دوره های نظام مهندسی

تقویم آموزشی

سوالات نظام مهندسی

سوالات کارشناس دادگستری

آزمون کارشناس رسمی

آزمون کارشناسی دادگستری

دانلود مباحث دفتر مقررات ملی

کانال های مرکز آموزش دژآران

آرشیو مطالب

دژاران،برگزارکننده دوره های برق و نظام مهندسی: آبان_ماه 1397

عنوان مطلب نظرمشاهدهامتیازتاریخانتخاب ها
· دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی مکانیک جمعه ها027244.56سه شنبه، 29 آبان ماه، 1397ویرایش قابل چاپ 
· شروع دوره جدید نظام مهندسی برق258102664.81شنبه، 19 آبان ماه، 1397ویرایش قابل چاپ 
لطفا ماه مورد نظر را انتخاب کنید :