حل سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت برق اردیبهشت 97
پاسخنامه و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نظارت برق اردیبهشت ماه سال 97

از جمله کارهایی که میتوان برای آمادگی شرکت در آزمون های نظام مهندسی انجام داد، یادگیری از طریق مطالعه آزمون های سال های گذشته است. به همین منظور مرکز آموزش دژآران برای کمک به شما عزیزان با همکاری استادهای برتر دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی کشور اقدام به تولید پاسخنامه تشریحی سوالات آمادگی آزمون نظام مهندسی کرده است. شما می‌توانید پاسخنامه تشریحی آزمون نظارت نظام مهندسی برق اردیبهشت سال 1397 را در ادامه این مطلب مطالعه بفرمایید.

 

 


دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت برق اردیبهشت 97 -کد D


پاسخ سسوالات آزمون نظام مهندسی نظارت برق اردیبهشت 97

سوال 1) گزینه 1 

صفحه چهارم مبحث 13


سوال 2) گزینه 4

صفحه 66 و 67 مبحث 13


سوال 3) گزینه 2

صفحه 88 مبحث 13


سوال 4) گزینه 3

صفحه 167 مبحث 13


سوال 5) گزینه 3

صفجه 152 مبحث 13


سوال 6) گزینه 4

صفحه 171 مبحث 13


سوال 7) گزینه 3

صفحه 80 مبحث 13


سوال 8) گزینه 1


سوال 9) گزینه 1


سوال 10) گزینه 1


سوال 11) گزینه 2


سوال 12) گزینه 4

صفحه 197 مبحث 13


سوال 13) گزینه 4

صفحه 66 مبحث 13


سوال 14) گزینه 1

صفحه 67 مبحث 13


سوال 15) گزینه 4


سوال 16) گزینه 4


سوال 17) گزینه 4

مبحث 3


سوال 18) گزینه3

مبحث 3


سوال 19) گزینه 1

مبحث 3


سوال 20) گزینه 1


سوال 21) گزینه 3

صفحه 172 مبحث 13


سوال 22) گزینه 1


سوال 23) گزینه 3


سوال 24) گزینه 4


سوال 25) گزینه 2


سوال 26) گزینه 4


سوال 27) گزینه 4


سوال 28) گزینه 3


سوال 29) گزینه 2


سوال 30) گزینه 3


سوال 31) گزینه 4


سوال 32) گزینه 1


سوال 33) گزینه 2


سوال 34) گزینه 1


سوال 35) گزینه 4


سوال 36) گزینه 2


سوال 37) گزینه 4


سوال 38) گزینه 4

مبحث 19


سوال 39) گزینه 3

مبحث 22


سوال 40) گزینه 2


سول 41) گزینه 1


سوال 42) گزینه 2


سوال 43) گزینه 3


سوال 44) گزینه 2


سوال 45) گزینه 4

مبحث 12


سوال 46) گزینه 1

مبحث 12


سوال 47) گزینه 2


سوال 48) گزینه 2


سوال 49) گزینه 1


سوال 50) گزینه 2


سوال 51) گزینه 4


سوال 52) گزینه 3


سوال 53) گزینه 3


سوال 54) گزینه 3


سوال 55) گزینه 3


سوال 56) گزینه 1


سوال 57) گزینه 1


سوال 58) گزینه 1


سوال 59) گزینه 2


سوال 60) گزینه 4


1397/11/19 تاریخ انتشار مقاله 15561 بازدید