دوره های نظام مهندسی

سوالات کارشناس دادگستری

آزمون کارشناس رسمی

سوالات نظام مهندسی

تقویم آموزشی

آزمون کارشناسی دادگستری

دانلود مباحث دفتر مقررات ملی

کانال های مرکز آموزش دژآران

آرشیو مطالب

دژاران،برگزارکننده دوره های برق و نظام مهندسی: بهمن_ماه 1396

عنوان مطلب نظرمشاهدهامتیازتاریخانتخاب ها
· مشاوره رایگان آزمون کارشناس رسمی دادگستری (قوه قضاییه)38714.08يكشنبه، 1 بهمن ماه، 1396ویرایش قابل چاپ 
· تقویم برگزاری دوره های آمادگی کارشناس رسمی دادگستری1089228554.57چهارشنبه، 4 بهمن ماه، 1396ویرایش قابل چاپ 
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب کنید :