قبولی در آزمون نظام مهندسی ساختمان
چند راهکار مفید برای موفقیت و قبولی مهندسین در آزمون نظام مهندسی

در آزمونی که به صورت کتاب باز برگزار می‌شود، شرکت کننده‌ها باید بتوانند از منابع موجود و همراهشان به بهترین شکل استفاده کنند و در زمان تعیین شده به سوالات پاسخ دهند. لازم نیست که پاسخ تمام مسائل و مشکلات پیش رو را از حفظ بدانید، اما باید نحوه مواجهه با هر مشکل و مسئله را بلد بوده و با استفاده درست از منابع همراه، طرز رسیدن به جواب صحیح را بداند.

داوطلب شرکت کننده در آزمون نظ...

ادامه مطلب