تعویق برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان اسفند ماه 98

تعویق برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان اسفند ماه 98

تعویق برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان،کاردانان و معماران تجربی (اسفند ۹۸)
بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان اسفند ۹۸ میرساند که آزمون یاد شده که مقرر بود در روزهای ۱۵ و ۱۶ اسفند ماه سال جاری بطور همزمان در سراسر کشور برگزار شود به دلیل حفظ سلامت عمومی جامعه و جلوگیری از شیوع احتمالی ویروس کرونا تا اطلاع بعدی معوق و زمان بعدی برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.بدیهی است اعتبار ثبت نام های انجام شده تا برگزاری آزمون بعدی کماکان به قوت خود باقی است.

مشاهده خبر


1398/12/05 تاریخ انتشار فایل 989 : بازدید