حل سوالات و پاسخ تستی آزمون نظام مهندسی برق نظارت اسفند 95
پاسخنامه و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی نظارت برق اسفند ماه سال 95

از بهترین مسیرها برای آمادگی حضور در آزمون های نظام مهندسی ساختمان کشور، مطالعه تمامی سوالات دوره های قبل است تا علاوه بر آشنایی با روند سوالات از مزیت داشتن نمونه سوال برای هر مبحث نیز بهره مند بگردید. به همین خاطر مرکز آموزش دژآران برای شما عزیزان با همکاری استادهای برتر دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی کشور  پاسخنامه تستی سوالات آمادگی آزمون نظام مهندسی را فراهم آورده است. شم...

ادامه مطلب
جواب های آزمون نظام مهندسی برق شهریور 95
پاسخنامه و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق شهریور ماه سال 95

از راههای رسیدن به آمادگی برای شرکت در آزمون های نظام مهندسی ساختمان، مطالعه تمامی سوالات دوره های قبل بوده. به همین منظور مرکز آموزش دژآران برای کمک به شما عزیزان با همکاری استادهای برتر دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی کشور اقدام به تولید پاسخنامه تشریحی سوالات آمادگی آزمون نظام مهندسی کرده است. شما می‌توانید پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی برق شهریور سال 1395 را در ادامه این مطل...

ادامه مطلب
حل سوالات نظام مهندسی بهمن ماه سال 1394
پاسخنامه و پاسخ تشریحی آزمون نظام مهندسی برق بهمن ماه سال 94

یکی از بهترین مسیرها برای آمادگی  آزمون های نظام مهندسی همواره مطالعه سوالات و پاسخ های تشریحی دوره های گذشته بوده تا با روند سوالات و نحوه رسیدن به پاسخ درست آشنا شد. مرکز آموزش دژآران با کمک اساتید برتر دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی کشور  پاسخنامه تشریحی جامعی را فراهم کرده تا به شما در مسیر قبولی در آزمون کمک کند. شما می‌توانید پاسخنامه تشریحی آزمون نظام مهندسی ب...

ادامه مطلب
پاسخنامه و حل تشریحی آزمون نظام مهندسی برق مرداد 94
پاسخنامه و پاسخ تشریحی و کلیدی آزمون نظام مهندسی برق مرداد ماه سال 94

از جمله راههای آمادگی برای شرکت در آزمون های نظام مهندسی مطالعه سوالات و پاسخ های تشریحی ادوار گذشته این آزمونها است. مرکز آموزش دژآران با همکاری اساتید برتر دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی کشور  پاسخنامه تشریحی کاملی را فراهم کرده است که بتوانید با مطالعه آن با سوالات و جوابهای آزمون نظام مهندسی ادوار گذشته آشنا شده تا در آزمون موفق شوید. شما می‌توان...

ادامه مطلب
 حل تشریحی آزمون نظام مهندسی برق آبان 93
پاسخنامه و پاسخ تشریحی و کلیدی آزمون نظام مهندسی برق آبان ماه سال 93

از راههای آمادگی برای حضور در آزمونهای نظام مهندسی مطالعه سوالات و پاسخ های تشریحی سوالات آزمون است که این راه میتواندبه قبولی شما در آزمون نظام مهندسی کمک کند. مرکز آموزش دژآران با کمک اساتید برتر دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی کشور  پاسخنامه تشریحی کامل و جامعی را فراهم کرده است که بتوانید با مطالعه آن با سوالات و جوابهای آزمون نظام مهندسی آشنا شده و در آزمون موفق شوید. شما می&zw...

ادامه مطلب