گزارش برگزاری کارگاه ارتینگ

برگزاری کارگاه ارتینگ در روز جمعه هفدهم اسفند ماه سال 98

کارگاه سیستم ارتینگ
روز جمعه، هفده اسفند، کارگاه سیستم ارتینگ برای مهندسین برق در مرکز آموزش دژآران برگزار شد.
این کارگاه هشت ساعته که با تدریس جناب آقای مهندس بیک دارایی انجام شد، از هشت صبح آغاز و تا پنج عصر ادامه یافت که فراگیران تا ساعت شش به پرسش و پاسخ با استاد کارگاه پرداختند.
مباحثی همچون تعیین معیارهای حفاظتی در تاسیسات الکتریکی، قطع اتوماتیک کلید، الزامات سیستم الکترودهای زمین، محاسبات مقاومت، سیستم تخلیه موج صاعقه، چگونگی هم بندی، سیستم ارتینگ ام وی در پستهای زمینی و هوایی و... تدریس شد.
شایان به ذکر است که دوره کوتاه مدت ارتینگ و صاعقه‌گیر به مدت سی و شش ساعت از اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد


1397/12/20 تاریخ انتشار فایل 2314 : بازدید