جواب آزمون نظام مهندسی نظارت برق بهمن 97
پاسخنامه و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نظارت برق بهمن ماه 97

مطالعه آزمونهای سالهای گذشته و پاسخ‌هایشان به داوطلبین شرکت در آزمونهایی چون نظام مهندسی ساختمان کمک می‌کند تا علاوه بر آشنایی با نحوه سوالهای سال‌های گذشته، نمونه سوالهای مفیدی هم برای هر مبحث به همراه داشته باشند. مرکز آموزش دژآران همواره سعی کرده است برای کمک به داوطلبین راههای متعددی را در اختیارشان قرار بدهد، از این روز با جمع آوری سوالات و پاسخ دهی با کمک برترین اساتید کشور...

ادامه مطلب
جواب سوالات آزمون نظام مهندسی طراحی برق اردیبهشت 97
پاسخنامه و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی طراحی برق اردیبهشت ماه سال 97

از بهترین کارها برای رسیدن به آمادگی جهت شرکت در آزمون های نظام مهندسی مطالعه آزمون های ادوار گذشته بودهتا بتوانید با آمادگی بالا در این آزمونها شرکت کرده و موفق شوید. به منظور رسیدن به این آمادگی و موفقیت در آزمونهای نظام مهندسی ساختمان کشور، مرکز آموزش دژآران با کمک استادهای برتر دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی کشور اقدام به تولید پاسخنامه تشریحی سوالات آمادگی آزمون نظام مهندسی کر...

ادامه مطلب
حل سوالات آزمون نظام مهندسی نظارت برق اردیبهشت 97
پاسخنامه و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نظارت برق اردیبهشت ماه سال 97

از جمله کارهایی که میتوان برای آمادگی شرکت در آزمون های نظام مهندسی انجام داد، یادگیری از طریق مطالعه آزمون های سال های گذشته است. به همین منظور مرکز آموزش دژآران برای کمک به شما عزیزان با همکاری استادهای برتر دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی کشور اقدام به تولید پاسخنامه تشریحی سوالات آمادگی آزمون نظام مهندسی کرده است. شما می‌توانید پاسخنامه تشریحی آزمون نظارت نظام مهندسی برق اردیبهش...

ادامه مطلب
حل سوالات و پاسخ تستی آزمون نظام مهندسی برق نظارت اسفند 95
پاسخنامه و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نظارت برق اسفند ماه سال 95

از بهترین مسیرها برای آمادگی حضور در آزمون های نظام مهندسی ساختمان کشور، مطالعه تمامی سوالات دوره های قبل است تا علاوه بر آشنایی با روند سوالات از مزیت داشتن نمونه سوال برای هر مبحث نیز بهره مند بگردید. به همین خاطر مرکز آموزش دژآران برای شما عزیزان با همکاری استادهای برتر دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی کشور  پاسخنامه تستی سوالات آمادگی آزمون نظام مهندسی را فراهم آورده است. شم...

ادامه مطلب
جواب های آزمون نظام مهندسی برق شهریور 95
پاسخنامه و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق شهریور ماه سال 95

از راههای رسیدن به آمادگی برای شرکت در آزمون های نظام مهندسی ساختمان، مطالعه تمامی سوالات دوره های قبل بوده. به همین منظور مرکز آموزش دژآران برای کمک به شما عزیزان با همکاری استادهای برتر دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی کشور اقدام به تولید پاسخنامه تشریحی سوالات آمادگی آزمون نظام مهندسی کرده است. شما می‌توانید پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی برق شهریور سال 1395 را در ادامه این مطل...

ادامه مطلب