دوره های نظام مهندسی

تقویم آموزشی

سوالات نظام مهندسی

سوالات کارشناس دادگستری

آزمون کارشناس رسمی

آزمون کارشناسی دادگستری

دانلود مباحث دفتر مقررات ملی

کانال های مرکز آموزش دژآران

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی مرداد 94

پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی مرداد 94شرکت کنندگان در آزمون نظام مهندسی مرداد ماه سال 94 میتوانند با ارسال ایمیل و رشته خود به شماره همراه زیر از اخبار به روز آزمون نظام مهندسی و تاریخ جواب آزمون نظام مهندسی برخوردار شوند.

09109867264

 

دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی برق مرداد 94

دانلود سوالات رشته های دیگر آزمون نطام مهندسی مرداد 94

 


سوال1) گزینه 4

ZT1 =ZT2=6*4002 100*1600000=0.006

Zsc network=V2 /S=4002500000000=0.00032

CB1:Icu=IscTr2+ Isc load3=400 (√3 (0.00032+0.0060))+6*500000/0.9/(√3*400*0.9)=41.88KA


سوال 2) گزینه 3

Zsc=Zsc network+(ZT1||ZT2) =0.00032+0.003=0.00332Ω

  ترانس ها  Isc  =400 / (√3 *0.00332) = 69.57 KA

 موتور Isc=5.34ka ⇒ ISC CB3 =74.91 KA


سوال 3) گزینه 2

Isc CB5 = ترانسها Isc = 69.57 KA


سوال 4) گزینه3


سوال 5) گزینه 4


سوال 6) گزینه 2

C=(V*3600 * K) /T ⇒9137 = (0.5*3600*2) / T

T = 0.394 m ⇒ X =10m / tg300 =17.32

    44 پله = 17.32/0.394 = تعداد پله ها


سوال 7) گزینه 2  

h =10/44 = 0.23cm


سوال 8) گزینه 3

P = ( 75 * 9.81 * 2 * sin30 * ( 10 / (0.23)) * 0.5 + 3000) / (0.9 * 0.95 * 1000 ) =22.22 kw


سوال 9 ) گزینه 2


سوال 10 ) گزینه 3


سوال 11 ) گزینه 3


سوال 12 ) گزینه 3


سوال 13 ) گزینه 4

cosphi1 = P / (√3 VI ) = 60000 / (√3 * 380 * 130) = 0.7

cosphi2 = 60000 / (√3 *380*10) = 0.91

Qc = 60 ( tgcos-1 0.7 - tgcos-1 0.91)  Qc = 33.9 KVAR


سوال 14 ) گزینه 4


سوال 15 ) گزینه 4

RA * K *رلهI ≤ 50 ⇒RA * 1.25 * 2 * 50 ≤ 50 ⇒RA ≤ 0.4 


سوال 16 ) گزینه 3

RA IΔ ≤ 50 ⇒ RA * 0.1 ≤ 50 ⇒ RA ≤ 500 


سوال17) گزینه 1


سوال 18 ) گزینه 1


سوال 19) گزینه 2


سوال 20 ) گزینه 3

RAKIn ≤ 50 ⇒RA*3.5*6 ≤ 50 ⇒RA ≤ 2.38 


سوال 21) گزینه 1


سوال  22) گزینه 3

S Isc  *√t/K ⇒120 ≥ (9200 * √t ) / 115

t  ≤ 2.25s


سوال 23) گزینه 2


سوال 24 ) گزینه 3


سوال 25 ) گزینه 4


سوال 26 ) گزینه 2

IA= S / (√3  *v) => 13200 / (√3  * 380) => 20A  < cos-1 0.5

IB = P / V*cos(p) => 4400 / (220*1) = 20A < cos-1 1


سوال 27 ) گزینه 1

L1 و L2  فاز های I = 20A

L3 فاز I = √[(20*0.5 + 20*1)2 + (20 * sincos-1 (0.5) + 20 * sincos-1 (1))2 ] = 34.6A


سوال 28 ) گزینه 3


سوال 29 ) گزینه 4


سوال 30 ) گزینه 1


سوال 31 ) گزینه 2

R = 44.3 


سوال 32 ) گزینه 4

R= P/(2πL) [Ln(8L / d) -1] = (100 / (2π*4)) [ Ln((8*4) / √((50 * 4) / 3.14) / 1000)-1] = 29.03 


سوال 33 ) گزینه 3

44.3 || 29.03 = 17.54 


سوال 34 ) گزینه 3

%Δu=(L I 200R)/U

R = P (L / R) و L= 1 km   ==>  R1 =P/A = P/10 , R2 =P/10 || P/10 = P/5 => %Δu2 = (%Δu1 / 2) = 10.5%

Ploss = RI2 و   R2 = R½ => Ploss 2 = (P loss 1 / 2) = (1.5 / 2) = 0.75 kw


سوال 35 ) گزینه 1

جریانسه فاز= 1/3 جریان  تک فاز => %Δu =1/6 Δu تک فاز   => %Δu = 3.5%


سوال 36 ) گزینه 4


سوال 37 ) گزینه 2


سوال 38) گزینه 3

n =[(400*10*10) / (0.5*0.8)] / (3*(36*80) = 11.57 => n =12


سوال 39 ) گزینه 4

n = [(400*10*10) / (0.5*0.8)] / (36 * ( 1*100)) = 27.8 => n = 28


سوال 40 ) گزینه 2


سوال 41 ) گزینه 1


سوال 43 ) گزینه 2 

η = 100-(2500+ 23100) / (1600000*0.8)*100=%98


سوال 44 ) گزینه 1

η = 100-(2500+0.5* 23100) / (0.5*1600000*0.8)*100=%98.7


سوال 45 ) گزینه 1 

Wfe =Wcu => 2500 = a2 *23100 => a = 0.33 =1/3


سوال 47 )گزینه 4

9.7 * 0.7 = 6.79 => n = 6.79 / (2*0.45) = 7.5


سوال 48 ) گزینه 2 

15.4 *0.7 = 10.78 => n = 10.78 / 0.85 =12.7


سوال 49 ) گزینه 1

9.7 * x ≥ 10 * 2 *0.45 => x ≥ 0.93


سوال 51 ) گزینه 1

costg-1 (35000/50000) = 0.819 => 

 0.1 = (0.9 / 0.819)-1  = ضریب زیان


سوال 52 ) گزینه 1 

Stotal= 400+200+200=800KVA

800 / uk total = 200/4 + 200/4 +400/4 => uk total = %4

  200 =200*(4/4) * (800/800) =  سهم ترانس 1 و 2

  400 =400*(4/4) * (800/800) =  سهم ترانس 3


سوال 53 )گزینه 2


سوال 54 ) گزینه 3


سوال 55 ) گزینه 4


سوال 58 ) گزینه 4


سوال 59 ) گزینه 1


سوال 60 )گزینه 1آزمون نظام مهندسی مرداد 94 آزمون نظام مهندسی آزمون نظام مهندسی 94 نظام مهندسی پاسخ آزمون نظام مهندسی 94 پاسخ سوالات آزمون نظام مهندسی 94 سوالات آزمون نظام مهندسی سوالات آزمون حل تشریحی آزمون نظام مهندسی پاسخ کلیدی آزمون نظام مهندسی پاسخ آزمون نظام مهندسی مرداد 94 حل و پاسخ سوالات آزمون نظام مهندسی 94 آزمون نظام مهندسی برق آزمون نظام مهندسی برق مرداد 94 سوالات آزمون نظام مهندسی برق مرداد 94 سوالات آزمون نظام مهندسی برق پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق مرداد 94 کلید آزمون نظام مهندسی برق مرداد 94 آزمون نظام مهندسی برق
ارسال شده در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394 توسط admin  پرینت

مرتبط باموضوع :

 تمدید صلاحیت اجرا در پروانه اشتغال  [ جمعه، 1 آذر ماه، 1392 ] 2389 مشاهده
 سوالات و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی شهریور 95  [ سه شنبه، 26 مرداد ماه، 1395 ] 19810 مشاهده
 اعلام نتایج آزمون نظام مهندسی آبان 93  [ شنبه، 4 بهمن ماه، 1393 ] 1494 مشاهده
 شروع ثبت نام و تاریخ آزمون نظام مهندسی 94  [ چهارشنبه، 6 اسفند ماه، 1393 ] 2524 مشاهده
 اعلام نتایج آزمون نظام مهندسی خرداد 93  [ پنجشنبه، 23 مرداد ماه، 1393 ] 1406 مشاهده
نام شما: محمد
ایمیل شما: pakdaman4@live.com

در مورخه : پنجشنبه، 22 بهمن ماه، 1394

سلام

لطفا جواب آزمون مرداد94 رو واسم ارسال کنید

ممنون و سپاسگذارم

ارسال جوابیه ]

نام شما: زهرا
ایمیل شما: shantya1386@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 26 بهمن ماه، 1394

سلام میشه لطف کنین پاسخنامه گروه Aرو برام بفرستین

ارسال جوابیه ]

نام شما: امین
ایمیل شما: aminkhoshnood66@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 27 بهمن ماه، 1394

سلام. لطفا پاسخ تشریحی آزمون تاسیسات برقی مرداد 94 گروه A برام بفرستید. با تشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: GH
ایمیل شما: GH.GHASEMIAN@GMAIL.COM

در مورخه : دوشنبه، 23 آذر ماه، 1394

با سلام و خسته نباشید

اگر امکان دارد لطفا پاسخ تشریحی ازمون تاسیسات برقی مرداد 94 گروه D را برایم ارسال کنید.

با سپاس فراوان

ارسال جوابیه ]

نام شما: اصغر
ایمیل شما: info.ulduz@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 16 آذر ماه، 1394

باسلام.

لطفا جواب تشریحی سوالات گروه A،  مرداد 94 رو برام ایمیل کنین.

ممنون.

ارسال جوابیه ]

نام شما: علیرضا ح
ایمیل شما: alirezaheidarpor@gmail.com

در مورخه : شنبه، 21 آذر ماه، 1394

با سلام لطفا پاسخ تشریحی سوالات تاسیسات مکانیکی ایمیل کنید تشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: Esmaeel
ایمیل شما: Esarhady147@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 4 مرداد ماه، 1394

لطفا پاسخنامه گروه c  برق را در سایت قرار دهید. ممنون از زحماتتون

جوابیه ها

نام شما: پاسخ تشریحی تاسیسات مکانیکی مرداد 94
ایمیل شما: a@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 23 شهريور ماه، 1394

پاسخ تشریحی تاسیسات مکانیکی مرداد 94 با پاسخهای کاملا تشریحی و توضیحات مفصل در مورد هر سوال در آدرس زیر


kara.sellfile.ir

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضا
ایمیل شما: reza.abdollahi2009@gmail.com

در مورخه : شنبه، 10 مرداد ماه، 1394

 چون برای ساختمانهای بلنده که بحث نجات و آتش نشانی مطرح میشه(متن سوال) .  متن دقیق خود کتابه.  یعنی جواب هم کابین  هم سرسرا ( لابی)  و هم طبقاتی که توسط پلکان خروج بهم مربوط میشن.

جوابیه ها

نام شما: پاسخ تشریحی تاسیسات مکانیکی مرداد 94
ایمیل شما: a@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 23 شهريور ماه، 1394

پاسخ تشریحی تاسیسات مکانیکی مرداد 94 با پاسخهای کاملا تشریحی و توضیحات مفصل در مورد هر سوال در آدرس زیر


kara.sellfile.ir

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: تقی
ایمیل شما: Taghinaghooo@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 5 مرداد ماه، 1394

دوستان ممنون میشم اگر کسی میتونه بگه جواب سوال 60 تو کدوم صفحه از کدوم کتاب هست؟

چون با توجه به مطالب صفحه 70 کتاب طرح و راهنما پاسخ میشه سالم ماندن عایق بندی تجهیزات و معمولا همبندی بدنه تجهیزات برای جلوگیری از برق گرفتگیه.

ارسال جوابیه ]

نام شما: hamid
ایمیل شما: h_m_nik@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 5 مرداد ماه، 1394

سوال 60 لازم نیست که جایی از کتاب گفته باشه این همه وسایل حاظتی  که با تعریف ولتاژ 50 ولت تنظیم می شوند برای جلوگیری از برقگرفتگیه

سوال 55 طبق فرمول مقاومت زمین جنس الکترود در فرمول مطرح نیست پس مقاومت زمین به جنس الکترود بستگی ندارد یعنی 4 صحیح است

سوال 57 ارتباط دو سویه برای ساختمانهای بلند باید در سرسرا ولابی هم باشد برای ساختمانهای معمولی فقط کابین ارتباط دو سویه لازم دارد

ارسال جوابیه ]

نام شما: حمید
ایمیل شما: h.h09146829654@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 4 مرداد ماه، 1394

با سلام و سپاس از زحمات عوامل سایت

جوابیه ها

نام شما: مسعود
ایمیل شما: mes1980@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 4 مرداد ماه، 1394

تو کدوم سایت باید اعتراض کنیم به بعضی سوالاتشون مثل 4تا سوال اسانسور دوبلکس؟

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهندس
ایمیل شما: a.abani@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 4 مرداد ماه، 1394

سلام لطفا اگه براتون مقدوره سوالات سایر رشته ها بخصوص نقشه برداری رو هم بذارید ممنون

ارسال جوابیه ]

نام شما: حمید
ایمیل شما: h_m_nik@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

سلام

لطفا سوالها رو با جواب اگه باشه بهتره ایمیل بفرمایید

ضمنا در مورد پله برقی چون تعداد نفرات رو داده باید عمق پله محاسبه بشه که از 0.4 کمتر میشه

ارسال جوابیه ]

نام شما: ابی
ایمیل شما: Asa@gma.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394
سلا لطفا دوستان نظر بدن س32 گروه a :اندازه مقاومت سیم مسی 50 میلی متر مربع متصل به صفحه ؟؟ س33:اندازه کل مقاومت اتثال صفحه و سیم؟؟ س34:مقدار افت ولتاژ و توان اگر کابل 2تا 2*10 میشد؟؟ س35:مقدار افت ولتاژ در سه فاز؟؟؟ س37:ولتاژ در نقطه مصرف تک فاز و سه فاز؟؟؟ تکفاز 173 یا 196 و سه فاز 206 یا 211 ؟؟؟ س42:گزینه اشتباه تاسیسات پناهگاه حجم هوا 450 یا فن کوءل؟؟
ارسال جوابیه ]

نام شما: دنیا حقیقی
ایمیل شما: d.ashtiani.h@gmail.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

سوالات و کلید  تاسیسات برق رو لطفا برام ایمیل کنین

ارسال جوابیه ]

نام شما: نیک انجام
ایمیل شما: nikanjam137@gmail.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

سوال 5 طبق مبحث 15 صفحه 5 گزینه 4 درسته.

سوال 21 طبق مبحث 13 صفحه 94 یاداوری 1 گزینه 3 درست است.

سوال 24 مبحث13 صفحه 54 گزینه 4 درست است.پلی اتیلن را می توان جز پلاستیک صلب محسوب کرد.

سوال 40نیز به نظرم گزینه 1 صحیح تر است.

سوال 42 طبق مبحث 21 صفحات 52 مورد 21-2-6-3-30  و صفحه 49 مورد 2-5-6-3-10 که در نهایت می شه 450 مترمکعب و صفحه 45 مورد 21-5-4-2-11 گزینه 1 صحیح است.

سوال 43 با قرار دادن ضریب بار 1 برای بار کامل  گزینه 2 صحیحاست.

سوال 44 ضریب بارگیری 0.5 گزینه 1 صحیح است.

سوال 45 با توجه به دو سوال قبلی گزینه 2

سوال 47  6.47== (2*0.45)/(0.6*9.7)  گزینه 4

سوال 48 10.87=0.85/(15.6*0.6)  گزینه 1

سوال 49 گزینه 1 تا ضریب هم جواری 1 شود

سوال 51 گزینه 1

A+B+(جریمه)      (جریمه)=0.1(A+B)        

سوال52 گزینه 1 البته از طریق محاسبات

سوال 53 مبحث 12 صفحه 76 گزینه 2

سوال 55 گزینه 2

سوال 57 مبحث 15 صفحه 88 مورد 3-1-24-10  گزینه 2

سوال 58 مبحث 15 صفحه 46 مورد 15-3-4-9  گزینه 4

سوال 60 گزینه1 به علت کم کردن ولتاژ تماس

 

جوابیه ها

نام شما: سالار
ایمیل شما: cemazandaran1329@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 5 مرداد ماه، 1394
 

راندمان حداکثر،  در ضریب توان واحد و نسبت باری معادل با: جذر نسبت تلفات آهنی به تلفات مسی بدست می آید. بنابراین گزینه 1 پاسخ صحیح تست شماره 45 است.

جوابیه ها

نام شما: یاسر
ایمیل شما: yaser.noori@ymail.com

در مورخه : جمعه، 9 مرداد ماه، 1394

سلام

تو سوال پله برقی گفته منهای پله های تخت ورودی و خروجی ،و طبق مبحث 15 ارتفاع 6 متر به بالا سه پله تخت در نظر گرفته میشه ،پاسخ 3-44 یعنی 41 نمیشه ؟؟؟؟؟؟؟

لطفا پاسخ بدید 

با تشکر

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: سالار
ایمیل شما: cemazandaran1329@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 5 مرداد ماه، 1394
 

در پاسخ به تست های شماره 47 و 48 ضریب همجواری با توجه به تعداد لامپها (9 عدد) باید مساوی 0.7 انتخاب شود نه 0.6. پاسخ دژاران عزیز درست هست و شما نادرست.

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد
ایمیل شما: M_d_m_1982@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394
فقط إينو بگم كه هم سخت بود و هم زمان داده شده براي حل اين مسالة هاي تحليلي كمه ، در كل اميد وإرم همه موفق باشند
ارسال جوابیه ]

نام شما: محسن
ایمیل شما: jahani.nikoo

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

سوال 11 صفحه 177 راهنما

گزینه 3 صحیح است

ارسال جوابیه ]

نام شما: مرتضی
ایمیل شما: morteza_ab86@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

سلام

جواب سوال 42 تا 60 کجاست؟

ممنون

ارسال جوابیه ]

نام شما: امیر
ایمیل شما: engineertennis@gmail.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

چرا در حل سوال 6 عمق پله را 39.4 سانتی متر گرفتید؟ مگر دلبخواهیست؟ جواب سوال هم میشه دال. صفحه 5 مبحث 15 دستگیرع را توضیح داده

ارسال جوابیه ]

نام شما: امیر
ایمیل شما: engineertennis@gmail.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

جواب سوال 5 میشه دال ص 5 مبحث 15 توضیح داده

ارسال جوابیه ]

نام شما: SAJAD
ایمیل شما: NASIRIYANI.SAJJAD@GMAIL.COM

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

سلام

آقا چرا فقط تا سوال 41 جواب دادید؟؟

لطفا پاسخ تشریحی رو برام بفرستید.

تشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: روح الله
ایمیل شما: pakzad90@gmail.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394
این اسانسور میشه سوال داد اون فقط چهار تا سوال از دوبلکس میدن که تا حالا هیچ جایی توو ازمونا یا کتابها حتی اسمش نیومده.خدایی نامردیه.یا پله برقی که نه میشه با لا گردی کنی نه پایین اخه این چه وضعشه هااااااااااااا.
ارسال جوابیه ]

نام شما: سعید
ایمیل شما: rahimis90@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 2 مرداد ماه، 1394


 تاسیسات برقی  rahimis90@yahoo.com    لطفا" سوالات گروه D تاسیات برقی را روی سایت بگذارید  تشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: احسان
ایمیل شما: kheirkhahehsan62@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 2 مرداد ماه، 1394

سلام اگر امکانش هست سوالات رو بذارید روی سایت

ارسال جوابیه ]

نام شما: رامین
ایمیل شما: ramin.kiyaa@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 29 تير ماه، 1394

از کمکتون ممنونم

ارسال جوابیه ]

نام شما: ولی اله فکری
ایمیل شما: valiallahfekri@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 2 مرداد ماه، 1394

لطفا سوالات وپاسخنامه گروه B تاسیسات برقی را بذارید. با تشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: امیر
ایمیل شما: engineertennis@gmail.com

در مورخه : جمعه، 2 مرداد ماه، 1394

سلام. این اسانسور دوبلکس که 2-3 سوال ازش امده بود دقیقا کجای کتابه؟!! در مورد پله برقی هم جواب پله 43.1 درامده بود و باعث شد خیلیا شک کنند 43 پله درسته یا 44 ولی با توجه به اینکه دوره پیش طراح در سوال پله برقی 24.05 پله را به پایین و عدد 24 گرد کرده بود احتمالا این بار هم گرد کردن به پایین درسته ولی کلا این جور سوالات مبهم داده نشه بهتره

ارسال جوابیه ]

نام شما: علی
ایمیل شما: ALI@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 2 مرداد ماه، 1394

 خسته نباشید دوستان .

 

اذر 92 قبول شدم امتحانو .  خواستم ببینم سوالا در چه سطح بودند امروز

ارسال جوابیه ]

نام شما: علی
ایمیل شما: ALI@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 2 مرداد ماه، 1394

راستی خواستم ببینم کارشناس دادگستری اگه شرکت کنیم امتحانشو به چه دردی میخوره من هیچوقت شرکت نکردم

ارسال جوابیه ]

نام شما: هادی
ایمیل شما: hadi.pakbin871@GMAIL.COM

در مورخه : جمعه، 2 مرداد ماه، 1394

لطفا سوالات و کلید های گروهdرا بفرستید

ارسال جوابیه ]

نام شما: عباس
ایمیل شما: abbseddri@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 4 مرداد ماه، 1394

سلام  به نظر من این سوالات بیشتر برای این می باشد که هیچ کس قبول نشود  در بعضی از سوالات بازی با کلمات می کنند  بعضی از سوالات ااصلا نبوده است همانند آسانسوردوبلکس یا سوالات پله برقی  و...ما باید از طریق قانونی جلوی انحصار طلبی این افراد را بگیریم یکی از راهها شکایت به دیوان عدالت است  یکی دیکر شرکت در انتخابات نظام مهندسی واقعا اینها انحصار طلب می باشند  بازی با کلمات یعنی په در سوال 60 تثبیت ولتاژ فاز ها آمده است  اما از دید آقایان که خود را برتر از دیگران می دانند  نباید کسی قبول شود من بعضی افراد را می شناسم که از امتحان دادن منصرف شدند

ارسال جوابیه ]

نام شما: رضا
ایمیل شما: reza@gmail.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

با سلام

سوال 8 را اشتباه حل کردین ، چون p  بر حسب کیلووات ذکر شده پس بجای 3000

وات باید در فرمول عدد 3 گذاشته شود.

ارسال جوابیه ]

نام شما: بهمن
ایمیل شما: daneshvarnia.bahman@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 4 مرداد ماه، 1394
با سلام و آرزوی موفقیت دوستان اگه کسی کلید گروه c را داره برام بفرست .ممنون
ارسال جوابیه ]

نام شما: یاسر
ایمیل شما: yaser.ht94@chmail.ir

در مورخه : يكشنبه، 4 مرداد ماه، 1394

سوال 1 تا 3 رو اشتباه حل کردین چون اول باید توان نامی شبکه که 500MVA می باشد را تقسیم بر دو کنید چون به دو عدد ترانس کاملا مشابه متصل شده است و با انجام محاسبات به گزینه های سوال اول گزینه 1-سوال دوم گزینه  3 و سوال سوم گزینه 2 می رسیم

ارسال جوابیه ]

نام شما: Esmaieel
ایمیل شما: Esarhady147@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 4 مرداد ماه، 1394

      لطفا سوالات گروهC يا پاسخنامه گروه c رو در صورت امكان ايميل كنيد

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدی
ایمیل شما: mghhf@gmail.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394
تا کلید خود نظام مهندسی اعلام نشه بحث کردن بی مورد میباشد آزمون قبلی 4 مورد با کلید اولیه همین سایت اختلاف داشت تا دو هفته دیگه باید صبر کنین
ارسال جوابیه ]

نام شما: سیدمحمدرضا فرخ نیا
ایمیل شما: amirreza.elc@gmail.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

باسلام

لطفا" بفرمایید جواب سوالات مربوط به کدوم حرف انگلیسیه؟

سوالات من با حرف c شروع میشد مگه سوالات متفاوت نبوده؟" ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید.

ارسال جوابیه ]

نام شما: یاسر
ایمیل شما: yaser.ht94@chmail.ir

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

سوال 18 دو پاسخ صحیح دارد چو گزینه 4 گفته در صورت نیاز اگر جهت پلکان به سمت خروج باشد نیازی به توقف پلکان نیست در نتیجه گزینه 4 نیز به همراه گزینه 1 صحیح می باشد.

ارسال جوابیه ]

نام شما: تاچ
ایمیل شما: TAHEREIAN93@GMAIL.COM

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

لطفا کلید سوالات نظارت گروه  را قرار دهید.

204A

ارسال جوابیه ]

نام شما: Amir
ایمیل شما: ucamir@gmail.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

سلام به نظر من هم خیلی امتحان سخت بود البته من 42 تا زدم ولی خوب با توجه به نمره منفی ممکنه قبول نشم با توجه به سوالات پله برقی که هم 0.22 و 0.23 تو گزینه ها بود و به بقیه گزینه ها زنجیری وصل هست و اگه یکی رو اشتباه بزنی چهار تا دیگه هم غلط میشه. یا آسانسور دابلکس که تا ندیده باشی یا بهاهش کار نکرده باشی ازش اطلاعاتی که بتونی جواب سوالو بدی نداری. نباید سوالها اینقدر کرمکی باشند.

ارسال جوابیه ]

نام شما: amir
ایمیل شما: ucamir@gmail.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

لطفا پاسخنامه گروه c  برق را در سایت قرار دهید

ارسال جوابیه ]

نام شما: masi
ایمیل شما: shokri1390@ gmail.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

سلام لطفا سوالات و پاسخانه دفتر چه شماره b رو بذارید

ممنون

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهران
ایمیل شما: meh_bu88@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

سلام

نفس نظام مهندسی اینه که فرد با معلومات فنی و تجربی وارد سیستم بشه برای همینه که یکی از شروط نظام مهندسی داشتن سابقه کار حرفه ای به مدت سه سال هست  بگذریم که خیلی ها در سال های خیلی قبل تر اومدن و قبول شدن ولی دانش فنی زیادی ندارن ولی چند سالی است سوالات داره به همین سمت یعنی داشتن معلومات فنی و تجربی میره .  در واقع نظام مهندسی میخواد ببینه آیا افرادی که وارد سیستم میشن به جز دروس دانشگاهی و منابع آزمون نظام مهندسی  مطالعات و تجربیاتی دیگه ای هم دارن با نه بنابراین سوالات چند سالی است پیچیده است.

در پاسخ به آقای آرین باید بگم :  من خودم چند سالی است کار نظارت و طراحی میکنم باور کنید بارها دیدم فاصله بین کنتاکتور و کلید فرمان حتی بیش از 100 متر بوده  چون فردی که این کارو کرده دانشی از  افت ولتاژ نداشته  . هدف از طرح این گونه سوالات اینه که ببین یک مهندس واقعا به جزئیات کار دقت میکند  یاه نه  . رمز موفقیت در نظام مهندسی توجه به جزئیات و دقت در کلمه به کلمه سوالات طرح شده است  چیزی که واقعا از یک مهندس باید انتظار داشت . یعنی دقت - ریز بینی و تحلیل و تفسیر

ارسال جوابیه ]

نام شما: مصطفی
ایمیل شما: RIKa_irANII@YAhoo.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

آقای مهران اینو مطمئن هستم که اگه همین سوال ها رو از مهندسین دارای پروانه با سابقه 3 سال که سهله با سابقه بالای 10 20 سال هم بگیرن بیشترشو رد میشن و این سوالات به هیچ وجه کاربردی نیست بلکه بیشتر فقط به این منظور این طور سوال ها رو میدن که کسی قبول نشه چون هم برای مهندس های دارای پروانه خوبه هم برا سازمان که هر ساله میلیاردها تومن پول به جیب میزنه و اگه اعتراضی هم بشه به بهونه مفهومی تر شدن و کاربردی شدن سوالات طرف رو می پیچونه

بعدشم دوستمون آرین گفتن 1000 متر فاصله شما میگی 100 متر بین این دوتا عدد 900 تا اختلاف داره که خیلی عدد زیادی هست اکثر سوالات نظام همینجوری هست و تموم سوالات دارای ابهام هست حتی امثال چون میدونستن اکثر بچه ها ار کلید واژه استفاده میکنن از کلمات مترادف استفاده کردن که نتونی از کلید واژه استفاده کنی مثلا استفاده از واژه سرسرا  که تو کتاب لابی نوشته و خیلی کلمات دیگه و یه نکته مهم دیگه جواب ها فقط بر اساس استدلال آقای طراح سوال هست و اگر اون آقا چیزی رو به نظر خودش درست بدونه سازمان هم اونو درست میدونه حالا شما 1000 تا دلیل بیار که نظر این آقا اشتباه هست عمرا اگه سازمان قبول کنه

دیگه دارم از دست این سازمان دیوانه میشم مسخره مردم شدیم همه فکر میکنن هیچی حالیمون نیست بابا من آزمون دکتری قبول شدم نظام مهندسی نمیتونم ای خدا

ارسال جوابیه ]

نام شما: پوریا
ایمیل شما: pourya@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

واسه من امتحان راحتی بود و اینطور که درصد گیری کردم بالای 60 درصد میشم و قبولم . خسته نباشید به اقای نور محمدی که همچین ازمون عالی رو برگزار کردند و خدا خیرشون بده .

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهدي
ایمیل شما: MAHDIEP@YAHOO.COM

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

لطفا سوالات گروهC با جواب رو در صورت امكان ايميل كنيد

                                                                                 تشكر

                                                                                

ارسال جوابیه ]

نام شما: امین
ایمیل شما: amin@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

دوستان سوالات دیروز راحت بود و 70 درصد میشم . فقط چند سوال کنتاگتور سخت بود و مابقی سوالا راحت بود .

ارسال جوابیه ]

نام شما: amir
ایمیل شما: amir6052494@gmail.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

این سوال پله برقی جوریه که هم در عمل 43 پله درسته هم 44 کافیه عمق پله را بجای 40 سانتی متر 39 یا 41 گرفت تا هردو درست بیاد ولی چرا باید سوال اینجوری بیاد که به هیچ شکل سطح علمی سنجیده نمیشه فقط قراره یک عده جواب غلط بدن و برای 2 سوال نمره منفی بگیرند

ارسال جوابیه ]

نام شما: محسن
ایمیل شما: jahani.nikoo

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

دوستان اگه میشه گزینه های احتمالی خودتونو به اشتراک بذارین

جوابیه ها

نام شما: مسعود
ایمیل شما: mes1980@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

سوالی که سیستم ttبادوتا کلیدrcd ویک فیوز بود باید rفیوز رو درنظر می گرفتیم؟ 

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: علیرضا
ایمیل شما: alirezazarei89@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394

با سلام

لطفا سوالات تاسیسات برقی رو برام ایمیل فرمایید

فرقی نمی کنه کدوم گروه باشه

با سپاس

ارسال جوابیه ]

نام شما: شهرام
ایمیل شما: b.hassani55@gmail.com

در مورخه : شنبه، 3 مرداد ماه، 1394
لطفا این قدر بی مورد بحث نکنید سوالات با کلید لطفا برام ایمیل کنید تاسیسات برقی
ارسال جوابیه ]

نام شما: mahsa
ایمیل شما: a.a602@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 5 مرداد ماه، 1394

با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان میشه لطفا جواب سوال های 56و57و50 رو هم بدید . با تشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: 20
ایمیل شما: www.torna2lux@yahoo.com

در مورخه : دوشنبه، 5 مرداد ماه، 1394


سلام

تکلیف سوالات آسانسور چی میشه؟

چرا مهندس کریمی سکوت کردن؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: farzad
ایمیل شما: mani.tokli@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 6 مرداد ماه، 1394

با سلام خدمت مهندسین عزیز اینجانب یکی از شرکت کنندگان ازمون مرداد ۹۴ گروه تاسیسات برقی هستم تعداد زیادی از دوستان گروه برق  نسبت به طراحی غیر منطقی و بعضی از سوالات  غیر مرتبط با تاسیسات برقی از جمله اسانسور دوبلکس که در هیچ منبع و کتاب ومقررراتی پیدا نمیشود و فقط سلیقه طراح بوده یا راندمان ترانس که به درس ماشینهای الکتریکی مرتبط هست نه به تاسیسات برقی و نداشتن زمان لازم نسبت به سوالات اعتراض داریم و در همین راستا با اکثریت ارا تصمیم به اعتراض حضوری که بهترین روش برای پاسخگویی است گرفته ایم لذا از دوستانی که اعتراض دارند خواهشمندم روز شنبه تاریخ ۹۴/۵/۱۰ ساعت ۱۱ صبح جلوی سازمان مقررات به نشانی تهران میدان ارژانتین - بلوار افریقا - وزارت راه و شهرسازی - ساختمان شهید دادمان - طبقه سوم جنوبی حضور داشته باشید با ین کار میتوانیم حقمونو بگیریم اعتراض کاملا منطقی و دور از هر بحث دیگری است خواهشا اطلاع رسانی کنید

ارسال جوابیه ]

نام شما: هادی
ایمیل شما: h.doostizadeh@gmail.com

در مورخه : سه شنبه، 6 مرداد ماه، 1394

سلام با تشکر از زحمات شما ، میشه لطفا سوال های 50و 56 و 57 را هم حل کنید با تشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: عباس
ایمیل شما: abbseddri@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 6 مرداد ماه، 1394

سلام بنده  هم شدیدا به این سوالات غیر منطقی اعتراض دارم البته بنده در زمانی مدرک مهندسی برق را گرفتم (سال 74) که اصلا امتحان نظام مهندسی وجود نداشته است اینها خجالت نمی کشند می آیند از ما امتحان می گیرند  در حالیکه قانونا حق ندارند از ما امتحان بگیرند  زیرا در زمانی که ما مدرک گرفتیم آزمونی وجود نداشته است بهنرین روش اعتراض شکایت به دیوان  عدالت است زیرا در کل دنیا سوالات دارای یک استاندارد می باشند تعدادی آسان می باشند وتعدادی در حد متوسط وتعدادی سخت می باشند  سوال باید شفاف باشد دارای ابهام نباشد   سوالات باید از منابع اعلامی باشند

ارسال جوابیه ]

نام شما: ستمدیده
ایمیل شما: sasasaravi@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 7 مرداد ماه، 1394

با سلام . در آزمون تاسیسات برق  شرکت کردم .من مطمئنم که به این سادگی ها هیچ تغییری در آزمون برگزار شده نخواهند داد . و صدای اعتراض ما به هیچ کجا نخواهد رسید مگر در دو مرحله قبلی اعتراضات نتیجه ای داشت . من متاسفم برای همچین سازمانی که نمیتواند یک آزمون استاندارد برگزار کند . و در پایان ازهمه تقاضا دارم برای ضایع نشدن حق کسانی که برای این آزمون مدتها زمان گذاشته اند به اعتراضات ادامه دهند .تا در نحوه تصحیح پاسخنامه  وحذف سوالات غیر استاندارد و خارج از مباحث ویا کاهش حد نصاب آزمون تغییراتی اعمال شود . متشکرم.

ارسال جوابیه ]

نام شما: حسن
ایمیل شما: hashmi2218@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 7 مرداد ماه، 1394

کارشناسان دفتر مقررات ملّی ساختمان همه روزه در ایام اداری فقط از ساعت ۱۴ الی ۱۶:۳۰ پاسخگوی کلیه مسایل و ابهامات قابل طرح می‌باشند.پاسخگویی به سوالات و ابهامات آزمونهای رشته‌های تاسیسات برقی و مکانیکی(خانم مهندس شاکری) ۸۲۲۴۴۱۸۸معاون مدیرکل و مسئول ستاد آزمون(آقای مهندس شیخ‌انصاری) ۸۲۲۴۴۲۰۰ارسال اعتراضات و نامه­های الکترونیکی از طریق ایمیل daftar@inbr.irارتباط با مدیرکل فقط از طریق ایمیلhavaei@mrud.gov.i

ارسال جوابیه ]

نام شما: Nasim
ایمیل شما: Eng.kh.n.2000@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 7 مرداد ماه، 1394

متاسفانه دوستان مبحث اسانسورهای دوبلکس در ویرایش جدید مبحث 15 آمده است،. جالب اینجاست که از ویرایش جدید سوال طرح کردند ولی هنوز کتابی دست ما نرسیده!

چندین دوره هست که سوالات مبهم و سخت طراحی میکنن، خلاصه مثل اینکه هدفشون بیشتر برای عدم قبولی ما برنامه ریزی شده!

ارسال جوابیه ]

نام شما: 20
ایمیل شما: www.torna2lux@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 7 مرداد ماه، 1394


با سلام.

سوال50:گزینه3(صفحه166قانون نظام مهندسی و کنترل)

سوال56:گزینه4(صفحه43پدافند)

سوال25:گزینه2(صفحه40مبحث13)

سوال21:گزینه 3(صفحه94مبحث13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ارسال جوابیه ]

نام شما: مهرداد
ایمیل شما: mehrdadshahini@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 8 مرداد ماه، 1394

سلام

جوابی که برای سوال 1 ارایه شده متاسفانه و در کمال احترام غلط است . صورت این مساله در Electrical installation handbook
Protection, control and electrical devices

First edition 2003
Second edition 2004
Third edition 2005
Fourth edition 2006
Fifth edition 2007
Sixth edition 2010
Published by ABB SACE
via Baioni, 35 - 24123 Bergamo (Italy)
All rights reserved

فصل 6 مثال 2 صفحه 495عینا آمده است.

جواب این سوال 34.78 کیلو آمپر میباشد.

با تشکر از شما

جوابیه ها

نام شما: یاسر
ایمیل شما: yaser.ht94@chmail.ir

در مورخه : دوشنبه، 12 مرداد ماه، 1394

چون یکی از بارها موتوری است و موتور در 5 الی 6 سیکل اول در ریان اتصال کوتاه تاثیر گذار می باشد جریان موتوری که می شود 5.35 می شود با 34.87 جمع می شود و گزینه 40.13 صحیح می باشد.

اگر اتصال کوتاه در بالای کلید مورد نظر رخ دهد جریان یکی از ترانسها بعلاوه جریان بار موتوری از آن عبور خواهد کرد. و گزینه 40.13 صحیح می باشد.

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: hamid
ایمیل شما: h_m_nik@yahoi.com

در مورخه : جمعه، 9 مرداد ماه، 1394
اقا مهرداد میشه راه حل رو بگذارین ممنون میشم
ارسال جوابیه ]

نام شما: hamid
ایمیل شما: h_m_nik@yahoi.com

در مورخه : جمعه، 9 مرداد ماه، 1394
اقا مهرداد میشه راه حل رو بگذارین ممنون میشم
ارسال جوابیه ]

نام شما: Fatemeh
ایمیل شما: Fatemeh_esmaili86@yahoo.com

در مورخه : جمعه، 9 مرداد ماه، 1394
سلام اعتراض برای تاسیسات برقی فردا حتما هست ؟
ارسال جوابیه ]

نام شما: مهرداد
ایمیل شما: Mehrdadshahini@gmail.com

در مورخه : جمعه، 9 مرداد ماه، 1394
سلام. حمید خان در اولین فرصت فایل مربوطه را به ایمیل شما ارسال میکنم
ارسال جوابیه ]

نام شما: محسن
ایمیل شما: jahani.nikoo

در مورخه : جمعه، 9 مرداد ماه، 1394

سلام آقا مهرداد

صفحه 495 کتابی که گفتید در صورت سوال بار شماره 3 از نوع موتور است یا خیر ؟

اگر از نوع موتور نیست پاسخ دوستمون صحیح است یعنی همون 48.88

با تشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: hamid
ایمیل شما: h_m_nik@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 10 مرداد ماه، 1394

ممنون آقا مهرداد ایمیل و دریافت کردم فقط این سوال 57 برای من خیلی حیاتیه فکر می کنی جوابش چیه نظر بقیه دوستان چیه

ممنون

جوابیه ها

نام شما: رضا
ایمیل شما: reza.abdollahi2009@gmail.com

در مورخه : شنبه، 10 مرداد ماه، 1394

صفحه 80 مبحث 3

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: hamid
ایمیل شما: h_m_nik@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 10 مرداد ماه، 1394

سوال 59 فکر کنم 4 درست باشه

ارسال جوابیه ]

نام شما: hamid
ایمیل شما: h_m_nik@yahoo.com

در مورخه : شنبه، 10 مرداد ماه، 1394

صفحه 80 مبحث 3 برای ساختمانهای بلند گفته فرض کنین الان مثلا یه ساختمان 4 طبقه همچین امکاناتی رو داره (بحث در مورد سوال 57 است)

ارسال جوابیه ]

نام شما: hamid
ایمیل شما: h_m_nik@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 11 مرداد ماه، 1394

آقا رضا  برای آسانسور در ساختمانهای عمومی هم ارتباط دو طرفه در کابین لازمهکه اگر اسانسور مشکل داشت به 125 زنگ بزنی

ارسال جوابیه ]

نام شما: hamid
ایمیل شما: h_m_nik@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 11 مرداد ماه، 1394

تا پنجشنبه سوالات  و پاسخ صحیح رو در سایت می ذارن

ارسال جوابیه ]

نام شما: alireza
ایمیل شما: alireza_l6543@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 15 مرداد ماه، 1394

با توجه به اینکه صورت سوال ارتباط دوسویه برای آسانسور ها را خواهان است و در صورت سوال قید نگردیده است که برای چه نوع ساختمانی بعنوان مثال ساختمان بلند مدنظر می باشد بنابراین بایستی ضوابط اختصاصی آسانسورها مربوط به کلیه ساختمانها را مدنظر قرار داد که طبق مبحث سوم بند 3-1-24-10 صفحه 88 بین لابی های(سرسرا های) آسانسور و اتاقک آسانسور برقرار شود.

جوابیه ها

نام شما: تقی
ایمیل شما: Taghinaghooo@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 15 مرداد ماه، 1394

البته تو صورت سوال گفته جهت امداد و نجات ولی واقعا اگر طراح سوال برای پاسخ به این جمله استناد کرده باشه واقعا مسخرست چون بقول شما به ساختمان های بلند اشاره نکرده  مشخصه که پاسخ ص88 هم جهت امداد و نجات هست نه  چیز دیگری منم همین که شما میگی رو  زدم و بنظرم باید هر دو گزینه رو صحیح کنن

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: فرشاد اتحادی
ایمیل شما: f.ettehady@gmail.com

در مورخه : پنجشنبه، 15 مرداد ماه، 1394


 باسلام  

لطفا   سوالات   وکلید دفترچه C    را برایم ارسال فرمایید...

ارسال جوابیه ]

نام شما: reza
ایمیل شما: reza2najhfluih@d.ds

در مورخه : پنجشنبه، 15 مرداد ماه، 1394

جواب سوالات اعلام شد

ارسال جوابیه ]

نام شما: hamid
ایمیل شما: h_m_nik@yahoo.com

در مورخه : پنجشنبه، 15 مرداد ماه، 1394

http://www.inbr.ir/mordad94/bargh-m.pdf

ارسال جوابیه ]

نام شما: ندا
ایمیل شما: neda.sharif88@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 15 شهريور ماه، 1394

اگر کسی پاسخنامه گروه d را داره لطفا بفرسته به ایمیلم. neda.sharifi88@gmail.com

با تشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: پاسخ تشریحی تاسیسات مکانیکی مرداد 94
ایمیل شما: a@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 18 شهريور ماه، 1394

پاسخهای تشریحی تاسیسات مکانیکی مرداد 94 با پاسخهای کاملا تشریحی و توضیحات مفصل در مورد هر سوال در آدرس زیر
kara.sellfile.ir

ارسال جوابیه ]

نام شما: پاسخ تشریحی تاسیسات مکانیکی مرداد 94
ایمیل شما: a@gmail.com

در مورخه : چهارشنبه، 18 شهريور ماه، 1394

پاسخهای تشریحی تاسیسات مکانیکی مرداد 94 با پاسخهای کاملا تشریحی و توضیحات مفصل در مورد هر سوال در آدرس زیر
kara.sellfile.ir

ارسال جوابیه ]

نام شما: محمد فرهنگ مهر
ایمیل شما: mohammadfarhangmehr@yahoo.com

در مورخه : چهارشنبه، 7 بهمن ماه، 1394

با عرض سلام

پاسخهای تشریحی تاسیسات برقی مرداد94 A رو واسم میل کنید لطفا ممنون.

ارسال جوابیه ]

نام شما: milad
ایمیل شما: nikou.milad@gmail .com

در مورخه : پنجشنبه، 29 مرداد ماه، 1394

سلام . اگر کسی سوالات گروه c  را دارد برام به این ایمیل بفرستد . با تشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: MORTEZA
ایمیل شما: morteza@gmail.com

در مورخه : شنبه، 31 مرداد ماه، 1394

امروز به مسئول کمسیون بررسی اعتراضات برق زنگ زدم(خانم مهندس شاكري) 82244188

میگم این سوالات آسانسور دوبلکس از کجا اومده؟

میگه جزء اطلاعات عمومی!!!!!!!!!!!!!

گفتم اگه این جزء اطلاعات عمومی هست باید لااقل 5 درصد بچه ها جواب بدن دیگه.

واقعا خدا از این چنین طراح سوالی نگذره. من 5 دقیقه دنبال این آسانسورهای دوبلکس بودم 

 

جوابیه ها

نام شما: بهار
ایمیل شما: bahar201165@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 3 شهريور ماه، 1394

من الان چند روز دارم تماس میگیرم ولی کسی گوشی رو برنمی داره ساعت چند باید زنگ رد؟

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: محسن
ایمیل شما: jahani.nikoo

در مورخه : شنبه، 31 مرداد ماه، 1394

سوال از اطلاعات عمومی اونم مشابه هم از یک مبحث  ، یه دونه دوتا نه سه تا

این یه جور غرض ورزیه

خیلی نامردیه

 

ارسال جوابیه ]

نام شما: آرمان
ایمیل شما: adasds@GMAIL.COM

در مورخه : يكشنبه، 1 شهريور ماه، 1394

با سلام سوال 10 گروه برقگزینه 1 که دستگیره را وسیله ای که افراد هنگام بالا و پایین رفتن از پله برقی استفاده میکنند معرفی میکند در ویرایش سال 1387 مبحث 15 صفحه 54 موجود میباشد ولی در ویرایش سال 1392 مبحث 15 حذف شده است خواهش ميكنم اعتراض كنيد .

جوابیه ها

نام شما: بهار
ایمیل شما: bahar201165@yahoo.com

در مورخه : سه شنبه، 3 شهريور ماه، 1394

ما که شهرستانیم دستمون جایی بند نیست خواهشا حداقل مهندسای تهران برن حضوری  اعتراض کنن به این سوالای اسانسور دوبلکس حداقل یکیشو حذف کنن.من اعتراضمو همون موقع فرستادم.

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: hamid
ایمیل شما: h_m_nik@yahoo.com

در مورخه : يكشنبه، 8 شهريور ماه، 1394

ساعت 2  تا 4 برین داخل سایت اصلی توضیح داده

inbr.ir

ارسال جوابیه ]

نام شما: alireza
ایمیل شما: alireza_l6543@gmail.com

در مورخه : يكشنبه، 8 شهريور ماه، 1394

سلام  چی؟ تو سایت قراره منتشر بشه؟

ارسال جوابیه ]

نام شما: محسن
ایمیل شما: jahani.nikoo

در مورخه : شنبه، 28 شهريور ماه، 1394

سلام

خبری از کارنامه ها نیست ؟

 

 

جوابیه ها

نام شما: پاسخ تشریحی تاسیسات مکانیکی مرداد 94
ایمیل شما: a@gmail.com

در مورخه : جمعه، 24 مهر ماه، 1394

نتایج آزمون نظام مهندسی مرداد94 انشالله 28 مرداد اعلام میشه

پاسخهای تشریحی تاسیسات مکانیکی مرداد 94 با پاسخهای کاملا تشریحی و توضیحات مفصل در مورد هر سوال در آدرس زیر
kara.sellfile.ir

ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

نام شما: علی
ایمیل شما: shahabi1890@gmail.com

در مورخه : شنبه، 16 مرداد ماه، 1395

سلام

لطفا جواب آزمون تاسیسات برقی مرداد94 رو واسم ارسال کنید

تشکر

ارسال جوابیه ]

نام شما: پاسخ تشریحی تاسیسات مکانیکی مرداد 94
ایمیل شما: a@gmail.com

در مورخه : دوشنبه، 6 ارديبهشت ماه، 1395

با سلام خدمت مهندسان محترم
پاسخ نامه تشریحی آزمون تاسیسات مکانیکی بهمن 94 و آزمون های قبل تر آماده و در اختیار شما عزیزان قرار داده شده است .

 

با پاسخهای کاملا تشریحی و توضیحات مفصل در مورد هر سوال در آدرس زیرkara.sellfile.ir

ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]
امتیاز دهی به مطلب
انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب