دوره های نظام مهندسی

سوالات کارشناس دادگستری

آزمون کارشناس رسمی

سوالات نظام مهندسی

تقویم آموزشی

آزمون کارشناسی دادگستری

دانلود مباحث دفتر مقررات ملی

کانال های مرکز آموزش دژآران

آرشیو مطالب

دژاران،برگزارکننده دوره های برق و نظام مهندسی: مرداد_ماه 1396

عنوان مطلب نظرمشاهدهامتیازتاریخانتخاب ها
· دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی عمران021874.6شنبه، 7 مرداد ماه، 1396ویرایش قابل چاپ 
· دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی مکانیک جمعه ها019244.73سه شنبه، 24 مرداد ماه، 1396ویرایش قابل چاپ 
· دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی برق جمعه027784.75پنجشنبه، 5 مرداد ماه، 1396ویرایش قابل چاپ 
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب کنید :