کارت آزمون نظام مهندسی

کارت ورود به جلسه آزمون نظام مهندسی منتشر شد

کارت آزمون نظام مهندسی مهر 99 منتشر شد

داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای حضور در این آزمون می توانند از تاریخ 99/06/29 نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.برای دریافت این کارت باید از طریق سایت وزرات راه و شهرسازی اقدام نمایند.

دریافت کارت آزمون

 


1399/06/30 تاریخ انتشار فایل 1830 : بازدید