دوره های نظام مهندسی

تقویم آموزشی

سوالات نظام مهندسی

سوالات کارشناس دادگستری

آزمون کارشناس رسمی

آزمون کارشناسی دادگستری

دانلود مباحث دفتر مقررات ملی

کانال های مرکز آموزش دژآران

آرشیو مطالب

دژاران،برگزارکننده دوره های برق و نظام مهندسی: مرداد_ماه 1396

عنوان مطلب نظرمشاهدهامتیازتاریخانتخاب ها
· دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران027394.64شنبه، 7 مرداد ماه، 1396ویرایش قابل چاپ 
· دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی مکانیک جمعه ها021314.74سه شنبه، 24 مرداد ماه، 1396ویرایش قابل چاپ 
· دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی برق جمعه031564.75پنجشنبه، 5 مرداد ماه، 1396ویرایش قابل چاپ 
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب کنید :