کارت آزمون کارشناسی رسمی دادگستری قوه قضاییه

کارت آزمون کارشناسی رسمی دادگستری قوه قضاییه منتشر شد

کارت آزمون کارشناسی رسمی دادگستری قوه قضاییه منتشر شد.

داوطلبین شرکت در آزمون کارشناسی رسمی دادگستری قوه قضاییه برای حضور و شرکت در آزمون کارشناسی رسمی باید نسبت به دریافت و پرینت کارت آزمون خود اقدام نمایند.کارت آزمون از عصر 18 شهریور ماه در سایت سازمان سنجش قرار گرفت.

دریافت کارت آزمون کارشناسی رسمی دادگستری


1399/06/18 تاریخ انتشار فایل 1917 : بازدید