دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی نقشه برداری


در حال حاضر گروه فعالی وجود ندارد
عنوان دوره : دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی نقشه برداری
مخاطبان دوره : داوطلبین شرکت در آزمون نظام مهندسی نقشه برداری
هدف دوره : قبولی داوطلبان در آزمون نظام مهندسی نقشه برداری
مدرس دوره : علیرضا محمدی هاشمی
مدت دوره : 40 ساعت
 • رزومه استاد علیرضا محمدی هاشمی

  نام و نام خانوادگی : علیرضا محمدی هاشمی
  سوابق تدریس : مدرس بیش از 100 دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری
  سوابق اجرایی : کارشناسی: مهندسی نقشه برداری از دانشکده فنی دانشگاه تهران (1380) کارشناسی ارشد: مهندسی نقشه برداری گرایش Remote Sensing از دانشکده فنی دانشگاه تهران (1383) دارای پروانه پایه 1 نظام مهندسی ساختمان در رشته مهندسی نقشه برداری کارشناس رسمی دادگستری قوه قضائیه ماده 187 در رشته مهندسی نقشه برداری
  توضیحات مدرس برتر کشور
  تصویر استاد
  علیرضا محمدی هاشمی
 • توضیحات دوره

  سرفصل های دوره :

  سرفصل ها: کلیات نقشه برداری

  زاویه یابی

  ترازیابی

  ژیزمان و پیمایش

  تئوری خطاها

  قوسها و محاسبه حجم عملیات خاکی

  همچنین نکات فتوگرامتری، ژئودزی و GPS بهمراه نکات مهم نشریه ها و دستورالعمل های تیپ نقشه برداری 


  مزایای دوره :

  رسیدن به بالاترین آمادگی برای قبولی در آزمون نظام مهندسی نقشه برداری


  توضیحات :

  رشته دوره:

ویدیو نظرات شرکت کنندگان

عکس های دوره به زودی قرار داده میشود