جواب سوالات آزمون نظام مهندسی طراحی برق اردیبهشت 97
پاسخنامه و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی طراحی برق اردیبهشت ماه سال 97

از بهترین کارها برای رسیدن به آمادگی جهت شرکت در آزمون های نظام مهندسی مطالعه آزمون های ادوار گذشته بودهتا بتوانید با آمادگی بالا در این آزمونها شرکت کرده و موفق شوید. به منظور رسیدن به این آمادگی و موفقیت در آزمونهای نظام مهندسی ساختمان کشور، مرکز آموزش دژآران با کمک استادهای برتر دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی کشور اقدام به تولید پاسخنامه تشریحی سوالات آمادگی آزمون نظام مهندسی کرده است. شما می‌توانید پاسخنامه تشریحی آزمون طراحی نظام مهندسی برق اردیبهشت سال 1397 را در ادامه این مطلب مطالعه بفرمایید.

 

 


دانلود سوالات آزمون نظام مهندسی طراحی برق اردیبهشت 97 - کد D


 

پاسخ سوالات آزمون نظام مهندسی طراحی برق اردیبهشت 97

 

سوال 1) گزینه 3

به دلیل عبور بخشی از جریان اتصال کوتاه از ارت مکرر ، ولتاژ کاهش میابد


سوال 2) گزینه 1


سوال 3) گزینه 4

نباید از مدار روشنایی ایمنی ، انشعاب غیر ایمنی گرفت


سوال 4) گزینه 4


سوال 5) گزینه 2


سوال 6) گزینه 4

صفحه 112 و 113 مبحث 13


سوال 7) گزینه 4


سوال 8) گزینه 4


سوال 9) گزینه 1


سوال 10) گزینه 3


سوال 11) گزینه 4


سوال 12) گزینه 1


سوال 13) گزینه 2


سوال 14) گزینه 3


سوال 15) گزینه 1

صفحه 130 مبحث 13


سوال 16) گزینه 1

صفجه 132 مبحث 13


سوال 17) گزینه 2


سوال 18) گزینه 4


سوال 19) گزینه 1

صفحه 77 مبحث 13


سوال 20) گزینه 4


سوال 21) 


سوال 22)


سوال 23) گزینه 3


سوال 24) گزینه 1


سوال 25) گزینه 2


سوال 26) گزینه 1


سوال 27) گزینه 3


سوال 28) گزینه 2


سوال 29) گزینه 2


سوال 30) گزینه 1


سوال 31) گزینه 3


سوال 32) گزینه 3


سوال 33) گزینه 4

صفحه 199 مبحث 13


سوال 34) گزینه 4


سوال 35) گزینه 


سوال 36) گزینه 3


سوال 37) گزینه 2


سوال 38) گزینه 4


سوال 39) گزینه 1


سوال 40) گزینه 1


سوال 41) گزینه 2

آسانسور 1000 کیلوگرم برانکارد


سوال 42) گزینه 3


سوال 43) گزینه 4


سوال 44) گزینه 1


سوال 45) گزینه 2


سوال 46) گزینه 4


سوال 47)


سوال 48) گزینه 3


سوال 49)


سوال 50) 


سوال 51) گزینه 2

I=230 / (0.4+0.4+1000+4) = 229 mA


سوال 52) گزینه 1


سوال 53) گزینه 3


سوال 54) گزینه 1

t = 0.4 sec        

In  = 50 A            =>     Isc  = 60 A     => Z=  207 / I= 207 / 60  = 3.45


سوال 55) گزینه 2

t = 5 sec

In = 50 A            =>      Isc = 200 A     =>  Zsc = (230*0.95) /  200 = 1.09


سوال 56) گزینه 1

(218 / 0.95) * 0.92 = 211.1


سوال 57) گزینه 3


سوال 58) گزینه 4


سوال 59) گزینه 3


سوال 60) گزینه 1


1397/12/06 تاریخ انتشار مقاله 50264 بازدید