دوره آموزش سیستم های ارتینگ و صاعقه گیر


در حال حاضر گروه فعالی وجود ندارد
عنوان دوره : دوره آموزش سیستم های ارتینگ و صاعقه گیر
مخاطبان دوره : دانشجویان و مهندسان برق (قدرت، الکترونیک، کنترل، مخابرات)
هدف دوره : آموزش طراحی و محاسبات سیستم ارتینگ و صاعقه گیر
مدرس دوره : علی کریمی آنچه
مدت دوره : 36 ساعت
 • رزومه استاد علی کریمی آنچه

  نام و نام خانوادگی : علی کریمی آنچه
  سوابق تدریس : تجربه 20 سال تدریس دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی و تاسیسات الکتریکی مدرس برتر کشوری
  سوابق اجرایی : رئیس گروه تخصصی برق سازمان نظام مهندسی تهران
  توضیحات مهندس علی کریمی مدرس دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری و تاسیسات الکتریکی
  تصویر استاد
  علی کریمی آنچه
 • توضیحات دوره

  سرفصل های دوره :

  1- تعيين معيار هاي حفاظتي در تاسيسات الكتريكي در مواجهه با تماس مستقيم و غير مستقيم ( قطع اتوماتيك كليد/SELV/PELV& & SEPRATION & و...) و بررسي جايگاه سيستم ارتينگ در حفاظت از شوك الكتريكي براساس استاندارد IEC60364-4-41 

  2-بررسي سيستمهاي توزيع (TN/TT/ IT) و مقايسه آنها

  3- بررسي الزامات مربوط به الكترود هاي زمين ( راد- مش- حلقه – صفحه) و چگونگي محاسبات مقاومت آنها

  4- الزامات سيستم الكترود زمين مناسب براي تخليه موج صاعقه و چگونگي اتصال آن با ساير الكترود هاي زمين موجود

  5- چگونگي ايجاد هم بندي اصلي و 4 روش هم بندي فونداسيون براساس نيازمنديهايي كه از ارت فونداسيون انتظار مي رود

  6- سيستم ارتينگ MV در پستهاي زميني و هوايي

  7- بررسي اثرات جريان اتصال زمين در سيستم الكترود زمين MV و انتقال ولتاژ EPR در قسمت مصرف كننده و ارايه كليه راهكارهاي حفاظتي

  8- الزامات طراحي سيستم ارتينگ در پستهاي اختصاصي كه در محل مصرف كننده احداث مي گردند.


  مزایای دوره :

  1- استفاده از استادی مجرب 2- در اختیار قرار دادن جزوه ی حرفه ای این درس


  توضیحات :

  در جهان امروز حداقل پنجاه درصد از انسان‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در معرض تماس با خطارت ناشی از انرژی الکتریکی مانند برق گرفتگی قرار می‌گیرند. بنابراین اندیشیدن به تدابیری برای کاهش خطا و خطر باید انجا بگیرید که یکی از روشها سیستم ارتینگ است. در کشور ما به اجرای صحیح این سیستم کم توجهی می‌شود که بخشی از این اتفاق به دلیل کمبود اطلاعات در مورد احداث درست چاه ارت یا نحوه اتصال آن به سیستم‌های الکتریکی در هنگام اجرا است. در این کارگاه هشت ساعته موارد زیر تدریس خواهد شد.

  رشته دوره: برق

ویدیو نظرات شرکت کنندگان

عکس های دوره به زودی قرار داده میشود