست میگید مشکل این غیرانتفایی و دانشگاه علمی کاربردی هست که کارخانه مدرک سازی درست کردن و به همه مدرک مهندسی  میدن خوش باش

ارسال جوابیه ]

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : دوشنبه، 1 دي ماه، 1393

امید همه چی تو مقررات ملی ساختمان روتین هست دروس دانشگاهی همچین چیزی هم ندیدم کارشناسی ارشدم ندیدم شاید تو دوره دکترا ببینم!!!!!!!!!!!!!

ارسال جوابیه ]

نام شما: reza
ایمیل شما: reza2naghavi@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 1 دي ماه، 1393

 

دوستان گرامي

در صورت سوال  43 گفته "تنظیم رله مغناطیسی کلید خودکاراتوماتیک از یک تا ده برابر جریان نامی کلید امکان پذیر است"

همه ما مي دانيم كه اگر رله مغناطیسی يك برابر باشد مقاومت زمين بايد  0.2 مي باشد و اگر ده برابر باشد اين مقدار0.02

مي شود

حالا با توجه به صورت سوال كه گفته حد اكثر مقدار مقاومت الكترود زمين چقدر خواهد بود

 به نظر شما حد اكثر بين اين دو عدد كدام است

ارسال جوابیه ]

نام شما: علي
ایمیل شما: ali@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 1 دي ماه، 1393

با سلام خدمت دوستان عزيز smiley

منظور طراح سوال 43 را ميتوان با مراجعه به سوال 44 متوجه شد.wink

بنده ابتدا گزينه دو دهم را انتخاب كردم ولي پس از خواندن سوال 44 نظرم عوض شد و جواب را به دو صدم اصلاح كردم.wink

ارسال جوابیه ]

نام شما: kkk
ایمیل شما: kkksdfghd@yabj.com

در مورخه : دوشنبه، 1 دي ماه، 1393

در سوال 46 همه گزینه ها به نوعی الزامی هستن ولی سوال غیر الزامی ها رو خواسته اگه در گزینه 3 فقط نوشته شده بود کابین های بدون  در اون زمان گزینه صحیح بود ولی نوشته کابین های دارای در پس گزینه 3 درست نیست

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : دوشنبه، 1 دي ماه، 1393

بچه ها فکر کنم چونه زدن دیگه فایده نداره چون اگر می خواستن تغییر بدن تا حالا تغییر داده بودن مثل سوال 5.

به جای اینکه بخواهید اشتباهات خودتون رو توجیه کنید برین دنبال سوال 28 که همه بدون هیچ شکی می دونیم اشتباهه. من هم سوال 0.2 را اشتباه زدم اما انصافا این سوال جای اعتراض بیشتری داره یا سوال 28.

حرف من اینه که واقع بین باشید نمیشه به 10 تا سوال اعتراض کرد و توقع پیگیری هم داشت. باید اونایی که هیچ شک و شبهه ای نداره اعتراض کرد. البته اگه دیگه فایده ای داشته باشد.

ارسال جوابیه ]

نام شما: loghman
ایمیل شما: loghman

در مورخه : دوشنبه، 1 دي ماه، 1393

از دوستان و مهندسین گرامی کسی خبر نداره نتایج کی اعلام میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جوابیه ها

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : سه شنبه، 2 دي ماه، 1393

از 22 دی تا 30 دی ولی چون هنوز کلید قطعی اعلام نشده احتمالا 30 دی اعلام بشه

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: سیب
ایمیل شما: طلذ

در مورخه : سه شنبه، 2 دي ماه، 1393

فقط سوال 28 اعتراض

ارسال جوابیه ]

نام شما: egfer
ایمیل شما: cbffd

در مورخه : سه شنبه، 2 دي ماه، 1393

سوال 28 اعتراض بدین

ارسال جوابیه ]

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : سه شنبه، 2 دي ماه، 1393

سوال 46 و 28

ارسال جوابیه ]

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : سه شنبه، 2 دي ماه، 1393

سوال 46 باید حذف بشه

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : يكشنبه، 7 دي ماه، 1393

دوستان کسی اینجا نیست که برای دکتری قدرت بخونه با هم تبادل داده و اطلاعات کنیم؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mehdi@fff

در مورخه : چهارشنبه، 17 دي ماه، 1393

سلام.

کسی از دوستان آماری از اعلام نتایج یا اعتراضات نداره؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : شنبه، 20 دي ماه، 1393

هنوز کمیته تشکیل نشده تو دنبال نتیجه هستی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

جوابیه ها

نام شما: ناصر
ایمیل شما: سلام@سلام

در مورخه : يكشنبه، 21 دي ماه، 1393

کمیته برای چی

ارسال جوابیه ]

نام شما: مشتی
ایمیل شما: b.hassani55@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 21 دي ماه، 1393

کلا آقای ننت مشکل داری  نمیدونیم از چی ناراحتی ! آرام باش آرام و راحت هرکه هرچه دوست داره بگه به شما چه مگه شما وکیل مدافعه هستی برادر جان 

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: ننت
ایمیل شما: لبلب@اال

در مورخه : چهارشنبه، 24 دي ماه، 1393

این طرز ادبیات نیست اول کمیته تشکیل میشه تا جواب سوال بررسی بشه حتی اگر اعتراضی نباشی این روال کار نمیدونستی بفهم

ارسال جوابیه ]

نام شما: امین
ایمیل شما: شس@شس.زخئ

در مورخه : چهارشنبه، 24 دي ماه، 1393

سلام امروز سایت را بستند ولی خبری نشد

زنگ زدم  آقای اسماییلی گفت منتطر جواب کمیته هستیم 

نتایج هم اوایل بهمن ماه اعلام می گردد

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 24 دي ماه، 1393

تمام کسانی که به این سایت سر می زنند مهندس هستند

این حرکت های بچه گانه واقعا چه معنی می دهد؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: لقمان
ایمیل شما: لقمان

در مورخه : پنجشنبه، 25 دي ماه، 1393

شب و روز کارمون شده هی تند تند به سایت دفتر مقررات ملی سر بزنیم که ببینیم جواب اومده یا نه

هر کدام از دوستان اگر اطلاعی از نتایج دارند لطفا بیان کنند

ارسال جوابیه ]

نام شما: ali
ایمیل شما: s@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 27 دي ماه، 1393

سلام امروز ( شنبه 27 دی )  زنگ زدم

گفت تا 10 روز آینده جواب میدن

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 1 بهمن ماه، 1393

آخه یک آزمون تستی با جامعه آماری کم و غیر رقابتی که حتی لازم نیست وضعیت افراد نسبت به هم سنجیده بشه چرا اینقدر طولش میدن

اگر می خواستن واقعا می شد ظرف 2 هفته جواب داد. حالا ما نمی گیم 2 هفته اما واقعا دیگه 2-3 ماه هم خیلی زیاده

کلا خوششون میاد ما رو تو خماری بذارن. هرچند چون این امتحان غیر رقابتی هست هرکس می تونه خودش راحت حساب کنه که قبوله یا نه

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضوانی
ایمیل شما: javad_rj@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 1 بهمن ماه، 1393

جواب آزمون بالاخره اومد!

ارسال جوابیه ]

نام شما: BKB
ایمیل شما: ربطل@تمقنئ

در مورخه : پنجشنبه، 2 بهمن ماه، 1393

قبول شدم با نمره 65

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: ddd
ایمیل شما: d@d

در مورخه : پنجشنبه، 2 بهمن ماه، 1393

قبول شدم با نمره ی دقیقا 50

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 2 بهمن ماه، 1393

خدا را شکر قبول شدم مثل اینکه حرف ما رو شنیدن بالاخره جواب را زدن

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمود
ایمیل شما: jbhjff@gmail.com

در مورخه : جمعه، 3 بهمن ماه، 1393

خدا را شکر انشالله همه موفق شده باشند و منم قبول شدم

ارسال جوابیه ]

نام شما: امیر
ایمیل شما: m@a.com

در مورخه : شنبه، 4 بهمن ماه، 1393

با سلام

من هم با نمره 61 

38 تا صحیح 5 تا غلط  17 تا نزده قبول شدم

با تشکر از مهندس کریمی که قبولی من قطعا بدون کلاسهای اشون ممکن نبود

ارسال جوابیه ]

نام شما: علي
ایمیل شما: ali@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 5 بهمن ماه، 1393

سلام دوستانwink

بنده با 41 صحيح و سه غلط با نمره 67 قبول شدم.smiley

اميدوارم شما هم موفق باشين.wink

ارسال جوابیه ]

نام شما: omid
ایمیل شما: abc@YAHOO.COM

در مورخه : يكشنبه، 5 بهمن ماه، 1393

سلام

بنده با 49 صحيح و سه غلط با نمره 82 قبول شدم.

اميدوارم شما هم موفق باشين.

ارسال جوابیه ]

نام شما: احمد
ایمیل شما: ahmadzandi2013@hotmail.com

در مورخه : يكشنبه، 5 بهمن ماه، 1393

دوستان حالا باید چکار کرد. منظورم روند اداری برای گرفتن پروانه و ... هست؟ کسی تجربه ای داره؟

شنیدم باید 2 نفر پایه 1 برات امضا کنند حالا اونا رو از کجا پیدا کنیم

ارسال جوابیه ]

نام شما: MMMM
ایمیل شما: MMM@YAHOO.COM

در مورخه : پنجشنبه، 9 بهمن ماه، 1393

من 49 شدم کاری نمیشه کرد؟؟؟؟؟؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: پاسخ تشریحی تاسیسات مکانیکی آبان 93
ایمیل شما: stlmodir@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 2 تير ماه، 1394

پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی رشته تاسیسات مکانیکی آبان ۹۳

در آدرس زیر با پاسخهای کاملا تشریحی و توضحات مفصل در مورد هر سوال (kara.sellfile.ir )

http://kara.sellfile.ir

ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب