لیست استاندارد های برق IEC
لیست استانداردهای IEC مرتبط با تاسیسات الکتریکی


لیست استانداردهای IEC مرتبط با تاسیسات الکتریکی


بر اساس بند 13-1-1 مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1395 یکی از منابع و مراجع اصلی در بحث نظارت و طراحی تاسیسات الکتریکی  استاندارد IEC میباشد . این استاندارد شامل بخش های گوناگون برای انواع محیط ها و کاربری های مختلف است.
در حال حاضر قواعد ایمنی استانداردهای سری IEC60364، IEC61140، IEC60479، IEC61201 پایه و اساس اکثر استانداردهای الکتریکی در دنیا میباشد. برخی از این استانداردها در جدول زیر آورده شده است. در جدول زیر به برخی از استانداردهای مرتبط IEC با تاسیسات برقی اشاره شده است. علاقمندان به مطالعه متن اصلی استانداردها میتوانند با یافتن موضوع مورد نظر خود از این جدول ابتدا شماره استاندارد مورد نظر را یافته و سپس اقدام به دانلود آن نموده و موضوع و مطلب مورد نظر خود را مطالعه نمایند.
 

عنوان استاندارد

شماره استاندارد

ولتاژهای استاندارد IEC

IEC 60038

اقدامات مستقیم در خصوص تجهیزات اندازه گیری الکترونیکی آنالوگ و لوازم جانبی

مجموعه IEC 60051

هماهنگی عایقی تعاریف، اصول و قواعد

IEC 60071-1

ترانسفورماتورهای قدرت - کلیات

IEC 60076-1

ترانسفورماتورهای قدرت – افزایش دما برای ترانسفورماتور غوطه ور در مایع (ترانسفورماتورهای روغنی)

IEC 60076-2

ترانسفورماتورهای قدرت سطح عایقی و آزمایش های دی الکتریک

IEC 60076-3

ترانسفورماتورهای قدرت قابلیت تحمل اتصال کوتاه

IEC 60076-5

ترانسفورماتورهای قدرت راهنمای بارگذاری برای ترانسفورماتورهای قدرت روغنی

IEC 60076-7

ترانسفورماتورهای قدرت تعیین سطح صدا

IEC 60076-10

ترانسفورماتورهای قدرت ترانسفورماتورهای نوع خشک

IEC 60076-11

ترانسفورماتورهای قدرت راهنمای بارگذاری ترانسفورماتور قدرت نوع خشک

IEC 60076-12

مبدل های نیمه هادی الزامات عمومی و مبدلهای با کموتاسیون خط مشخصات نیازهای اساسی

IEC 60146-1-1

رله های اندازه گیری و تجهیزات حفاظتی الزمات مشترک

IEC 60255-1

فیوزهای فشار ضعیف الزامات عمومی

IEC 60269-1

فیوزهای فشار ضعیف – الزامات تکمیلی فیوزها برای استفاده توسط افراد مجاز (عمدتا فیوزهای با کاربرد صنعتی) – نمونه هایی از سیستم های استاندارد شده فیوزهای A تا K

IEC 60269-2

فیوزهای فشار قوی فیوزهای محدودکننده جریان

IEC 60282-1

کابل های برق – محاسبه مقادیر جریان نامی – معادلات مقادیر جریان نامی (100% ضریب بار) و محاسبه تلفات - کلیات

IEC 60287-1-1

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف اصول بنیادی، ارزیابی ویژگی های کلی، تعاریف

IEC 60364-1

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف حفاظت برای ایمنی حفاظت در مقابل شوک الکتریکی

IEC 60364-4-41

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف حفاظت برای ایمنی حفاظت در مقابل اثرات حرارتی

IEC 60364-4-42

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف حفاظت برای ایمنی حفاظت در مقابل اضافه جریان

IEC 60364-4-43

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف حفاظت برای ایمنی حفاظت در مقابل اختلالات ولتاژ و اختلالات الکترومغناطیسی

IEC 60364-4-44

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف انتخاب و نصب تجهیزات الکتریکی قوانین کلی

IEC 60364-5-51

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف انتخاب و نصب تجهیزات الکتریکی سیستم های سیم کشی

IEC 60364-5-52

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف انتخاب و نصب تجهیزات الکتریکی جداسازی، کلیدزنی و کنترل

IEC 60364-5-53

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف انتخاب و نصب تجهیزات الکتریکی آرایش های زمین و هادی های حفاظتی

IEC 60364-5-54

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف انتخاب و نصب تجهیزات الکتریکی سایر تجهیزات

IEC 60364-5-55

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف - بازرسی

60364-6 IEC

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص مکان های حاوی حمام یا دوش

IEC 60364-7-701

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص استخرهای شنا و فواره ها

IEC 60364-7-702

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص اتاق ها و کابین های حاوی گرم کننده های سونا

IEC 60364-7-703

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص تاسیسات ساخت و ساز و تخریب

IEC 60364-7-704

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص مکان های کشاورزی و باغبانی

IEC 60364-7-705

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص مکان فعالیت های با جابجایی محدود

IEC 60364-7-706

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص پارک کاروان ها، پارک های تفریحی و مکان های مشابه

IEC 60364-7-708

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص اسکله و مکانهای مشابه

IEC 60364-7-709

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص اماکن پزشکی

IEC 60364-7-710

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص نمایشگاهها و غرفه ها

IEC 60364-7-711

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف – نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص – سیستم های تغذیه برق خورشیدی (PV)

IEC 60364-7-712

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص مبلمان

IEC 60364-7-713

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص تاسیسات روشنایی خارجی

IEC 60364-7-714

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص تاسیسات روشنایی ولتاژ خیلی پایین

IEC 60364-7-715

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص واحدهای موبایل و یا قابل حمل و نقل

IEC 60364-7-717

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص امکانات همگانی و محل های کار

IEC 60364-7-718

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص تاسیسات برق در کاروان ها و کاروان های موتوری

IEC 60364-7-721

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص عملیات بهره برداری یا تعمیر و نگهداری گذرگاهها

IEC 60364-7-729

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص تاسیسات الکتریکی موقت برای سازه ها، تجهیزات تفریحی و غرفه های محلات، پارک های تفریحی و سیرک ها

IEC 60364-7-740

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف نیازمندیهای تاسیسات یا مکان های خاص کابل های حرارتی و سیستم های گرمایشی تعبیه شده

IEC 60364-7-753

تاسیسات الکتریکی فشار ضعیف بهره وری انرژی

IEC 60364-8-1

اصول پایه ای و ایمنی برای رابط انسان و ماشین، نشانه گذاری و شناسایی شناسایی ترمینال های هادیها و انتهای هادیها

IEC 60446

اثرات جریان بر روی انسان ها و دام جنبه های عمومی

IEC 60479-1

اثرات جریان بر روی انسان ها و دام جنبه های خاص

IEC 60479-2

اثرات جریان بر روی انسان ها و دام اثر جریان عبوری از بدن دام

IEC 60479-3

درجه حفاظت محفظه ها (کد IP)

IEC 60529

مشخصات لینک های فیوزی فشار قوی برای کاربردهای مدارهای موتوری

IEC 60644

هماهنگی عایقی برای تجهیزات سیستم های فشار ضعیف تمام طبقات

IEC 60664

ابعاد تابلوی فشار ضعیف و تابلوی فرمان. نصب استاندارد بر روی ریل ها برای پشتیبانی مکانیکی از تجهیزات الکتریکی در تاسیسات تابلو و تابلوی فرمان

IEC 60715

محدودیت دمای اتصال کوتاه کابل های برق با ولتاژ نامی یک کیلوولت (Um=1.2 kV) و سه کیلوولت (Um=3.6 kV)

IEC 60724

الزامات عمومی برای کلیدهای حفاظتی جریان باقیمانده

IEC 60755

راهنمای کاربردی انتخاب لینک فیوزهای محدودکننده جریان ولتاژ بالا برای مدار ترانسفورماتور

IEC 60787

خازن های قدرت موازی از نوع خودترمیم شونده سیستمهای ac با ولتاژ 1000 ولت و کمتر از آن – بخش اول: عمومی، عملکرد، آزمایش و مقادیر نامی – الزامات ایمنی – راهنمای نصب و بهره برداری

IEC 60831-1

خازن های قدرت موازی از نوع خودترمیم شونده سیستمهای ac با ولتاژ 1000 ولت و کمتر از آن – بخش دوم: آزمون پیری، آزمون تخریب و آزمون خودترمیم شوندگی

IEC 60831-2

تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – مقررات عمومی

IEC 60947-1

تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – کلیدها

IEC 60947-2

تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – کلیدها، قطع کننده ها، کلید – قطع کننده ها و واحدهای ترکیبی با فیوز

IEC 60947-3

تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – کنتاکتورها و راه اندازهای موتور – کنتاکتورهای الکترومکانیکی و راه اندازهای موتور

IEC 60947-4-1

تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – تجهیزات با عملکرد چندگانه – تجهیزات کلید تبدیل

IEC 60947-6-1

سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)

IEC 61000 سری

حفاظت در مقابل شوک های الکتریکی – جنبه های مشترک تاسیسات و تجهیزات

IEC 61140

استفاده از محدودیت های ولتاژ تماسی مرسوم – راهنمای کاربردی

IEC 61201

مونتاژ تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – راهنمای مونتاژ

IEC / TR 61439-0

مونتاژ تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – مقررات عمومی

IEC 61439-1

مونتاژ تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – قطعات تابلوی قدرت و تابلو فرمان

IEC 61439-2

مونتاژ تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – تابلوهای توزیعی که توسط افراد عادی بهره برداری می شود (DBO)

IEC 61439-3

مونتاژ تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – الزامات خاص برای قطعات سایت های ساخت و ساز (ACS)

IEC 61439-4

مونتاژ تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – قطعات برای شبکه های توزیع عمومی

IEC 61439-5

مونتاژ تابلو و تابلو فرمان فشار ضعیف – سیستم باسداکت

IEC 61439-6

ایمنی برق در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا 1000 ولت ac و 1500 ولت dc – تجهیزات آزمایش، اندازه گیری یا پایش اقدامات حفاظتی – الزامات عمومی

IEC 61557-1

ایمنی برق در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا 1000 ولت ac و 1500 ولت dc – تجهیزات آزمایش، اندازه گیری یا پایش اقدامات حفاظتی – تجهیزات پایش عایقی برای سیستم های IT

IEC 61557-8

ایمنی برق در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا 1000 ولت ac و 1500 ولت dc – تجهیزات آزمایش، اندازه گیری یا پایش اقدامات حفاظتی – تجهیزات برای تعیین محل شکست عایقی در سیستم های IT

IEC 61557-9

ایمنی برق در سیستم های توزیع فشار ضعیف تا 1000 ولت ac و 1500 ولت dc – تجهیزات آزمایش، اندازه گیری یا پایش اقدامات حفاظتی – اندازه گیری عملکرد و تجهیزات پایش (PMD)

IEC 61557-12

ایمنی ترانسفورماتورها، راکتورها، واحدهای تغذیه توان و محصولات مشابه برای ولتاژهای تغذیه تا 1100 ولت – الزامات و آزمون خاص برای ترانسفورماتورهای ایمنی ایزوله کننده و واحدهای تغذیه توان شامل ترانسفورماتورهای ایزوله کننده

IEC 61558-2-6

برقگیر حفاظتی فشار ضعیف – برقگیر حفاظتی متصل به شبکه های قدرت فشار ضعیف – الزمات و روش های آزمون

IEC 61643-11

برقگیر حفاظتی فشار ضعیف – برقگیر حفاظتی متصل به شبکه های توزیع فشار ضعیف – انتخاب و اصول کاربرد

IEC 61643-12

برقگیر حفاظتی فشار ضعیف – برقگیر حفاظتی متصل به شبکه های مخابراتی و ارسال علائم – الزمات عملکرد و روش های آزمون

IEC 61643-21

برقگیر حفاظتی فشار ضعیف – برقگیر حفاظتی متصل به شبکه های مخابراتی و ارسال علائم – انتخاب و اصول کاربرد

IEC 61643-22

خازن های قدرت – بانک های اصلاح ضریب قدرت فشار ضعیف

IEC 61921

تاسیسات قدرت بیش از یک کیلوولت ac – بخش اول: قوانین عمومی

IEC 61936-1

تابلو و تابلو فرمان ولتاژ بالا – مشخصات عمومی

IEC 62271-1

تابلو و تابلو فرمان ولتاژ بالا – دژنکتورهای جریان متناوب

IEC 62271-100

تابلو و تابلو فرمان ولتاژ بالا – آزمایش های ترکیبی

IEC 62271-101

تابلو و تابلو فرمان ولتاژ بالا – جداکننده های جریان متناوب و سکسیونرهای زمین

IEC 62271-102

تابلو و تابلو فرمان ولتاژ بالا – کلید برای ولتاژهای نامی بالاتر از یک کیلوولت تا 52 کیلوولت

IEC 62271-103

تابلو و تابلو فرمان ولتاژ بالا – کلید – فیوز جریان متناوب ولتاژهای نامی بالاتر از یک کیلوولت تا 52 کیلوولت

IEC 62271-105

تابلو و تابلو فرمان ولتاژ بالا – تابلوی جریان متناوب تمام بسته فلزی (metal enclosed) و تابلوی فرمان برای ولتاژهای نامی بالاتر از یک کیلوولت تا 52 کیلوولت

IEC 62271-200

تابلو و تابلو فرمان ولتاژ بالا – پستهای پیش ساخته HV/LV

IEC 62271-202

حفاظت در مقابل صاعقه – قسمت 1: اصول کلی

IEC 62305-1

حفاظت در مقابل صاعقه – قسمت 2: مدیریت ریسک

IEC 62305-2

حفاظت در مقابل صاعقه – قسمت 3: آسیب فیزیکی به سازه ها و خطرات عمر

IEC 62305-3

حفاظت در مقابل صاعقه – قسمت 4: سیستم های برق و الکترونیک در سازه ها

IEC 62305-4

اندازه گیری کیفیت توان در سیستم های تغذیه توان – قسمت 2: آزمون های عملکردی و الزامات عدم قطعیت

IEC 62586-2

ارزیابی کیفیت توان – ویژگی های برق عرضه شده توسط شبکه های عمومی

IEC TS 62749

 

درباره کمیته بین المللی الکتروتکنیک (IEC)


این کمیته رسما در سال 1906 پایه گذاری شد. هدف از تاسیس آن تقویت همکاریهای بین المللی در زمینه استانداردسازی و تعیین صلاحیت صنایع برق و الکترونیک بود چهل کشور جهان در این کمیته عضویت دارند. راهنماهای فنی، گزارشها و استانداردهای بین المللی که توسط IEC منتشر میشوند، اغلب مهمترین ملاک و مبنا برای موسسات استاندارد ملی و اروپایی میباشند. استانداردهای IEC به دو زبان انگلیسی و فرانسوی به چاپ میرسند. در سال 1991 یک موافقتنامه همکاری بین IEC و CENELEC که مرجع تهیه استانداردهای اروپایی است، به امضا رسید که بر اساس آن فعالیتهای مربوط به تهیه استانداردهای جدید و یا تصویب پیش نویس استانداردهای تهیه شده، به طور مشترک انجام میشود.


منابع:


ABB . (2010). "ABB Electrical installation handbook - Protection, control and electrical devices - 6th edition." 548.
Schneider. Electric. (2018). "Electrical Installation Guide." 588.
 


1398/05/05 تاریخ انتشار مقاله 13066 بازدید