شرایط شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری
شرایط شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری کانون کارشناسان و قوه قضاییه

جهت شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری کانون کارشناسان و یا قوه قضاییه، باید در آزمونهایی که توسط این دو ارگان برگزار می‌شود شرکت کرد. اما شرکت در این آزمون مستلزم داشتن شرایطی است. این شرایط که در سالهای اخیر یکسان بوده به شرح زیر است.

 

الف) شرايط متقاضيان آزمون كارشناسي رسمي: 


1) تابعيت دولت  نظام جمهوری اسلامی ايران. 
2) داشتن حداقل 24 سال تمام به تاریخ شمسی
3) داشتن مدرک كارشناسی معتبر از دانشگاه‌های معتبر داخلی يا خارجی (در حالت خارجی به شرط ارزيابی رسمی) در رشته مورد تقاضای كارشناسی در هنگام ثبت نام، به شرح مندرج در جدول شماره 3. (مدارك تحصيلی معادل و مدارک دارای ارزش استخدامی پذيرفته نمیشود)ـ مدرك كارشناسی ارشد و دكتری در صورتيكه مدرک كارشناسی غيرمرتبط باشد قابل پذيرش نيست. 
4) اخذ كارت پايان خدمت يا معافيت دایم برای آقایان (معافيت تحصيلی پذيرفته نمي شود)
5) عدم سوء پيشينه مؤثر كيفری و عدم محروميت از حقوق اجتماعی. 
6) عدم اعتياد به مواد مخدر و  تائيد سازمان پزشكی قانونی و عدم تجاهر به فسق. 
7) نداشتن سوء شهرت. 
8) داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی. 
9) عدم محكوميت به انفصال دائم از شغل كارشناسی براي متقاضيان.
10) دارا بودن حداقل 5 سال تجربه مرتبط در رشته مورد تقاضا. (ارائه گواهی اشتغال با مدرك كارشناسی) بعد از دريافت مدرك كارشناسی (ارائه گواهی مذكور بعد از اعلام نتايج در هنگام ثبت نام پذيرفته شدگان الزامي بوده و فقدان ارائه آن به منزله عدم قبولي در آزمون تلقی مي گردد)
11) عدم اشتغال به وكالت يا كارشناسی رسمي در رشته هاي ديگر يا اشتغال به كارشناسی رسمي در كانون كارشناسان رسمی دادگستری
12) داوطلبان بايد بومی استان حوزه قضایی انتخابی باشند.
تبصره : داوطلبان بومی به افرادي اطلاق مي شود كه دارای يكی از شرايط ذيل باشند:‌
I. مقطع تحصيلی دوره متوسطه را در استان مورد تقاضا گذرانده باشند. (با ارائه گواهي مدرك ديپلم)
II. افرادی كه در پنج سال اخير در استان مورد تقاضا سكونت داشته باشند. (با ارائه مدارك سكونت)


1397/12/10 تاریخ انتشار مقاله 21940 بازدید