معرفی دستورالعمل های اجرایی برق شورای مرکزی
معرفی دستورالعمل های اجرایی برق نظام مهندسی

مجموعه دستورالعمل های گروه تخصصی برق شورای مرکزی نظام مهندسی کشور تاکنون شال 8 کتاب ارزشمند و مفید می باشد. این دستورالعمل ها در راستای اجرای مباحث مقررات ملی ساختمان (خصوصا مبحث سیزدهم) بوده که داری سر فصل های مهم و گوناگون است که در این متن به آنها اشاره می شود.
استفاده از این دستورالعمل ها به علت متن ساده و روان و همچنین استفاده از اشکال مختلف و گوناگون بسیار ساده بوده و امید آن می رو...

ادامه مطلب
لیست استاندارد های برق IEC
لیست استانداردهای IEC مرتبط با تاسیسات الکتریکی


لیست استانداردهای IEC مرتبط با تاسیسات الکتریکی


بر اساس بند 13-1-1 مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1395 یکی از منابع و مراجع اصلی در بحث نظارت و طراحی تاسیسات الکتریکی  استاندارد IEC میباشد . این استاندارد شامل بخش های گوناگون برای انواع محیط ها و کاربری های مختلف است.
در حال حاضر قواعد ایمنی استانداردهای سری IEC60364، IEC611...

ادامه مطلب
قبولی در آزمون نظام مهندسی ساختمان
چند راهکار مفید برای موفقیت و قبولی مهندسین در آزمون نظام مهندسی

در آزمونی که به صورت کتاب باز برگزار می‌شود، شرکت کننده‌ها باید بتوانند از منابع موجود و همراهشان به بهترین شکل استفاده کنند و در زمان تعیین شده به سوالات پاسخ دهند. لازم نیست که پاسخ تمام مسائل و مشکلات پیش رو را از حفظ بدانید، اما باید نحوه مواجهه با هر مشکل و مسئله را بلد بوده و با استفاده درست از منابع همراه، طرز رسیدن به جواب صحیح را بداند.

داوطلب شرکت کننده در آزمون نظ...

ادامه مطلب